Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Tiêu hoá ở động vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 27-02-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Giáo án giảng dạy Sinh học 11
Tại sao động vật có thể tồn tại và phát triển được ?
Nh? l?y cc ch?t dinh du?ng cĩ trong th?c an t? mơi tru?ng ngồi : Qua qu trình bi?n d?i trung gian trong h? tiu hĩa thnh cc ch?t dinh du?ng don gi?n.
Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
I.Tiêu hóa là gì ?
1.Tiêu hóa là quá trình làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.
2.Tiêu hóa lá quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.
3.Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.
4.Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
Dựa vào SGK hãy chọn câu trả lời đúng khái niệm về tiêu hóa ?
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa gồm những động vật nào ?
- Đại diện : Động vật đơn bào như trùng roi, trùng biến hình, trùng dày….
Trùng dày lấy thức ăn vào cơ thể bằng cách nào ? Sự biến đổi thức ăn xảy ra như thế nào ?
- Hình thức tiêu hóa : Chủ yếu là nội bào (lấy thức ăn bằng cách thực bào hình thành không bào tiêu hóa, nhờ enzim thủy phân trong lizôxôm thức ăn được tiêu hóa )
Dựa vào SGK đánh dấu X vào ô cho là đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa nội bào ở trùng dày ?
2  3  1
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
Động vật có túi tiêu hóa gồm những đại diện nào ?
- Đại diện : Các loài ruột khoang và giun dẹp
Quá trình tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa được thực hiện như thế nào ?
- Hình thức tiêu hóa : Chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào nhờ các tế bào tuyến tiết dịch tiêu hóa chứa các enzim. Tuy nhiên vẫn còn quá trình tiêu hóa nội bào.
Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào ?
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
Tế bào trên thành túi tiêu hóa tiết enzim vào khoang tiêu hóa, các chất dinh dưỡng có trong thức ăn được tiêu hóa thành các chất đơn giản hơn, tuy nhiên vẫn chưa tạo thành các chất đơn giản mà tế bào có thể hấp thụ và sử dụng. Các chất dinh dưỡng tiêu hóa dang dở được tiêu hóa nội bào tạo thành các chất dinh dưỡng đơn giản và được cơ thể sử dụng.
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
Động vật có ống tiêu hóa gồm những đại diện nào ?
- Đại diện : Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống.
Quan sát hình vẽ về ống tiêu hóa của một số động vật như giun đất, chấu chấu, chim, con người.
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
Trong ống diễn ra những quá trình biến đổi nào ? Hình thức là nội bào hay ngoại bào ?
- Trong ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ hỌc của ống tiêu hóa và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa.
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
Hoàn thành phiếu sau về quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người bằng cách đánh dấu X vào.
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
Chiều hướng tiến hóa của hệ tiêu hóa ở động vật thể hiện như thế nào ?
- Cấu tạo ngày càng phức tạp : từ không có cơ quan tiêu hóa  có cơ quan tiêu hóa, từ túi tiêu hóa  ống tiêu hóa.
- Chuyên hóa về chức năng ngày càng rõ rệt : sự chuyên hóa cao của các bộ phận trong ống tiêu hóa làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.
- Sự tiến hóa còn thể hiện : từ tiêu hóa nội bào  tiêu hóa ngoại bào. Nhờ tiêu hóa ngoại bào động vật ăn được thức ăn lớn hơn.
B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 15 : TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
I.Tiêu hóa là gì ?
II.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa :
III.Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa :
IV.Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa :
Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào ?
Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở ben trong tế bào, thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào nhờ hệ thống enzim do lizôxôm cung cấp.
- Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.
Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào ?
- Thức ăn được tiêu hóa bên ngoài tế bào, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong lòng ống tiêu hóa.
Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa.
Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn túi tiêu hóa thì bị hòa loãng với nhiều nước.
- Trong ống tiêu hóa có sự chuyên hóa về chức năng như tiêu hóa cơ học, hóa học, hấp thụ thức ăn. Còn trong túi tiêu hóa không có sự chuyên hóa như vậy.
Bài học đến đây kết thúc !
Chúc quý thầy cô mạnh khỏe
và chúc các em học tôt.
 
Gửi ý kiến