Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

tieng anh 7 sach moi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vô Danh
Ngày gửi: 15h:43' 22-10-2021
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
REVISION
ENGLISH 7
UNIT 1-6
Introduce

- Hình thức ôn tập: Qua trò chơi
- Hướng dẫn chơi:
+ Chuyển slide mới (click chuột)
+ Hiện giao diện mới, chọn START (bắt
đầu)
+ Đọc câu hỏi, chọn đáp án đúng
MUA KEM CHO BÁC GRANDPA
START
Hôm nay là một ngày nóng và chúng tôi thèm kem. Bác Grandpa đã đưa ra ý kiến rằng đi mua kem. Nhưng đến cửa hàng thì lại gặp mã giảm giá. Họ nói nếu chúng tôi trả lời được hết số câu hỏi của họ thì số kem chúng tôi mua là miễn phí. Bạn giúp chúng tôi được không?
Bây giờ chúng tôi đang chọn loại kem, bạn chờ chút nhé!
Đi đến cửa hàng
Trả
lời
luôn
Mọi người chọn loại kem nào nhỉ?
Mọi người chú ý đọc câu hỏi nhé!
Bắt đầu đi!
Nếu đáp án bạn chọn chuyển màu xanh, nghĩa là bạn đã trả lời đúng, còn nếu là màu đỏ thì bạn đã trả lời sai. Bạn có một lần chọn duy nhất. Trả lời xong, hãy sẽ có nút hiển thị TIẾP THEO, nhấn vào để chuyển câu bạn nhé! Chúc may mắn!!!
Bắt đầu
Mỗi câu trả lời
đúng được
1 que kem 
My elder brother …………………..
computer games.
like play
fancy to play
love playing
enjoy to play
like play
fancy to play
enjoy to play
TIẾP THEO
She …………. gardening ……………..
like play
fancy to play
finds/interesting
enjoy to play
thinks/interesting
think/interesting
find/interesting
TIẾP THEO
My father …………….. this hobby when
he ……………... back home from USA.
like play
fancy to play
took up/came
enjoy to play
takes after/come
took after/comes
tooks up/comes
TIẾP THEO
A: When you (start) this hobby?
B: I (start) this hobby when I (be) 8.
like play
fancy to play
did…start/started/
was
enjoy to play
did…started/starts/
was
started/started/
was
do…start/started/
was
TIẾP THEO
You (pass) the exam if you (study) hard
like play
fancy to play
will pass/study
enjoy to play
will pass/studies
passes/will study
won’t pass/study
TIẾP THEO
He keeps sneezing, his nose is running
He ……………………….
like play
fancy to play
has a flu
enjoy to play
gets sunburnt
get sunburnt
have a flu
TIẾP THEO
Drink ………… coffee. It`s not good for
your brain.
like play
fancy to play
less
enjoy to play
much
more
little
TIẾP THEO
Do morning exercise every day and
you’ll (feel) better.
like play
fancy to play
feel
enjoy to play
felt
felts
feels
TIẾP THEO
A: I am getting fat
B: …………………………………..
like play
fancy to play
Eat less junks food
enjoy to play
Sunbathe more
Take more rest
Eat more junks food
TIẾP THEO
Sunbathe_______if you don`t want to
have skin cancer.
like play
fancy to play
less
enjoy to play
little
much
more
TIẾP THEO
We help families in …….. by providing
food, clothing, housing and much
more.
like play
fancy to play
need
enjoy to play
shape
control
case
TIẾP THEO
Most people volunteer becausethey want
to ………. a difference in their community.
like play
fancy to play
make
enjoy to play
create
take
do
TIẾP THEO
Many people donate to the Red Cross, a
……………… organization that aids people
free of charge.
like play
fancy to play
non-profit
enjoy to play
profit-making
for-profit
profitable
TIẾP THEO
I (join) a voluntary organization since I
(be) at the age of 20.
