Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TIÊU CHÍ TỔ CHỨC...

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hà minh quyên
Ngày gửi: 14h:34' 30-12-2018
Dung lượng: 545.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TIÊU CHÍ ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM
GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
 TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI
CHO TRẺ MẪU GIÁO

TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐiỂM GD LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI

GỒM CÓ 3 NỘI DUNG, 6 TIÊU CHÍ, 18 CHỈ SỐ
Nội dung 1. Chuẩn bị đồ chơi, vật liệu chơi, góc chơi đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ
Nội dung 2. Thể hiện sự tôn trọng trẻ trong tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi
Nội dung 3. Dự kiến kế hoạch chơi nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ được học tập và thành công/ học qua chơi
NỘI DUNG I. CHUẨN BỊ ĐỒ CHƠI, VẬT LIỆU CHƠI, GÓC CHƠI ĐÁP ỨNG NHU CẦU, HỨNG THÚ CHƠI CỦA TRẺ


Gồm 2 tiêu chí, 5 chỉ số
Tiêu chí 1. Có đồ chơi, vật liệu chơi đa dạng, phù hợp (3 chỉ số)

Tiêu chí 2. Thiết kế, bố trí các góc/ khu vực chơi đáp ứng/ khuyến khích trẻ chơi mà học (2 chỉ số)

TIÊU CHÍ 1. CÓ ĐỒ CHƠI, VẬT LiỆU CHƠI ĐA DẠNG, PHÙ HỢP
Chỉ số 1. Đồ chơi hấp dẫn, đa dạng, phản ánh đặc trưng văn hóa vùng miền, đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ
Có đa dạng các loại đồ chơi, nguyên vật liệu phục vụ các loại trò chơi khác nhau
Sưu tầm, chuẩn bị các đồ chơi, đồ dùng mang bản sắc văn hóa truyền thống của ĐP (trang phục, đồ dùng, đồ chơi, nhạc cụ,...)
Chỉ số 2. Đồ chơi đảm bảo an toàn, phù hợp với đặc điểm của trẻ
Đồ chơi làm từ các vật liệu không độc hại, không có cạnh sắc, nhọn, độ lớn phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
Đồ chơi, nguyên vật liệu chơi trẻ có thể chơi và sử dụng được.
Chỉ số 3. Có các nguyên vật liệu mở để trẻ có cơ hội sáng tạo khi chơi
Các loại nguyênvật liệu tái sử dụng (bìa, giấy, hộp, vải vụn,..)
Nguyên vật liệu thiên nhiên (lá cây, dây buộc, hột hạt, ...)
Tiêu chí 2. ThiẾt kẾ, bỐ trí các góc/ khu vỰc chơi đáp Ứng/ khuyẾn khích trẺ chơi mà hỌc
Chỉ số 4. Hấp dẫn, gợi mở, linh hoạt, thuận tiện cho việc chơi/học của trẻ
Đồ chơi, vật liệu chơi được sắp xếp thuận tiện cho trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ cất, dễ sử dụng.
Đồ chơi/vật liệu chơi được thay đổi, bổ sung để trẻ được khám phá cái mới.
Các góc/ khu vực chơi được bày biện, trang trí với màu sắc, đồ chơi hài hòa, hấp dẫn trẻ
Các góc chơi, đồ chơi trong các góc được sắp xếp linh hoạt theo nội dung chủ đề đang thực hiện
Các góc chơi, đồ chơi đáp ứng với nhu cầu, hứng thú và khả năng khác nhau của trẻ
Chỉ số 5. Phù hợp với không gian của lớp/trường
NỘI DUNG II. THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG TRẺ TRONG TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN TRẺ CHƠI

Gồm 2 tiêu chí, 6 chỉ số

Tiêu chí 3. Khuyến khích trẻ đưa ra những quyết định hay lựa chọn theo thiên hướng/thích của bản thân trước và trong khi chơi (2 chỉ số)

Tiêu chí 4. Lắng nghe và hỗ trợ trẻ kịp thời khi cần thiết (4 chỉ số)
Tiêu chí 3. KhuyẾn khích trẺ đưa ra nhỮng quyẾt đỊnh hay lỰa chỌn theo thiên hưỚng/sỞ thích cỦa bẢn thân trưỚc và trong khi chơi

Chỉ số 6. Trẻ được tự lựa chọn theo sở thích, khả năng của bản thân
Trẻ được lựa chọn góc/khu vực chơi, nhóm chơi
Trẻ được lựa chọn đồ chơi
Trẻ được lựa chọn vai chơi, trò chơi.
Chỉ số 7. Trẻ được tự đưa ra quyết định trong quá trình chơi
Trong quá trình chơi đôi khi trẻ được thay đổi luật chơi cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế diễn ra khi chơi
Trẻ có thể được luân chuyển sang các góc chơi khác nhau
 
Tiêu chí 4. LẮng nghe và hỖ trỢ trẺ kỊp thỜi khi cẦn thiẾt
Chỉ số 8. Lắng nghe và chấp nhận các ý kiến của trẻ
Cùng chia sẻ ý tưởng chơi với trẻ
Chấp nhận ý tưởng của trẻ, không áp đặt ý của mình
Chỉ số 9. Hỗ trợ nhóm trẻ và hỗ trợ từng cá nhân trẻ.
Nếu trẻ không giải quyết được giáo viên hỗ trợ trẻ tìm cách giải quyết
Chỉ số 10. Không vội vàng can thiệp vào các tình huống xẩy ra trong khi chơi, bình tĩnh lắng nghe và đưa ra những lời khuyên phù hợp.
Khi có tình huống xẩy ra trong khi chơi giáo viên:
Chú ý quan sát, lắng nghe
Không vội vàng can thiệp ngay khi chưa thực sự cần thiết
Để trẻ tự giải quyết tình huống
Chỉ số 11. Luôn tin tưởng, khuyến khích trẻ.
Khen ngợi, động viên những thành công dù nhỏ của trẻ một cách kịp thời
Không chê cười khi trẻ thất bại, động viên để trẻ tiếp tục cố gắng.

