Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 55. Quản lí doanh nghiệp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Nguyên
Ngày gửi: 09h:49' 15-03-2014
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 2 người (Ngô Xuân Lan, Đỗ Thảo Hằng)
Tiết 41 Bài 55

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ HIỆU
QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp

Hạch toán kinh tế là gì?
Hạch toán kinh tế là việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh (doanh thu) của doanh nghiệp

Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị tiền tệ để tinh toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Có lãi ?
Bị lỗ ?

Mức chênh lệch giữa
doanh thu và chi phí
Là số dương
Là số âm
Có lãi
Bị lỗ
b. Ý nghĩa của hoạch toán kinh tế trong doanh nghiệp:
Hoạch toán kinh tế trong doanh nghiệp giúp cho chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp.
c.Nội dung cơ bản của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp:
Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
Trong đó:


Ví dụ: Doanh thu bán áo lạnh của công ty A trong một năm đạt 5 tỷ đồng

*Doanh thu: Là lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá hoặc tiền thu từ hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Áo lạnh của công ty A
*Chi phí: Là những khoảng mà chủ doanh nghiệp phải trang trải trong một thời kì kinh doanh để đạt được lượng doanh thu xác định.
Ví dụ:
Tổng chi phí kinh doanh của công ty A khoảng 4,3 tỷ đồng
Ví dụ:
Lợi nhuận trong năm của công ty A là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí kinh doanh.
5 tỷ đồng – 4,3 tỷ đồng = 0,7 tỷ đồng

*Lợi nhuận: Là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong một thời kì nhất định.
d. Phương pháp hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.
Phương pháp xác định doanh thu của doanh nghiệp:
Ví dụ:
Một cửa hàng bán hoa mỗi tháng bán được 1000 bông hoa đủ loại, giá bán bình quân một bông là 2000 đồng. Vậy:
Doanh thu của cửa hàng = 1000* 2000= 2 triệu đồng / tháng
d. Phương pháp hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.
Phương pháp xác định doanh thu của doanh nghiệp:
Doanh thu của
doanh nghiệp
Số lượng
sản phẩm
Giá bán một
sản phẩm
Cửa hàng hoa
- Phương pháp xác định chi phí kinh doanh:
Chi phí của doanh nghiệp trong một kì kinh doanh rất đa dạng, vì vậy để xác định được tổng chi phí kinh doanh, doanh nghiệp phải tính toán từng loại chi phí phát sinh.
Chi phí mua
nguyên vật liệu
(NVL)
Lượng NVL
cần mua
Giá mua từng
loại NVL
Chi phí
tiền lương
Số lượng lao
động sử dụng
Tiền lương bình quân
lao động
Ví dụ:
Trong cơ sở làm bánh, số lượng lao động là 15 người, tiền lương trung bình của mỗi người là 3 triệu đồng.
Vậy chi phí tiền lương = 15 * 3 triệu = 45 triệu đồng
Cơ sở làm bánh
Chi phí mua
hàng hoá
Lượng hàng hóa
cần mua
Giá mua bình quân
1 đơn vị hàng hoá
Ví dụ:
Một quầy trái cây, đầu tiên mua 200 kg trái cây đủ loại, giá bình quân mỗi loại trái cây 7000 đồng/ kg .
Vậy chi phí mua hàng = 200*7000=1400000 đồng
Cửa hàng trái cây
Chi phí cho quản lí doanh nghiệp thường xác định bằng tỷ lệ phần trăm nhất định trên doanh thu.
Ví dụ:
Chi phí quản lí bằng 2% trên doanh thu thực tế
Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Lợi nhuận
Tỉ lệ sinh lời
Chỉ tiêu khác
Doanh thu và thị phần
Mức giảm chi phí
2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp :
1. Doanh thu và thị phần:
Là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp về quy mô.
Doanh thu lớn và có khả năng tăng trưởng thể hiện quy mô phát triển của doanh nghiệp.
Thị phần là phần thị trường của doanh nghiệp hay là bộ phận khách hàng truyền thống của doanh nghiệp. Thị phần lớn thể hiện sự gia tăng khách hàngcủa doanh nghiệp trên thị trường.
Khách hàng
2. Lợi nhuận :
Là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh của doanh nghiệp.
Lợi nhuận thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bỏ ra để có được doanh thu đó.
3. Mức giảm chi phí:
- Là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Khi doanh thu không có khả
năng tăng và chi phí giảm.

Khi doanh thu tăng nhanh
hơn tốc độ tăng của chi phí
Tăng lợi nhuận
d.Tỉ lệ sinh lời
Là sự so sánh giữa lợi nhuận thu được và vốn đầu tư. Nó cho biết cứ 1 đồng vốn bỏ vào kinh doanh thì thu được bao nhiêu lợi nhuận tương ứng trong một thời gian nhất định.
4. Các chỉ tiêu khác:
- Việc làm và thu nhập cho người lao động.
Mức đóng góp cho ngân sách như đóng thuế.
Mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng .
III. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
1. Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp:
Xác định cơ
hội kinh doanh
Không
phù hợp
Phù hợp
Phát triển về quy
mô và tăng lợi nhuận
Nhà kinh doanh
phải trả giá
2. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực:
- Con người.
- Vốn kinh doanh.
3. Đổi mới công nghệ kinh doanh.
4. Tiết kiệm chi phí:
Chi tiêu bằng tiền
Tiết kiệm: Chi phí vật chất
Các dịch vụ điện, nước, điện thoại và dịch vụ viễn thông
Bài tập
1.Hạch toán hiệu quả kinh doanh cuả một cửa hàng ăn uống
a)Bán hàng
Sáng : Bán được 150 bát phở giá 25.000đ/1 bát
Trưa: Bán được 200 suất cơm giá 40.000đ/ 1 suất
b)Chi phí
Mua hàng : 1.500.000 đ
Mua nguyên vật liệu khác : 500.000 đ
trả lương : 300.000/ngày
2.Xác định tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận của cửa hàng trên
Câu hỏi ôn tập
Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp?
Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp?
Trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doah nghiệp?
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác