Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Minh Tuân
Ngày gửi: 09h:47' 20-09-2021
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 415
Số lượt thích: 0 người
Chương I : HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

TIẾT 5 §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Nội dung
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
3. Củng cố, bài tập.
cạnh kề
cạnh đối
A
B
C
a) Mở đầu : (SGK trang 71)
Dựng một tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? .
? AC là cạnh đối của góc B
? AB là cạnh kề của góc B
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Xét tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? . Chứng minh rằng:
45?
?1
? Bài giải:
A
B
C
Khi ? = 45? , ?ABC vuông cân tại A.
? AB = AC
? AC = AB
? ?ABC vuông cân tại A
? ? = 45?
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Xét tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? . Chứng minh rằng:
?1
? Bài giải:
? Khi ? = 60? , lấy B` đối xứng với B qua AC,
Trong ?ABC vuông, nếu gọi độ dài cạnh AB = a thì BC = BB` = 2AB = 2a.
Do đó, nếu lấy B` đối xứng với B qua AC thì CB = CB` = BB`
? ?BB`C là tam giác đều
? góc B = 60?
60?
a
A
B
C
B`
2a
Áp dụng định lý Py-ta-go trong ?ABC vuông, ta có :
ta có ?ABC là một nửa tam giác đều CBB`.
? BC = 2AB
a) Mở đầu: (SGK trang 71)
b) Định nghĩa: (SGK trang 71)
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
b) Định nghĩa:
? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc ? , ký hiệu là sin?.
? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc ? , ký hiệu là cos?.
? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc ? , ký hiệu là tg?.
? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là côtang của góc ? , ký hiệu là cotg?.
A
P
cạnh huyền
cạnh kề
cạnh đối
x
y
Vẽ một góc nhọn xAy có số đo bằng ?, từ một điểm M trên cạnh Ax vẽ đường vuông góc với Ay tại P. Ta có ?MAP vuông tại P có một góc nhọn ?.
Sin? =
D?i
Huy?n
Cos? =
K?
Huy?n
tg? =
D?i
K?
Cotg? =
D?i
K?
Cách nhớ
Sin đi học
Cốt không ham
Tang đoàn kết
Cô Tang kết đoàn
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
A
P
cạnh huyền
cạnh kề
cạnh đối
a) Mở đầu: (SGK trang 71)
b) Định nghĩa: (SGK trang 71)
x
y
?
Nhận xét:
Các tỉ số lượng giác của một góc nhọn (? < 90?) luôn luôn dương. Hơn nữa, ta có : sin? < 1
cos? < 1
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = ? . Hãy viết tỉ số lượng giác của góc ?.
?
?2
? Bài giải:
A
B
C
Khi góc C = ? thì:
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B trong hình 15.
45?
Ví dụ 1
? Bài giải:
A
B
C
= sinB
= cosB
= tgB
Ta có :
sin45?
cos45?
tg45?
cotg45?
= cotgB
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B trong hình 16.
60?
Ví dụ 2
? Bài giải:
A
B
C
= sinB
= cosB
= tgB
Ta có :
sin60?
cos60?
tg60?
cotg60?
= cotgB
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5 §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
O
D?ng gĩc nh?n ?, bi?t
B
y
A
x
2
3
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5 §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Ví dụ 3
Ví dụ 4
(Sgk)
Hãy nêu cách dựng góc nhọn theo hình 18
và chứng minh cách dựng đó là đúng:
?3
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5 §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
O
N
M
1
2
1
Hình 18
SGK trang 74
y
x
O
?3
M.
1
2
O
N
y
x
SGK trang 74
?3
? Bài giải:
O
Hãy nêu cách dựng góc nhọn theo hình 18
và chứng minh cách dựng đó là đúng:
M
y
N
x
1
2
1
Hình 18
Cách dựng :
- Dựng góc vuông xOy
Trên tia Oy dựng điểm M sao cho OM = 1
Dựng cung tròn (M;2) cắt Ox tại N
Chứng minh:
Xét tam giác vuông MON có: sin N = = = 0,5
Hay sin = 0,5
?3
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Chú ý:
Nếu hai góc nhọn α và β có: sinα =sinβ (hoặc cosα = cosβ, hoặc tanα=tanβ, hoặc cotα=cotβ) thì α=β vì chúng là hai góc tương ứng của hai tam giác vuông đồng dạng.
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 5. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
a) Mở đầu: (SGK trang 71)
b) Định nghĩa: (SGK trang 71)
? Câu 1: Trong hình bên, cos? bằng :
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
? Câu 2: Trong hình bên, sinQ bằng :
?
?
? Câu 3: Trong hình bên, cos30? bằng:
? Câu 4: Trong hình bên, biểu thức nào trong các biểu thức sau là sai ?
?
?
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
?
?
x
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
?4
Cho hình 19. Hãy cho biết tổng số đo của góc α và β. Lập tỉ số lượng giác của góc α và β. Trong các tỉ số này hãy cho biết các cặp tỉ số bằng nhau.
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
?
?
* D?nh lí:
Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.
ABC vuông tại A, biết:
Ta có:
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
450
Theo ví dụ 1, ta có:
Ví dụ 5
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
* D?nh lí: (SGK)
600
Theo ví dụ 2 và quan hệ của góc phụ nhau ta có:
Ví dụ 6
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
* D?nh lí: (SGK)
Bảng lượng giác của các góc đặc biệt:
Tỉ số lượng giác
?
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
* D?nh lí: (SGK)
Tìm cạnh y trong hình vẽ sau:
Gi?i
Ta có:
* Chú ý: (SGK)
Ví dụ 7
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
* D?nh lí: (SGK)
Bài 11 tr 76 SGK.
Giải
Ta có:
Vì góc A và góc B là hai góc phụ nhau, ta có
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Tiết 6. §2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
* D?nh lí: (SGK)
1
1
Sin
Cos
cotg
tg
Tỉ số lượng giác
Bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.
Chú ý.
Khi viết tỉ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác.
Sin A
thay cho
Ta viết
ND
Bài tập 10 trang 76.
Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn
rồi viết các tỉ số lượng giác của góc
Sin
=
Cos
=
cotg
tg
=
=
B
A
C
0.559
0.829
0.674
1.483
_ Học thuộc các công thức tỉ số lượng giác của góc nhọn.
_ Làm hoàn chỉnh bài tập từ bài 11 đến bài 13 trang 76, 77 SGK.
No_avatarf

Sao không tải được nhỉ

 
Gửi ý kiến