NỘI DUNG III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHƠI NHẰM TẠO CƠ HỘI CHO MỌI TRẺ ĐƯỢC HỌC TẬP VÀ THÀNH CÔNG/ HỌC QUA CHƠI

Gồm 2 tiêu chí, 7 chỉ số
Tiêu chí 5. Xác định mục đích, nội dung chơi trong kế hoạch giáo dục phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ (2 chỉ số)
Tiêu chí 6.Hỗ trợ trẻ học và phát triển trong quá trình chơi (5 chỉ số).
Tiêu chí 5. Xác đỊnh mỤc đích, nỘi dung chơi trong kẾ hoẠch giáo dỤc phù hỢp vỚi nhu cẦu, khẢ năng cỦa trẺ
Chỉ số 12. Xác định mục đích, nội dung chơi/ loại trò chơi dựa trên mong muốn /nhu cầu của trẻ
Tìm hiểu mong muốn/nhu cầu của trẻ qua quan sát trẻ hằng ngày, qua trò chuyện với trẻ và với cha mẹ trẻ
Xác định mục đích, nội dung chơi/ loại trò chơi trong kế hoạch GD trên cơ sở nhu cầu/ mong muốn của trẻ mà giáo viên nắm được.
Tìm hiểu những hoạt động, sự kiện nổi bật đã-đang-sẽ diễn ra nơi trẻ sinh sống, nơi trường đóng để đưa vào nội dung chơi.

Tiêu chí 5. Xác đỊnh mỤc đích, nỘi dung chơi trong kẾ hoẠch giáo dỤc phù hỢp vỚi nhu cẦu, khẢ năng cỦa trẺ (tiẾp)
Chỉ số 13. Xác định mục đích, lựa chọn nội dung/ trò chơi (nhiệm vụ, luật chơi) phù hợp với kinh nghiệm và khả năng của nhóm trẻ /cá nhân trẻ.
Tìm hiểu kinh nghiệm, khả năng của trẻ qua quan sát, trò chuyện với trẻ hằng ngày và qua trao đổi với cha mẹ trẻ.
Xác định mục đích, lựa chọn nội dung/ trò chơi (nhiệm vụ, luật chơi) trong kế hoạch GD dựa trên kết quả đánh giá của GV về kinh nghiệm và khả năng của trẻ trong lớp cũng như của cá nhân trẻ.
Không đặt ra nhiệm vụ/luật chơi vượt quá khả năng của trẻ cũng như không đặt nhiệm vụ/luật chơi quá thấp so với kinh nghiệm, khả năng của trẻ.

Tiêu chí 6.HỖ trỢ trẺ hỌc và phát triỂn trong quá trình chơi.
Chỉ số 14. Tạo cơ hội cho mọi trẻ được tham gia vào các trò chơi, góc chơi
Chuẩn bị các góc, các đồ chơi, các nguyên vật liệu đảm bảo cho mọi trẻ được hoạt động, trải nghiệm trong khi chơi.
Khuyến khích tất cả trẻ tích cực tham gia vào trò chơi.
Luân chuyển để trẻ được thay phiên nhau tham gia vào tất cả các trò chơi, góc chơi.
Chỉ số 15. Lồng ghép/ tích hợp nội dung giáo dục đang triển khai vào các trò chơi

Tiêu chí 6.HỖ trỢ trẺ hỌc và phát triỂn trong quá trình chơi. (tiẾp)
Chỉ số 16. Tổ chức đa dạng các loại trò chơi/ các hoạt động để đáp ứng nhu cầu khám phá, học hỏi, sáng tạo của tất cả trẻ, phát triển các năng lực cá nhân
Tổ chức hướng dẫn nhiều loại trò chơi: Đóng vai, đóng kịch, vận động, học tập, xây dựng,...
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng về nội dung, về hình thức tổ chức.
Chỉ số 17. Mở rộng nội dung/nâng cao yêu cầu của trò chơi/ luật chơi để hỗ trợ trẻ bằng nhiều cách
Thông qua câu hỏi gợi mở
Bổ sung thêm đồ chơi, nguyên vật liệu chơi
Thay đổi luật chơi


Tiêu chí 6.HỖ trỢ trẺ hỌc và phát triỂn trong quá trình chơi. (tiẾp)
Chỉ số 18. Tận dụng các tình huống thực tế trong khi chơi để giúp trẻ trải nghiệm, thực hành học cách giải quyết vấn đề, khám phá cái mới.
Trong tình huống thiếu đồ chơi  dạy trẻ tìm đồ vật thay thế hoặc tìm cách chơi khác phù hợp hơn.
Trong tình huống giữa trẻ có xung đột dạy trẻ học cách thỏa thuận, giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói.
Trong tình huống có thêm vật liệu chơi khuyến khích trẻ sáng tạo ra cái mới


 
Gửi ý kiến