Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Cửu
Ngày gửi: 21h:14' 26-04-2020
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 467
Số lượt thích: 0 người
BÀI 14
TIẾT 23
GIAO DỤC CÔNG DÂN 6
Kính chào quý thầy cô giáo đến dự giờ tiết Giáo dục công dân
lớp 6A1.GIO VIấN: LUU TH? THNH HU?
TRU?NG: THCS VếNG LA
Hình ảnh


THỰC HIỆN
TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
(TIẾT 1)
Tiết 26+ 27- Bài 14:
I. Thông tin, sự kiện
1. Đọc
Năm
Những cuéc ®ua xe tr¸i phÐp ®· vµ ®ang g©y ra nhiÒu vô tai n¹n giao th«ng rÊt nghiªm träng. T¹i Bµ RÞa - Vòng Tµu, 9 thanh niªn ®i trªn xe m« t« l¹ng l¸ch, ®¸nh vâng, ®ua tèc ®é cao ®· ®©m vµo mét « t« ch¹y ng­ưîc chiÒu. HËu quả lµ c¶ 9 thanh niªn chÕt t¹i chç, 5 xe m« t« háng hoµn toµn. ë TP HCM, ngµy 24 - 10 - 1999, hai xe Dream trong ®oµn ®ua trªn ­. Hư¬ng lé 14 do kh«ng lµm chñ ®ư­îc tèc ®é ®· ®©m vµo mét nhµ d©n. Tay ®ua H. 17 tuæi bÞ th­ư¬ng nÆng vµ chÕt sau ®ã vµi giê. Bèn thanh niªn kh¸c trong ®oµn ®ua bÞ thư­¬ng nÆng vµ cã nguy c¬ bÞ tµn phÕ.
Hãy nhận xét vÒ số vụ tai nạn giao thông, mức độ thiệt hại về người do tai nạn gây ra?
Số người
bị thương
Số người
chết
Số vụ tai nạn
7.885
11.318
12.163
2008
7.914
11.516
12.492
2009
10.633
11.060
13.713
2010
10.087
11.395
14.442
2011
8.406
9.838
11.987
2012
9.369
2013
I. Thông tin, sự kiện
1. Đọc
2. Nhận xét
Tai nạn giao thông ngày càng tang, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, s? ngu?i ch?t v b? thuong nhi?u
THẢO LUẬN NHÓM:
(Thời gian 3 phút)

Nhóm 1, 3: Hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? Nguyên nhân nào là chủ yếu ?
Nhóm 2, 4: Chúng ta cần làm gỡ để đảm bảo an toàn khi đi đuường?
Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông.
Nhóm 1, 3: Nguyên nhân
+ ý thức chấp hành luật giao thông chuưa tốt
+ Dân số tang nhanh.
+ Phưuơng tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều.
+ Hệ thống đưuờng sá chưua đáp ứng đưuợc yêu cầu di l?i...

Nguyên nhân chủ yếu: là do ý thức c?a ngu?i tham gia giao thụng
Thiếu hiểu biết về luật giao thông
ý thức kém khi tham gia giao thông (chủ yếu)
I. Thông tin, sự kiện
1. Đọc
2. Nhận xét

Nhãm 2, 4: Chóng ta cÇn lµm gì ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi ®i ®ư­êng?
ĐÓ ®¶m b¶o an toµn khi ®i ®­ưêng chóng ta ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hµnh hÖ thèng b¸o hiÖu giao th«ng vµ tu©n theo những quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
II. Néi dung bµi häc:
1. ĐÓ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng khi ®i ®­ưêng, ta ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hµnh hÖ thèng b¸o hiÖu giao th«ng
Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
Tín hiệu đèn giao thông
Biển báo hiệu.
Rào chắn
Vạch kẻ đường.
Cọc tiêu.
2.Tín hiệu đèn giao thông.
Dừng lại, cấm vượt vạch quy định.
Được phép đi.
Trước vạch quy định: dừng lại.
Quá vạch quy định: đi chậm quan sát, đi tiếp
II. N?i dung bi h?c
3.M?t s? biển báo giao thông thụng d?ng .


Nêu đặc điểm của biển báo cấm?

?
Biển báo cấm:
Hỡnh trũn, vi?n d?, n?n tr?ng, hỡnh v? mu den d? bi?u th? di?u c?m
?
Nêu đặc điểm của biển báo nguy hiểm?

Biển báo nguy hiểm:
Hỡnh tam giỏc d?u, n?n vng, vi?n d?, hỡnh v? mu den th? hi?n di?u nguy hi?m c?n d? phũng

?
Nêu đặc điểm của biển báo hiệu lệnh?
- Biển hiệu lệnh:
Hỡnh trũn, n?n mu xanh lam, hỡnh vẽ màu trắng,nh?m bỏo hi?u di?u ph?i thi hnh.

?
Nêu đặc điểm của biển chỉ dẫn?

- Biển chỉ dẫn: Hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền màu xanh lam. Nhằm chỉ dẫn cho người đi đường biết hướng đi
III. Luyện tập
TRÒ CHƠI: “Ai tài, ai giỏi”.
- Nội dung: Có 8 câu hỏi
- Hình thức: Lớp sẽ chia thành 2 đội, cùng trả lời 8 câu hỏi. Đội nào giơ tay trước sẽ được giành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được 1 điểm, trả lời sai trừ 1 điểm. Đội nào giành được nhiều điểm sẽ là đội tài và giỏi.
GIẢI ĐỐ NHANH Ô CHỮĐây là điều mong ước nhất của người tham gia giao thông?
Câu 2: Hãy đọc câu khẩu hiệu về an toàn giao thông mà em biết?
“An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người mọi nhà”
“Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông”
Câu 3: Bắt đầu từ ngày nào người ngồi trên xe mô tô 2 – 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm?
a. Ngày 1. 12. 2007
b. Ngày 15. 12. 2007
c. Ngày 1.1. 2008
b.
Câu 4: Biển nào báo hiệu cấm đi ngược chiều?
a. Biển 1 b. Biển 2
c. Biển 3 d. Biển 2 và 3
b.
(1)
(2)
(3)
Câu 5 : Biển nào chỉ đường dµnh cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?
a. Biển 1 b. Biển 3
c. Biển 1 và 3 d. Cả 3 biển
b.
(1)
(2)
(3)
Câu 6: Gặp biển báo nào thì người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?
a. Biển 1 b. Biển 2
c. Biển 3 d. Cả 3 biển
b.
(1)
(2)
(3)
Câu 7: Khi nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển từ xanh sang màu vàng, người lái xe phải làm gì?
a. Phải cho xe dừng trước vạch dừng. Nếu xe đã qua khỏi vạch dừng thì được tiếp tục đi.
b. Chú ý quan sát nếu thấy không có nguy hiểm ở phía trước thì phải nhanh chóng tăng tốc độ để vượt qua.
a.
Câu 8 : Biển nào cấm người đi bộ ?
a. Biển 2 và 3 b. Biển 2
c. Biển 1 và 3 d. Biển 1
b.
(1)
(2)
(3)
Hướng dẫn học sinh tự học.
+ Học thuộc nội dung bài
+Tìm hiểu những quy định của pháp luật về đi đường.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
QUÝTHẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến