Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. Places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Chí Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 14-10-2010
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 6A
WHAT IS THIS?
WHAT IS THAT?
THIS IS MY….
THIS IS OUR….
IS THIS YOUR….?
THIS IS MY….
UNIT6:PLACES
PERIOD 33 A:OUR HOUSE (1-3)
- a lake :
Cái Hồ
a river :
CON SÔNG

a tree:
cây


-flower(n):
Bông Hoa
a rice paddy = paddy field :
Ruộng lúa
a Park:
Công viên
a hotel:
Khỏch s?n
a park: cụng viờn
a rice paddy = paddy field ru?ng lỳa
a flower: bụng hoa
a tree: cõy
a river : con sụng
- a lake : cỏi ao
What is near Thuy’s house?

* Answer keys:
1/ a river
2/ a lake
3/ a hotel
5/ trees
7/ rice paddy
4/ a park
6/ flowers
a)How old is Thuy.?
She is twelve.
b)What does she do.?
She is a student.
c)What’s her brother’s name?
His name’s Minh.
d)How old is he.?
He is twenty.
e)Where does Thuy live.?
She lives in a house.
f)What’s there,near the house.?
There is a river,a lake,
a hotel,a park,a rice paddy near Thuy’s house
* Picture drill:
S2: It`s a (river)
S2: They are (trees)
a/ Our house has a .....
b/ There is a ......
It is near a .....
d/ There are.....
near the .....
c/ There is a ......
and a .....
and ........


In the park.
yard
rice paddy
hotel
lake
river
park
flowers
trees
* Complete the sentences:
REMEMBER:
REMEMBER:
We live in a house.
I have a brother.
Our house has a yard.
Home work:
* Lean the lesson carefully
* Prepare Unit 6
Lesson 2 (A4, 5 page 64)
GOOD BYE .SEE YOU AGAIN
 
Gửi ý kiến