Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §6. Tia phân giác của góc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thanh tiệp
Ngày gửi: 20h:19' 24-05-2017
Dung lượng: 368.0 KB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tia phân giác của một góc là gì?
Mỗi góc (khác góc bẹt) có mấy tia phân giác?
Khi nào tia Oz là tia phân giác của xOy ?
(Phần này chỉ hỏi HS dưới lớp)
I/ Chữa bài tập
Bài 36/87sgk
Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa
mặt phẳng có bờ chứa tia Ox.
Biết xOy = 300 , xOz = 800 . Vẽ tia phân giác
Om của xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz.
Tính mOn.
(Gọi 1 HS lên chữa bài – Gv cho điểm)
LUYÊN TÂP
x
y
t
50o
50o
100o
x`
t’
tOt’=?
Bài 1: Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết xOy = 1000 .
Gọi Ot, Ot’ là tia phân giác của các góc xOy, góc x’Oy. Tính tOt’?
(HS hoạt động nhóm: vẽ hình, phân tích đi lên – GV giải mẫu, mở rộng: Nếu khg cho trước xoy= 1200 có tính được tOt’ không?  nhận xét?)
O
Dạng 1: Luyện tập vẽ hình, tính góc.
Bài giải
Ot là phân giác xOy
tOt’= t’Oy + tOy =
= 400 + 500 = 900
Tia Oy nằm giữa hai tia Ot, Ot’ nên:
t’Oy =
yOt =
Vì x’Oy và xOy kề bù
 x’Oy + xOy = 1800
x’Oy = 1800 – xOy
x’Oy = 1800 – 1000
x’Oy = 800
O
x
y
t
50o
50o
x`
t’
tOt’=?
Ot là phân giác x’Oy
Nhận xét: Các tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.
tOt’ = tOy + t’Oy =
=
= 900
y
O
x
m
y
n
z
mOn
Nhận xét:
(GV trở lại bài tập đã ktra miệng, hỏi HS: Dựa vào cách giải thích trên hãy tìm mối liên hệ giữa mOn và xOz? Nếu không cho trước xOy có tính được mOn không? )
(GV ghi nhận xét vào dưới kết quả bài tâp đã ktra miệng)
z
t
m
rồi đặt lên nhau như hình vẽ.
Bài 2
a) Cắt hai góc vuông
b) Vì sao xOz = yOt
Dạng 2: Luyện tập nhận biết tia phân giác qua thực hành cắt hình bằng giấy.
(Gọi 1HS lên bảng trình bày câu b, c )
b) y Ot = 900 – zOy
xOz = 900 – zOy
 xOz = yOt
c) Gọi Om là tia phân giác của yOz, ta có:
yOm = zOm =
yOt + yOm = xOz +zOm
tOm = xOm
Ta có: Om nằm giữa hai tia Ox, Ot và tOm = xOm.
Vậy Om là tia phân giác của xOt
Bài tập trắc nghiệm
Cho góc bẹt xOy, Om là tia phân giác của góc xOy. Gọi Oa, Oa’ lần lượt là hai tia phân giác của các góc xOm, mOy. Số đo của aOa’ là:
a) 900 b) 450 c) 300 d) 600
y
x
a’
a
m
O
2) Cho Oz là tia phân giác của góc xOy. Tìm câu sai trong các câu sau đây:
xOz + zOy = xOy b) xOz = zOy
c) xOz = zOy =
d) Cả ba câu trên đều sai
(Câu d sai, nghĩa là cả ba câu trên đều đúng)
3) Chọn những câu đúng.
Tia Oz là tia phân giác của góc xOy khi:
xOz + zOy = xOy
b) xOz = ZOy
c) xOz = zOy =
d) xOz = zOy và xOz + zOy = xOy
4) Biết xOy = 300, yOz = 600, ta có:
a) Tia Ox là tia phân giác của góc yOz.
b) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
c) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy.
d) Cả ba câu trên đều sai.
( giải thích: vì không xác định được tia nằm giữa)

Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt
phẳng có bờ AB, vẽ các tia OC, OD sao cho
AOC = 700 , BOD = 550 . Chứng tỏ rằng tia
OD là tia phân giác của góc BOC.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại k/n, t/c tia phân giác của một góc.
Làm bài tập:31, 33, 34 / 58 sbt.
Bài thêm:
Phân tích tìm hướng giải:
OD là tia phân giác của BOC
OD nằm giữa OB, OC và DOB = COD
BOC?
550
700
B
A
C
D
Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ
AB, vẽ các tia OC, OD sao cho AOC = 700 , BOD = 550 . Chứng tỏ rằng tia OD là tia phân giác của góc BOC.


 
Gửi ý kiến