like play
fancy to play
have joined/was
enjoy to play
joined/was
have joined/am
joined/am
TIẾP THEO
How long you (be) a member
of Volunteers In Asia?
like play
fancy to play
have you been
enjoy to play
are
were
have been
TIẾP THEO
The music festival this year is as good
……………. it was last year.
like play
fancy to play
as
enjoy to play
so
more
than
TIẾP THEO
Your taste in art is quite different
……………. mine.
like play
fancy to play
from
enjoy to play
as than
as
than
TIẾP THEO
I didn’t like the concert yesterday.
B. ……………… did I.
like play
fancy to play
Neither
enjoy to play
So
Too
Either
TIẾP THEO
Who is the composer of Vietnamese’s
national anthem Tien Quan Ca?
like play
fancy to play
Van Cao
enjoy to play
Pham Tuyen
Phong Nha
Hoang Van
TIẾP THEO
I have the ………………. bag as yours.
like play
fancy to play
same
enjoy to play
similar
more
different
TIẾP THEO
My mother often has ……………
banana for her breakfast.
like play
fancy to play
a
enjoy to play
any
some
an
TIẾP THEO
I’d like (a tube of/ a bottle of/ a bar of/
a can of) chocolate.
like play
fancy to play
a bar of
enjoy to play
A tube of
a bottle of
a can of
TIẾP THEO
Is there (any/ some/ many/ few) beer
in the fridge?
like play
fancy to play
any
enjoy to play
some
few
many
TIẾP THEO
How ………….. pairs of shoes do you
have? – I have two.
like play
fancy to play
many
enjoy to play
some
any
much
TIẾP THEO
How much (bananas/ oranges/ eggs/
sugar) do you need?
like play
fancy to play
sugar
enjoy to play
oranges
eggs
bananas
TIẾP THEO
Many beautiful Cham Towers in Ninh Thuan
Province …………… and now ……………..
many domestic and foreign tourists.
like play
fancy to play
were restored/
attract
enjoy to play
restored/attract
was restored/
attract
were restored/
attracted
TIẾP THEO
The Temple of Literature …………….
by old trees and ……………. many
Interesting things.
like play
fancy to play
is surrounded/
contains
enjoy to play
surrounds/is
contained
surrounds/
contains
is surrounded/is
contained
TIẾP THEO
In 2003, four __________ of Emperor Ly Thanh Tong,
Emperor Ly Nhan Tong, Emperor Le Thanh Tong
and Chu Van An were built in the Temple of Literature.
like play
fancy to play
statues
enjoy to play
forms
photos
stone tablets
TIẾP THEO
In 2010, the 82 Doctors’ stone tablets
………………. as a Memory of the World.
like play
fancy to play
were recognised
enjoy to play
recognise
recognised
recognises
TIẾP THEO
Bach Mai National Park ………………
close to the sea.
like play
fancy to play
is located
enjoy to play
locates
locate
located
Chúc mừng mọi người vừa hoàn thành xong bài thi. Đây là kem của mọi người nhé! Chúc ngon miệng !
Cảm ơn.
Cảm ơn bạn! Bạn làm tốt lắm!
Bạn giỏi lắm! Pizza Steve rất cảm phục!
Cảm ơn các cháu rất nhiều! Các cháu làm tốt lắm! Các cháu nhớ phát huy nhé!
TỔNG
HỢP
MY HOBBIES
HEALTH
COMMUNITY SERVICE
MUSIC AND ARTS
VIETNAMESE FOOD AND DRINK
THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM
MY HOBBIES
Tạm biêt và hẹn gặp lại trong phần ôn tập sau!
Avatar

Đây là bài giảng ôn tập từ unit 1 đến unit 6 trong chương trình Tiếng Anh 7. 

_ Unit 1: My hobbies

_ Unit 2: Health

_ Unit 3: Community service

_ Unit 4: Music and arts

_ Unit 5: Vietnamese food and drink

_ Unit 6: The first university in Vietnam

 
Gửi ý kiến