Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

tích hợp liên môn lí hóa sinh: chuyển hóa vật chất và năng lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Khả Ái
Ngày gửi: 10h:05' 25-04-2016
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
TÌM HIỂU 1 SỐ LĨNH VỰC VỀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG
CHUYÊN ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN LÝ – HÓA – SINH
TÌM HIỂU 1 SỐ LĨNH VỰC VỀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
I. KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG
- Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng …………..
- Khái niệm công: Nếu lực không đổi
tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc  thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức:
sinh công
A = F.s.cos
Công thức:
A:………..…………
F:…………….…….
s:………….………
công cơ học (J)
lực tác dụng (N)
quãng đường (m)
- Hai trạng thái tồn tại của năng lượng:

+ Thế năng: là năng lượng tạo ra do sự ………………… giữa các vật trong hệ  trạng thái năng lượng……………..khả năng……………

+ Động năng: là dạng năng lượng có được do ………………………….  trạng thái năng lượng ………………………….
tương tác
tiềm ẩn
sinh công
nó đang chuyển động
sẵn sàng sinh công
II. ATP – ĐỒNG TIỀN NĂNG LƯỢNG CỦA TẾ BÀO
1. Cấu trúc ATP
- Là hợp chất cao năng gồm 3 phần:
+ ……………………..
+ ……………………..
+ ……………………..
ATP có 2 liên kết ……………………………. là liên kết cao năng
Quá trình tổng hợp và phân giải ATP
ATP + H2O  …………….. + Pi ­ + NL
Bazơ Nitơ Ađênin
Đường ribôzơ
3 gốc photphat
photphat ngoài cùng
ADP
2. Vai trò của ATP trong tế bào
- Sinh tổng hợp các chất.
- Vận chuyển ………………các chất qua màng sinh chất
- ………………………….
- …………………………..
chủ động
Sinh công cơ học
Dẫn truyền xung thần kinh
III. KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
- Là sự …………………. năng lượng từ ……………….sang…………….. cần cho các hoạt động sống.
- Dòng năng lượng trong cơ thể sống là dòng năng lượng được truyền ………………, từ ………………………......, từ…………………...
biến đổi
dạng này
dạng khác
trong tế bào
tế bào này sang tb khác
cơ thể này sang
cơ thể khác.
- Dòng năng lượng đi vào sinh giới dưới dạng …………………...  ………………… trong HCHC  ………….trong ATP …….. năng
…... năng
…….. năng
…….. năng
quang năng
hóa năng
hóa năng
hóa

nhiệt
điện
IV. KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT – PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
- Chuyển hóa vật chất là ………………………… diễn ra trong cơ thể sống
- Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có sự ………………….. hay có sự thay đổi …………. của một số nguyên tố.
+ Chất khử là chất ………………………..
+ Chất oxi hóa là chất …………………...
+ Quá trình khử là quá trình …………………
+ Quá trình oxi hóa là quá trình ……………….
các phản ứng sinh hóa
cho nhận electron
số oxi hóa
nhường electron
thu electron
nhường electron
thu electron
- Chuyển hóa vật chất gồm 2 quá trình là đồng hóa và dị hóa:
+ Đồng hóa: là quá trình …………… các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản và …………….. năng lượng
+ Dị hóa: là quá trình ……………… các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản và …………………… năng lượng.
tổng hợp
tích lũy
phân giải
giải phóng
DẶN DÒ
Hô hấp tế bào và hiệu suất năng lượng của hô hấp tế bào.
3 giai đoạn của hô hấp tế bào (vị trí, nguyên liệu, điều, kiện, diễn biến và sản phẩm)
 
Gửi ý kiến