Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kiều
Ngày gửi: 09h:04' 06-10-2016
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
MÔN TIN HỌC LỚP 7B
vÒ dù giê m«n lÞch sö líp 7

GV: NguyÔn ThÞ KiÒu
TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Hãy nêu tính năng chung của chương trình bảng tính?
Câu 1: Cho biết vai trò của thanh công thức Excel?
Đáp án: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án: Chương trình bảng tính:
- Màn hình làm việc
- Dữ liệu
- Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn
- Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Tạo biểu đồ
1. Sử dụng công thức để tính toán

2. Nhập công thức.

3. Sử dụng địa chỉ trong công thức
TIẾT 13,14 - Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (T1)
1. Sử dụng công thức để tính toán
 Trong b¶ng tÝnh sö dông c¸c phÐp tÝnh : +, -, *, /, ^, %... ®Ó tÝnh to¸n.
Ví dụ :
(7+5):2 ; 13x2-8
62 ; 6%
1. Sử dụng công thức để tính toán
Chuyển các phép tính sau trong toán học thành các phép tính trong Excel:
a. (23 + 4) : 3 - 6
b. 8 -2 + 5
c. 50 + 5*3 - 9
e. (7*7 - 9):5
Là (23+ 4)/3- 6
Là 8- 2^3 + 5
Là 50+ 5* 3^2- 9
Là (7* 7- 9)/ 5
3
1. Sử dụng công thức để tính toán
2
? Trong bảng tính các phép tính toán cũng được thực hiện theo trình tự nhất định:
- Các phép toán trong dấu ngoặc đơn ( ) được thực hiện trước.
- Các phép nâng lên lũy thừa, các phép nhân, phép chia, cuối cùng là các phép cộng, trừ thực hiện sau.
- Thứ tự thực hiện lần lượt từ trái qua phải.
1. Sử dụng công thức để tính toán
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
Ví dụ 1: Cần nhập công thức:
tại ô B2
Ví dụ 1: Cần nhập công thức:
tại ô B2
Ví dụ 2: Cần nhập công thức:
tại ô C4
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
Ví dụ về sự khác nhau giữa ô chứa công thức và ô không chứa công thức
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
LUYỆN TẬP NHÓM
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
LUYỆN TẬP NHÓM
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc bài cũ.
Luyện tập thực hiện thao tác nhập công thức (nếu có máy)
Làm bài tập 1,2 3 trong SGK (trang 24)
Xem trước mục 3 “ sử dụng địa chỉ trong công thức” để tiết sau học.
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
 
Gửi ý kiến