Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Trường
Ngày gửi: 21h:05' 13-03-2012
Dung lượng: 9.3 MB
Số lượt tải: 1312
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 9
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
Tình hình quân Pháp sau 8 năm tiến hành chiến tranh:
- 39.000 qu©n thiÖt m¹ng;
- Chi phÝ 2900 tØ Frăng cho chiÕn tranh;
- NhËn viÖn trî cña MÜ kh«ng ngõng tăng:
- Vïng chiÕm ®ãng bÞ thu hÑp;
- MÊt thÕ chñ ®éng trªn chiÕn tr­êng.
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)
I- Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
1- Hoàn cảnh.
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)
I- Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
1- Hoàn cảnh.
- Pháp gặp nhiều khó khan, suy yếu rõ rệt, phải nhận viện trợ của Mỹ.

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)
I- Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
1- Hoàn cảnh.
- Pháp gặp nhiều khó khan, suy yếu rõ rệt, phải nhận viện trợ của Mi.
- 7/5/1953 Pháp cử Na-va sang lm tổng chỉ huy và đề ra kế hoạch Na-va.
2.Nội dung.
*Bước I (thu- đông 1953 và xuân 1954):
Giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “bình định” miền Trung và miền nam Đông Dương.

*Bước II (thu – đông1954):
Chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định, “kết thúc chiến tranh”
*Bước I (thu- đông 1953 và xuân 1954):
Giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “bình định” miền Trung và miền nam Đông Dương.

Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Hoàn cảnh
2. Nội dung: (SK tr. 119)
- Thực hiện kế hoạch:
+ Tăng viện trợ, lực lượng; tập trung 44 tiểu đoàn ở đồng bằng Bắc Bộ.
+ Tăng cường ngụy quân.
TĂNG VIỆN BINH :
12 TIỂU ĐOÀN
QUÂN PHÁP Ở TOÀN ĐÔNG DƯƠNG : 84 TIỂU ĐOÀN
Hãy đánh giá kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ?
I. KẾ HOẠCH NA-VA CỦA PHÁP - MĨ:
44 tiểu đoàn cơ động
Ngoan cố, chủ quan, nguy hiểm
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954:
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
Nguyễn Chí Thanh
Phạm Văn Đồng
Hồ Chí Minh
Trường Chinh
Võ Nguyên Giáp
Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông - Xuân
1953 - 1954.
Kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954?
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954:
- Phương hướng:
+ Tiến công vào những hướng quan trọng địch tương đối yếu
 phân tán lực lượng địch.
- Phương châm:
+ “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”.
+ “Đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954:
- Phương hướng:
- Phương châm:
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
- Các cuộc tiến công chiến lược:
Tây Bắc
Lai Châu
Điện Biên Phủ
Trung Lào
Thà Khẹt
Xê - nô
Thượng Lào
Phong
Xa - lì
Luông
Pha - bang
Bắc Tây Nguyên
Kon Tum
Plây Cu
Thảo luận nhóm:
Tìm hiểu các cuộc tiến công chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 – 1954 trong thời gian:
Nhóm 1+2: 12/1953
Nhóm 3: 1/1954
Nhóm 4: 2/1954
L À O
CAM PU CHIA
LƯỢC ĐỒ CHIẾN CUỘC ĐÔNG XUÂN 1953-1954
THÁI LAN
Viên chăn
Pnôm phênh
1
44 tiểu đoàn
Luông pha bang
Thà khẹt
Xênô
Xâphanak
Atôpơ
Plâycu
Phongxa lì
CAM PU CHIA
Xâphanakhet
2
Quân ta tiến công
Địch điều quân giữ
Thà khẹt
L À O
LƯỢC ĐỒ CHIẾN CUỘC ĐÔNG XUÂN 1953-1954
THÁI LAN
Viên chăn
Pnôm phênh
1
44 tiểu đoàn
Luông pha bang
Thà khẹt
Xênô
Atôpơ
Plâycu
Phongxa lì
CAM PU CHIA
Xâphanakhet
2
Địch điều quân giữ
3
Quân ta + Pha thét Lào tiến công
Thà khẹt
L À O
LƯỢC ĐỒ CHIẾN CUỘC ĐÔNG XUÂN 1953-1954
THÁI LAN
Viên chăn
Pnôm phênh
1
44 tiểu đoàn
Luông pha bang
Xênô
Plâycu
Phongxa lì
CAM PU CHIA
Xâphanakhet
2
Địch điều quân giữ
3
Quân ta + Pha thét Lào tiến công
4
4
Thà khẹt
Atôpơ
Thà khẹt
L À O
LƯỢC ĐỒ CHIẾN CUỘC ĐÔNG XUÂN 1953-1954
THÁI LAN
Viên chăn
Pnôm phênh
1
44 tiểu đoàn
Luôngpha bang
Xênô
Plâycu
Phongxa lì
CAM PU CHIA
Xâphanakhet
2
3
4
Thà khẹt
Atôpơ
Địch mở chiến dịch Át-lăng
5
1
4
5
2
3

