Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trang
Ngày gửi: 15h:22' 23-04-2018
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người


Unit 6
OUR TET HOLIDAY
Period 42: Lesson 1
Getting started
Happy new year
What do youprepare for Tet ?
What do youprepare for Tet ?
new clothes
food
flowers
fireworks
fruit
drinks
Banh chung
Candy / sweet
I.VOCABULARY:
1.celebrate (v):
Kỉ niệm
2. celebratation (n):
Lễ kỉ niệm
3. decorate (v):
4. fireworks (n ):
5. interviewer(n ):
6. Peach blossom (n):
Trang hong
Người phỏng vấn
Pháo hoa
Hoa đào
7.Apricot blossom (n)
Hoa mai
II.Practice
Activity 1 : Listen and read
Activity 2 : Are the following statement T or F
First

february
second
January
a quiet
the busiest
3.Find the information from 1 and fill the blanks.
the end of January
house
Flowers Plants
fireworks
Great food
Lucky money
family gatherings
II.Practice
Activity 1 : Listen and read
Activity 2 : Are the following statement T or F
1F 2F 3F 4T 5T
Activity 3 :Find the information form 1 and fill the blanks
Activity 3:Find the information from 1 and fill the blanks
1.at the end of January
2. house
3.flowers and plants
4.fireworks
5. great food –lucky money
6. family gatherings

Activity 4: Write the words /phrases in the box under the appropriate pictures
4.Write the words/ phases in the box under the appropriate pictures
1. _______________
2. _______________
3. _____________________
4. _______________
5. _______________
6. _______________
7. _______________
8. _______________
Peach blossom and apricot blossom
Lucky money
Banh chung and banh giay
Swimming pool
School ground
Books
House decorations
Family gathering
Activity 4: Write the words /phrases in the box under the appropriate pictures
1.Peach blossom and apricor blossom
2. Lucky money
3. Banh chung and banh tet
4. Swimming pool
5. School ground
6. Books
7.House decoration
8. Family gathering
Activity 5: Look at the pictures again .Which pictures do you think are related to Tet ?
1. _______________
2. _______________
3. _____________________
4. _______________
5. _______________
6. _______________
7. _______________
8. _______________
1. _______________
2. _______________
3. _____________________
4. _______________
5. _______________
6. _______________
7. _______________
8. _______________
Peach blossom and apricot blossom
Lucky money
Banh chung and banh giay
House decorations
Family gathering
Activity 6 : Game
Write down three things or activities
you like best about Tet
Things or activities you like best for Tet
Things or activities you like best for Tet
new clothes
food
flowers
Decorate the house
Getting lucky money
drinks
Banh chung
Candy / sweet
fruit
Visiting relative
 
Gửi ý kiến