Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tiếng Anh 8 (Sách cũ).

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ngọc Trang
Ngày gửi: 22h:02' 19-04-2019
Dung lượng: 130.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề tiếng anh
Câu chủ động và câu bị động
(Active & Passive sentences )
A.Lí thuyết:
I. Câu chủ động và câu bị động:
1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu:
a. My mother made this cake
b.This cake was made by my mother
Câu chủ động
Câu bị động
S
V
S
V
2. Cấu trúc câu:
A.Lí thuyết:
I. Câu chủ động và câu bị động:
1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu:
2. Cấu trúc câu:
Câu chủ động: S - V - O
Câu bị động: S – (be) – VpII- by - O
3. Hoàn thành các câu bị động:
He/ see/ at school/ yesterday.

Our books/ keep/ on the shelf.
He was seen at school yesterday.
Our books are kept on the shelf
A.Lí thuyết:
I. Câu chủ động và câu bị động:
II. Chuyển câu chủ động sang câu bị động
B1: tìm 3 thành phần trong câu chủ động
V: là từ chỉ hoạt động
S: ai/cai gì + tên của động từ
O: tên của động từ + ai/cai gì
My brother
gave
me
a present
on my birthday
B2: chuyển câu
S - V - O
by O
S
- (be) VpII -
B3: chia động từ (be)
I
by
given
(be)
My brother
gave
me
a present
on my birthday
was
B.Luyện tập:
I.Chuyển các câu sau sang thể bị động
1. People play soccer all over the world.

2. We do our homework every day.

3. The builders will build a new school next year.

4. Blair invented a color television in 1928.

5. She didn’t do a test well.
Soccer is played all over the world
Our homework is done every day by us.
A new school will be built next year.
A color television was invented by Blair in 1928
A test wasn’t done well by her
B.Luyện tập:
II.Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động
1. Did she eat that cake ?

2. Does Nam write the report in English?

3. Do people speak English all over the world ?

4. Who does she teach English?

5. What did they buy yesterday ?
Was that cake eaten by her ?
Is the report written in English by Nam ?
English is spoken all over the world ?
Who is taught English by her ?
What was bought yesterday ?
Chúc sức khỏe và thành đạt
 
Gửi ý kiến