Hướng tiến quân của quân đội nhân dân Việt Nam
Hướng tiến công của Pháp
Hướng tiến công của quân đội giải phóng Lào và quân tình nguyện Việt Nam
1
Nơi địch tập trung quân
Xê nô
Địa danh
Các cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954 của ta có tác dụng như thế nào ?
L À O
LƯỢC ĐỒ CHIẾN CUỘC ĐÔNG XUÂN 1953-1954
THÁI LAN
Pnôm phênh
44 tiểu đoàn
Luông pha bang
Xênô
Plâycu
CAM PU CHIA
1
4
5
2
3
Viên chăn
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954:
- Phương hướng:
- Phương châm:
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
- Các cuộc tiến công chiến lược:
Tây Bắc
Lai Châu
Điện Biên Phủ
Trung Lào
Thà Khẹt
Xê - nô
Thượng Lào
Phong
Xa - lì
Luông
Pha - bang
Bắc Tây Nguyên
Kon Tum
Plây Cu
Làm phá sản bước đầu Kế hoạch Na-va
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954:
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
a. Âm mưu của Pháp:
- Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.
- Lực lượng 16 200 quân, chia 49 cứ điểm, 3 phân khu.
Điện Biên Phủ
CHÚ GIẢI:
Sở chỉ huy địch
Cứ điểm và tên cứ điểm của địch
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1
Quân ta tấn công đợt 2
Quân ta tấn công đợt 3
D?i D?c L?p
D?i Him Lam
Bản Kéo
Mường Thanh
A1
Bản Hồng Cúm
c1
S. Nậm Rốm
D2
A3
A2
A3
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
D?i D?c L?p
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954:
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
a. Âm mưu của Pháp:
- Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.
- Lực lượng 16 200 quân, chia 49 cứ điểm, 3 phân khu.
 Là “pháo đài bất khả xâm phạm”
b. Chủ trương của ta:
Mở chiến dịch Điện Biên Phủ
- Tiêu diệt lực lượng địch.
- Giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
Kéo pháo vào trận địa
Bộ đội xẻ núi làm đường tiến vào trận địa.
Dân công qua đèo Lũng Lô vào chiến dịch
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
c. Diễn biến:
Gồm 3 đợt:
- Đợt 1: (Từ 13/3 - 17/3/1954)
Tiến công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
CHÚ GIẢI:
Sở chỉ huy địch
Cứ điểm và tên cứ điểm của địch
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1
Quân ta tấn công đợt 2
Quân ta tấn công đợt 3
D?i D?c L?p
D?i Him Lam
Bản Kéo
Mường Thanh
A1
Bản Hồng Cúm
c1
S. Nậm Rốm
D2
A3
A2
A3
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
D?i D?c L?p

Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
c. Diễn biến:
Gồm 3 đợt:
- Đợt 1: (13/3 - 17/3/1954)
Tiến công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
- Đợt 2: (Từ 30/3 – 26/4/1954)
Tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.
CHÚ GIẢI:
Sở chỉ huy địch
Cứ điểm và tên cứ điểm của địch
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1
Quân ta tấn công đợt 2
Quân ta tấn công đợt 3
D?i D?c L?p
D?i Him Lam
Bản Kéo
Mường Thanh
A1
Bản Hồng Cúm
c1
S. Nậm Rốm
D2
A3
A2
A3
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
D?i D?c L?p
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
c. Diễn biến:
Gồm 3 đợt:
- Đợt 1: (Từ 13/3 - 17/3/1954)
Tiến công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
- Đợt 2: (Từ 30/3 – 26/4/1954)
Tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.
- Đợt 3: (Từ 1/5 – 7/5/1954)
+ Đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân khu Trung tâm và phân khu Nam.
CHÚ GIẢI:
Sở chỉ huy địch
Cứ điểm và tên cứ điểm của địch
Sân bay

