Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. The 22nd Sea Games

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Sinh
Ngày gửi: 21h:54' 04-03-2016
Dung lượng: 17.9 MB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
OUR CLASS
Nguyễn Thị Thảo Ngoan
Unit 13:
The 22nd Sea Games
A. READING
Listen to the song and
answer the questions!
Warm-up:
FOR THE WORLD OF TOMORROW
What is the name of the song?
Which kinds of sports were played?
Which countries took part in it?
Where was it held?
When?
The 22nd SEA Games
WHILE YOU READ
VOCABULARY
READ THE PASSAGE
enthusiast /in`θju:ziæst/
 sports enthusiasts (n)
- solidarity /sɔli`dær∂ti/ (n)
- co-operation /k∂uɔp∂`reiʃn/ (n)
- bodybuilding /`bɔdi,bildiη/ (n)
- be composed of = be consisted of
Ex: Water is composed of hydrogen and oxygen
- rank /ræηk/ (n)
- outstanding (a) = excellent
- spirit /`spirit/ (n)
 high spirit
- defend /di`fend/ (v)
- countrymen /`kΛntrim∂n/ (n)
enthusiast /in`θju:ziæst/
 sports enthusiasts (n)
- solidarity /sɔli`dær∂ti/ (n)
- co-operation /k∂uɔp∂`reiʃn/ (n)
- bodybuilding /`bɔdi,bildiη/ (n)
- be composed of = be consisted of
Ex: Water is composed of hydrogen and oxygen
- rank /ræηk/ (n)
- outstanding (a) = excellent
- spirit /`spirit/ (n)
 high spirit
- defend /di`fend/ (v)
- countrymen /`kΛntrim∂n/ (n)
WHILE YOU READ
READ THE PASSAGE AND DO THE TASKS THAT FOLLOW
Task2: Read the text and choose the best answer (A, B or C, D) for the following sentences.
1
2
3
4
A
the bodybuilding and shooting events
Singapore and Vietnam had participants who were awarded the most Outstanding Athlete titles in . . . . .
2
A
the 5th to 13th December,2003
The 22nd SEA Games were held in Vietnam from. . . ..
1
A
219 golds
Thailand was ranked second with . . . .
4
A
next year
A plan has been proposed for Vietnam to host the Asia Sports Games . . . . ..
3
Task 3 : Read the text again and choose the best answer A, B or C
1. It was ………….., co-operation for peace and development.
2. …………gold medals were won at the Sea Games.
3. The Vietnamese Women’s Football team ……………defended the Sea Games title.
A. solidarity
B. title
C. held
A. 442
B. 443
C. 444
A. successfully
B. successful
C. success
A
C
A
4. The ……………Men’ Football team won the gold medal.
A. Vietnam
B. Singapore
C. Thailand
C
5. It was because firstly, to prepare for the 22nd Sea Games, Vietnam ……………an intensive programme for its athletes, which included training in facilities, both home and abroad; secondly, with the strong support of their countrymen, the Vietnamese athletes competed in high spirits.
A. find out
B. carried out
C. stand up
B
5th to 13th Dec, 2003
on spirit of solidarity, cooperation
for peace and development
22nd SEA Games
in Vietnam
Athletes from 11 countries
competed in 32 sports.
444 gold medals were won.
VN was ranked 1st with 158 gold medals.
The Games’ great success proved
VN can organize sporting events
on an international level.
A plan has been proposed for Vietnam to
host the Asia Sport Games in the future.
HOME WORK
- Learn by heart the new words.
Summarize the text
Do the Tasks again
- Prepare next part Speaking
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