Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. Gender Equality. Lesson 4. Speaking

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị thanh huyền
Ngày gửi: 08h:39' 17-09-2017
Dung lượng: 62.1 MB
Số lượt tải: 1653
Số lượt thích: 0 người
GROUP 5
Nguyen Thi Anh

Bui Luong Giang

Nguyen Minh Ngoc

Tran Thi Thanh Huyen
Gender inequalities still remain:
+ Paid less than male colleagues
+ Starting family -> force many to leave their job
Gender equality benefits everyone:
+ creativity and innovation
+ Better financial performance
Solutions for unequal job opportunities:
+Introduce fair recruitment policies
+Improving workplace facilities
+ Providing training opportunities
Unit 6: Gender Equality
Lesson 3: Speaking
Equal Job Opportunities
1, Before you speak
Vocabulary
1, , natural role /ˈnætʃrəl rəʊl / (n)
vai trò tự nhiên
2, care-giver /ˈkeəɡɪvə(r)/ (n)
người chăm sóc
3, bread-winner /ˈbredwɪnə(r)/ (n) người trụ cột gia đình
4, trouble-maker /ˈtrʌblmeɪkə(r)/ (n) người gây rối
5, pursue /pəˈsjuː/ (v) theo đuổi
Pursue a career

Structures
Agreement
Disagreement
Example:
Agreement: I agree that women should pursue a career
Disagreement: I don’t agree that women should pursue a career

WHILE YOU SPEAK
Activity 1: Work in pairs.
Using the phrases and structures to give your opinion.
I don’t think that men are better leaders than women
..............,
Women’s natural roles are care – givers and housewives
2. ..............,
Men are traditional decision – makers and bread – winners.
3................,
Women are more hard – working than men although they are physically weaker.
4................., Women may become trouble – makers because they are too talkative
5.................,
Men are not as good with children as women
Activity 2: Work in groups. Discuss the statement

Women often become passive and dependent on their husbands.
Women will be axhausted if they have to do two jobs: at work and at home.
Women usually get less pay than men for doing the same job.
Men should share household tasks with their wives.
Married women should not pursue a career
EXAMPLE
Student A: I think married women should not persue a career
Student B: I agree. I believe they should stay at home, doing housework and looking after their husbands and children
Student C: Actually, I think they should continue persuing a career. It is boring and tiring doing housework
No_avatar

Bài giảng hay

 
Gửi ý kiến