Quân ta tấn công đợt 1
Quân ta tấn công đợt 2
Quân ta tấn công đợt 3
D?i D?c L?p
D?i Him Lam
Bản Kéo
Mường Thanh
A1
Bản Hồng Cúm
c1
S. Nậm Rốm
D2
A3
A2
A3
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
D?i D?c L?p

Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
c. Diễn biến:
Gồm 3 đợt:
- Đợt 1: (Từ 13/3 - 17/3/1954)
Tiến công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
- Đợt 2: (Từ 30/3 – 26/4/1954)
Tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.
- Đợt 3: (Từ 1/5 – 7/5/1954)
+ Đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân khu Trung tâm và phân khu Nam
+ Chiều 7/5/1954 Đờ Ca-xtơ-ri và Ban tham mưu ra hàng
Tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ với 16 200 quân, hạ 62 máy bay.
d. Kết quả:
Tiết 35: Bài 27:
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954
VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954:
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
c. Diễn biến:
Gồm 3 đợt:
- Đợt 1: (Từ 13/3 - 17/3/1954)
Tiến công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
- Đợt 2: (Từ 30/3 – 26/4/1954)
Tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.
- Đợt 3: (Từ 1/5 – 7/5/1954)
+ Đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân khu Trung tâm và phân khu Nam.
+ Chiều 7/5/1954 Đờ Ca-xtơ-ri và Ban tham mưu ra hàng
Tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ với 16 200 quân, hạ 62 máy bay.
d. Kết quả:
e. Ý nghĩa:
- Làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Na-va
- Buộc Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh.
Tại sao khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?
- Làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Na-va
- Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi
- Buộc Pháp kí hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
I- Kế hoạch Na-Va của Pháp - Mĩ
Tiết 35: Bµi 27: Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc kÕt thóc (1953 – 1954)
II- Cuộc tiến công chiến lược Dông-Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Diện Biên Phủ.
1/ Hoàn cảnh: Pháp gặp nhiều khó khăn, suy yếu rõ rệt, phải nhận viện trợ của Mỹ
2/ Nội dung KH Na-va: + Bu?c 1 (thu- dụng 1953 v xuõn 1954).
+ Bu?c 2 (Thu- dụng 1954).
1- Cuộc tiến công chiến lược Dông-Xuân 1953-1954
Chủ trương của ta: Tiờ?n cụng va`o nhu~ng huo?ng quan tro?ng vờ` chiờ?n luo?c ma` di?ch tuong dụ?i yờ?u, buụ?c chu?ng pha?i bi? dụ?ng phõn ta?n lu?c luo?ng dụ?i pho? vo?i ta. Phuong chõm: Tớch c?c, ch? d?ng, co d?ng, linh ho?t; dỏnh an ch?c, dỏnh ch?c th?ng.
M?t s? cu?c ti?n cụng :Tây Bắc; Trung Lào; Thượng Lào, Tây Nguyên --> dịch bị phân tán lực lượng, KH Na-va bước đấu bị phá sản.
2- Chiến dịch lịch sử Diện Biên Phủ 1954
a. m muu c?a Phỏp: DBP là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất DD, 49 cứ điểm, 3 phân khu.
b- Chủ trương của ta: Mở chiến dịch Diện Biên Phủ.
c- Diễn biến: Từ 13/3/1954 đến 7/5/1954 và được chia làm 3 đợt. (SGK)
d- Kết quả: Tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm DBP, loại khỏi vòng chiến đấu 16200 địch, bắn rơi 62 máy bay. ? Kết thúc thắng lợi chiến cuộc Dông xuân 1953 - 1954.
Liệt sĩ
TÔ VĨNH DiỆN
Đồng chí chèn lưng cứu pháo. Nát thân mắt nhắm còn ôm.
Cho biết ĐÂY LÀ AI?
Đồng chí thân chôn làm giá súng
Liệt sỹ BẾ VĂN ĐÀN
Liệt sỹ PHAN ĐÌNH GIÓT
Đầu bịt lỗ châu mai. Băng mình qua núi thép gai.
Ào ào vũ bão .
CHUẨN BỊ:
Hiệp định Giơ-ne-vơ:
- Thời gian kí kết
- Nội dung
- Vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh nào?
- Ý nghĩa
Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
Lấy ví dụ chứng minh đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và sáng tạo
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
 
Gửi ý kiến