Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức cộng đồng

Ngày Khai giảng năm học cần ngắn gọn, đúng giờ

13611465 Tổ chức lễ khai giảng đúng thời gian, hình thức tổ chức tự nhiên, không gò ép, không diễn và đương nhiên phải là ngày của học sinh, của thầy cô giáo. Mấy năm nay, ngày khai giảng năm học được đồng loạt tổ chức vào ngày 5/9 đối với các cấp học mầm non, phổ thông. Điều đáng mừng...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

 • (024) 62 930 536
 • 091 912 4899
 • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Tiếng Anh 8 GloBal Success

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoclieu.vn
Người gửi: Tài Liệu Tiếng Anh
Ngày gửi: 15h:31' 18-09-2023
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Unit 1

LEISURE TIME
LESSON 1: GETTING STARTED

I'm keen on DIY (do-it-yourself).

1

LESSON 1: GETTING STARTED
WARM-UP

Game: Who knows more?
PRESENTATION

Task 1: Listen and read.
Task 2: Read the conversation again and complete
the sentences.
Task 3: Work in pairs. Write the activities from the
box under the correct pictures.
Task 4: Work in pairs. Read the phrases, and guess
which activities in 3 are described.

PRACTICE

PRODUCTION
CONSOLIDATION

Vocabulary

Task 5: Work in groups. Ask one another the
questions. Then report your friends' answers to the
class.
Wrap-up
Homework

WARM-UP
Who knows more?
Name the activities in the picture:

LEISURE
ACTIVITIES

PRESENTATION

DIY (n)
(do-it-yourself)
/ˌdiːaɪˈwaɪ/
tự tay làm

PRESENTATION

knitting kit (n)
/ˈnɪtɪŋ kɪt/
bộ dụng cụ đan
len

PRESENTATION

dollhouse (n)
/ˈdɒlhaʊs/
nhà búp bê

PRESENTATION

make paper flowers
(v.phr)

/meɪk 'peɪpər 'flaʊərz/
làm hoa giấy

PRESENTATION

hang out
(v)

/ˈhæŋ.ˌɑʊt/
đi chơi

PRESENTATION
New words

Pronunciation

Meaning

1. DIY (n)

/ˌdiːaɪˈwaɪ/

tự tay làm

2. knitting kit (n)

/ˈnɪtɪŋ kɪt/

bộ dung cụ đan len

3. dollhouse (n)

/ˈdɒlˌhaʊs/

nhà búp bê

/meɪk 'peɪpər
'flaʊərz/

làm hoa giấy

/ˈhæŋ.ˌɑʊt/

đi chơi

4. make paper flowers
(v.phr)
5. hang out (v)

PRACTICE

1 Listen and read.

Tom: Hi, Trang. Surprised to see you. What brings you here?
Trang: Oh, hello Tom. I'm looking for a knitting kit.
Tom: A knitting kit? I didn't know you like knitting.
Trang: Actually, I'm keen on many DIY activities. In my leisure time, I love
knitting, building dollhouses, and making paper flowers.
Tom: I see. So, you like spending time on your own.
Trang: Yes. What do you do in your free time?
Tom: I'm a bit different. I usually hang out with my friends. We go to the
cinema, go cycling, or play sport in the park.
Trang: You love spending free time with other people, don't you?
Tom: That's right. By the way, would you like to go to the cinema with me and
Mark this Sunday? There's a new comedy at New World Cinema.
Trang: Yes, I'd love to. Can I ask Mai to join us?
Tom: Sure. Let's meet outside the cinema at 9 a.m.

PRACTICE

2

Read the conversation again and complete the
sentences.

knitting kit
1. Trang is looking for a ____________.

leisure time
2. She likes doing DIY in her ____________.
other people
3. Tom loves spending his free time with ____________.
hang out together.
4. Tom and his friends usually _________
5. Tom, Mark, Trang, and Mai are going to see a comedy this
Sunday

PRACTICE

3 Work in pairs. Write the activities from the box under the correct pictures.
doing DIY cooking doing puzzles playing sport

surfing the
net

messaging
friends

PRACTICE

4 Work in pairs. Read the word and phrases, and guess which activities in 3 are
described.

1. improve memory, a mental exercise

2. save money, increase creativity

doing puzzles
doing DIY

3. improve physical health, make friends

playing sport

4. keep in touch, be relaxed

messaging friends

5. learn something about IT, computer skills surfing the net

PRODUCTION

5

Work in groups. Ask one another the question below. Then report your
friends' answers to the class.

If you have some free time
this weekend, what will
you do?

CONSOLIDATION

1 Wrap-up
What have we learnt in this lesson?
 identify the topic of the unit
 use lexical items related to leisure activities
 identify the language features that are covered in
the unit

CONSOLIDATION

2

Homework

- Name a list of cheap expensive, easy and
difficult leisure activities.
- Do exercises in the workbook.
- Prepare for the Project of Unit 1.

Website: hoclieu.vn
Fanpage: facebook.com/www.tienganhglobalsuccess.vn/
 
Gửi ý kiến

VAS2023