Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Quang Vũ
Người gửi: Nguyễn Quang Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:03' 02-10-2013
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN
TRÊN TRANG TÍNH
Chào mừng quý thầy cô giáo
cùng tất cả các em
TIN HỌC LỚP 7
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hãy nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính?
Đáp án: Để chọn các đối tượng trên trang tính ta thực hiện như sau:
- Chọn 1 ô: đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.
- Chọn 1 hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.
Chọn 1 cột: Nháy chuột tại nút tên cột.
Chọn 1 khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Chỉ rõ thanh công thức của Excel và cho biết nó có vai trò gì?
Đáp án: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn.
Chức năng chính của chương trình bảng tính là tính toán, xử lí các dạng dữ liệu khác nhau, để hiểu rõ hơn về công việc tính toán , cách sử dụng công thức để tính toán của chương trình bảng tính như thế nào, thì tiết học hôm nay các em được tìm hiểu rõ hơn. Các em vào bài mới "Thực hiện tính toán trên trang tính".
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
1. Sử dụng công thức để tính toán
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
Trong toán học em thường dùng các phép toán cơ bản nào ?
 Trong b¶ng tÝnh sö dông c¸c phÐp tÝnh : +, -, *, /, ^, %... ®Ó tÝnh to¸n.
Em hãy cho biết 1 số ví dụ về các biểu thức tính toán trong toán học?
Ví dụ :
(7+5):2 ; 13x2-8
62 ; 6%
1. Sử dụng công thức để tính toán
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
Chuyển các phép tính sau trong toán học thành các phép tính trong Excel:
a. (23 + 4) : 3 - 6
b. 8 -2 + 5
c. 50 + 5x3 - 9
d. (20 - 30 /3) - 80
e. (7x7 - 9):5
=> (23+ 4)/3- 6
=> 8- 2^3 + 5
=> 50+ 5* 3^2- 9
=> (20- 30/ 3)^2- 80
=> (7* 7- 9)/ 5
3
2
?
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
Các phép toán trong toán học thực hiện theo trình tự như thế nào?
1. Sử dụng công thức để tính toán
2
? Trong bảng tính các phép tính toán cũng được thực hiện theo trình tự nhất định:
- Các phép toán trong dấu ngoặc đơn "( )" được thực hiện trước.
- Các phép nâng lên lũy thừa, các phép nhân, phép chia, cuối cùng là các phép cộng, trừ thực hiện sau.
- Thứ tự thực hiện lần lượt từ trái qua phải.
1. Sử dụng công thức để tính toán
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
 VËy t¹i sao kÕt qu¶ l¹i kh«ng ra?
Để hiểu được tại sao kết quả tính toán của biểu thức không thực hiện được chúng ta cùng đi tìm hiểu tiếp phần 2: Nhập công thức
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
1. Sử dụng công thức để tính toán
 Giả sử ta cần tính giá trị của biểu thức sau trên chương trình bảng tính Excel:
(15+5)/2
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1)
Ví dụ 1: Cần nhập công thức:
tại ô B2
Ví dụ 2: Cần nhập công thức:
tại ô C4
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
2. Nhập công thức
- Dấu = là dấu đầu tiên cần gõ khi nhập công thức vào một ô
Có 4 bước để nhập công thức vào một ô:
+ Chọn ô cần nhập công thức.
+ Gõ dấu =.
+ Nhập công thức.
+ Nhấn Enter để chấp nhận.
Ví dụ về sự khác nhau giữa ô chứa công thức và ô không chứa công thức
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
LUYỆN TẬP NHÓM
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
LUYỆN TẬP NHÓM
CỦNG CỐ
Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1)
Bạn sai rồi!
Chúc mừng bạn đã đúng!
CỦNG CỐ
Chọn câu trả lời đúng:
Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác:
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1)
Chúc mừng bạn đã đúng!
Bạn sai rồi!
Bạn bị thiếu rồi!
KQ
? S?p x?p theo dỳng th? t? cỏc bu?c nh?p cụng th?c vo ụ tớnh
Nh?n Enter c. Gừ d?u =
Nh?p cụng th?c d. Ch?n ụ tớnh
Tổ 1:
Tổ 2:
Tổ 3:
Tổ 4:

?? Trong các công thức nhập vào ô tính để tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức nào sau đây là đúng?
Tổ 1:
Tổ 2:
Tổ 3:
Tổ 4:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc bài cũ.
Luyện tập thực hiện thao tác nhập công thức (nếu có máy)
Làm bài tập trong SGK (trang 24)
Xem trước bài mới “Sử dụng hàm trong công thức tính toán”
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
 
Gửi ý kiến