Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

tieng anh 6 unit 6 a1,2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Ly Ly
Ngày gửi: 20h:47' 30-10-2014
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
KRONG BUK DIVISION OF EDUCATION
PHAN DINH PHUNG JUNIOR HIGH SCHOOL
TO OUR CLASS
CLASS 6C
ANSWER THE QUESTIONS:
What’s your name?
Where do you live?
Is your house big or small?
How many rooms are there in your house? What are they?

Thuy’s house.
1.Listen and read. Then answer the questions:
Hello. My name’s Thuy. I’m twelve and I’m a student. I have a brother, Minh. He’s twenty. We live in a house near a lake. Our house has a yard.
It’s beautiful here. There is a river and a lake. There is a hotel near the lake. There is a park near the hotel. There are trees and flowers in the park. There is a rice paddy near our house.
lake
near
yard
river
hotel
park
tree
flower
rice paddy
Matching:
a park
a rice paddy
a yard
a hotel
a tree
a river
a lake
flowers

Hello. My name’s Thuy. I’m twelve and I’m a student. I have a brother, Minh. He’s twenty. We live in a house near a lake. Our house has a yard.
It’s beautiful here. There is a river and a lake. There is a hotel near the lake. There is a park near the hotel. There are trees and flowers in the park. There is a rice paddy near our house.
1.Listen and read:
UNIT 6: Places - A 1,2.
Answer the questions:
a. How old is Thuy?  She is twelve .
b. What does she do?  She is a student.
c. What’s her brother’s name?
 His name’s Minh.
d. How old is her brother?  He’s twenty.
e. Where does Thuy live?
 She lives in a house near a lake.
f. What is there near the house?
 There is a river, a lake, a hotel, a park and a rice paddy near the house.
2. Look at the pictures and answer:
 
Gửi ý kiến