Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. Man and the environment

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
Ngày gửi: 14h:00' 12-05-2013
Dung lượng: 841.5 KB
Số lượt tải: 815
Số lượt thích: 0 người
Period 95:Unit 16
Man and the environment
A. Animals and plants
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
LessonA: Animals and plants (A1-A2-A3)

what is this?
rice
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 1: A animals and plants (A1-A2-A3)
Compare the different about quantifies of rice in 3 pictures?
some rice
a lot of rice
a little rice
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 1: A animals and plants (A1-A2-A3)
What are they?
eggs
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 1: A animals and plants (A1-A2-A3)
compare the different about the quantifies of eggs in 3 pictures?
some eggs
a few eggs
a lot of eggs
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 1: A animals and plants (A1-A2-A3)
which are countable Ns: eggs or rice?
Eggs:danh tõ ®Õm ®­îc
(Countable noun).
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson A: Animals and plants (A1-A2-A3)
Rice: danh từ không đếm được
(uncountable noun)
* Structure:
Các tính từ chỉ địnhlượng:
a lot of: nhiều.
a little:một ít
a few: 1 vài:
some: 1 số, 1 vài
Cách dùng:Câu hỏi: How much / How many?
How much + danh từ không đếm được?
eg: How much sugar do you want?
How many+ danh từ đếm được?
eg: How many bananas do you want?
some / a lot / a few + danh từ đếm được số nhiều.
some / a lot of / a little +danh từ không đếm được
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
LessonA: Animals and plants (A1-A2-A3)
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson A: Animals and plants (A1-A2-A3)
2. Listen and read. Then answer the questions:
1. Listen and repeat:
a. Vocabulary:
buffalo :
con trâu
to pull a cart :
trồng
to grow:
kéo xe bò
to produce:
sản xuất
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson A: Animals and plants (A1-A2-A3)
True or false:
1.Mr Hai is a farmer.
4. He has a few cows.
2. He doesn’t grow any vegetables.
3. He has three buffalo.
6. He also has two dogs and two cats.
5. He has some chickens.
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
F
T
T
F
F
2. He grows a few vegetables.
3. He has two buffalo.
T
T
F
6. He also has a dog and two cats.
2: Listen and read. Then answer the questions.
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
LessonA: Animals and plants (A1-A2-A3)
a. How much rice does Mr Hai produce?
b. Does he produce any vegetables?
c. How much fruit does he produce?
d. How much milk do his cows produce?
e.How many eggs do his chicken produce?
He produces a lot of rice.
Yes, he does.
He produces a little fruit.
They produce a little milk.
They produce a lot of eggs.
check (V) in the box
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 1: A animals and plants (A1-A2-A3)
Answer:
UNIT 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
Lesson 1: A animals and plants (A1-A2-A3)
III)homework
Learn vocabulary by heart.
Do the exercise 5,6 in workbook.
Prepare : A4,5
Unit 2: making arrangements - lesson 3 (read)
Write the answer in your notebook.
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
GOODBYE!
 
Gửi ý kiến