Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 4. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Nhựt Duy
Ngày gửi: 11h:40' 14-09-2013
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 621
Số lượt thích: 0 người

Kiểm tra bài cũ

1,Thế nào chủ đề? Chủ đề trong bài văn tự sự được thể hiện ở đâu? Cho bi `
ết chủ đề của truyện Sự tích Hồ
Gươm, chủ đề của văn bản đó thể hiện ở đâu?
2, Dàn bài của bài văn tự sự gồm mấy phần?
Tiết 15 - 16
Giáo viên :Bùi Thanh Hiệp
Trường : THCS Lí Tự Trọng - Vị Xuyên
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự


I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự
Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi:
1. Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
2. Kể về một người bạn tốt.
3. Kỉ niệm ngày thơ ấu.
4. Ngày sinh nhật của em.
5. Quê em đổi mới.
6. Em đã lớn rồi.
Lời văn cuả đề 1 nêu ra những yêu cầu gì? Những chữ nào trong đề cho em biết điều đó?

Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
1. Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.


I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự
Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi:
1. Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Lời văn cuả đề 1 nêu ra những yêu cầu gì? Những chữ nào trong đề cho em biết điều đó?
Yêu cầu của đề 1: Kể chuyện bằng lời văn của em.

Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
1. Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Kể
chuyện em thích
bằng lời văn của em.


I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự

Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi:
3. Kỉ niệm ngày thơ ấu.
4. Ngày sinh nhật của em.
5. Quê em đổi mới.
6. Em đã lớn rồi.
Các đề bài trên có phải đề tự sự không? Cách diễn đạt trong các đề bài đó có gì khác với đề 1, 2?
? Là đề bài tự sự song có cách diễn đạt như nhan đề một văn bản.
Từ trọng tâm trong mỗi đề trên là từ nào? Đề yêu cầu làm nổi bật điều gì?
? Có mấy dạng đề văn tự sự?

Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

ngày thơ ấu.
sinh nhật của em
Quê em đổi mới.
Em đã lớn rồi.
- Cã hai d¹ng ®Ò v¨n tù sù:
+ §Ò nªu yªu cÇu trùc tiÕp.
+ §Ò gi¸n tiÕp nªu yªu cÇu( kh«ng cã tõ kÓ), chØ nªu ra ®Ò tµi, chñ ®Ò cña truyÖn.


I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự
Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi:
1. Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
2. Kể về một người bạn tốt.
3. Kỉ niệm ngày thơ ấu.
4. Ngày sinh nhật của em.
5. Quê em đổi mới.
6. Em đã lớn rồi.
Trong số những đề trên, đề nào nghiêng về kể người, đề nào nghiêng về việc, đề nào nghiêng về tường thuật? Cách làm các đề trên có giống nhau không?
Việc tìm hiểu đề có ý nghĩa như thế nào? Tìm hiểu đề bằng cách nào?
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

Có hai dạng đề văn tự sự:
+ Đề nêu yêu cầu trực tiếp.
+ Đề gián tiếp nêu yêu cầu( không có từ kể), chỉ nêu ra đề tài, chủ đề của truyện.
T×m hiÓu ®Ò b»ng c¸ch:
+ §äc kÜ ®Ò bµi.
+ X¸c ®Þnh nh÷ng tõ ng÷ quan träng trong ®Ò bµi ®Ò n¾m ®­îc yªu cÇu cña ®Ò.


I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự
Đề bài: Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Đề nêu ra những yêu cầu nào buộc em phải thực hiện? Em hiểu yêu cầu ấy như thế nào?
? Thế nào là tìm hiểu đề?
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
2. Cách làm bài văn tự sự
Tìm hiểu đề.
Vấn đề tự sự: câu chuyện em
thích.
Phương thức tự sự: lời văn của
em( không chép lại nguyên xi
câu chuyện)
I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự
Đề bài: Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Em định chọn chuyện nào để kể?
Trong truyện em kể, em thích nhân vật, sự việc nào?
Em hãy nêu chủ đề của truyện Thánh Gióng. Khi kể chuyện này, em nhằm biểu hiện chủ đề nào?
* Lưu ý: Khi chọn một chủ đề để kể thì chủ đề kia chỉ cần kể lướt, không cần cụ thể( VD: có thể bỏ qua sự việc Gióng được sinh ra kì lạ, những dấu vết còn lại của Gióng.)
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
2. Cách làm bài văn tự sự
Tìm hiểu đề.
Lập ý:
Kể chuyện: Thánh Gióng.
Nhân vật: Thánh Gióng
Sự việc: Thánh Gióng đánh
giặc Ân.
Chủ đề: Tinh thần đánh giặc
và quyết chiến của TG.

Em hiểu thế nào về bước lập ý khi làm bài văn tự sự?
Lập ý là xác định nội dung sẽ viết theo yêu cầu của đề bài, cụ thể: nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả, ý nghĩa
I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự
Đề bài: Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Với việc chọn chủ đề: Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Thanh Gióng, em dự định sẽ mở đầu như thế nào? Kể chuyện như thế nào và kết thúc ra sao?
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
2. Cách làm bài văn tự sự
Tìm hiểu đề.
Lập ý:
c. Lập dàn ý.
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
c. Lập dàn ý.
Mở bài:
Sự ra đời kì lạ của Gióng
Thân bài:
Gióng đòi đánh giặc.
Gióng đòi ngựa sắt, roi sắt.
Gióng lớn nhanh như thổi.
Gióng vươn vai thành tráng sĩ? đi đánh giặc.
Gióng nhổ tre đánh giặc.
Gióng đánh tan giặc.
Gióng bay về trời.
Kết bài: Vua Hùng phong hiệu và lập đền thờ Thánh Gióng.
I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
1. Đề văn tự sự
Đề bài: Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Em hiểu thế nào là lập dàn ý?
Khi viết bài, ta có cần bám theo dàn ý không? Làm thế nào để các sự việc đó đầy đủ và có sự liên kết với nhau?
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
2. Cách làm bài văn tự sự
Tìm hiểu đề.
Lập ý:
c. Lập dàn ý.
Lập dàn ý là sắp xếp các sự
việc theo thứ tự trước sau để
người đọc hình dung được câu
chuyện và ý đồ của người viết.
.d. ViÕt bµi
Theo bè côc ba phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt bµi( ph¶i ®­a vµo bµi c¸c yÕu tè: nh©n vËt, thêi gian, ®Þa ®iÓm, nguyªn nh©n, diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa)
I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

Đề bài: Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Hãy viết phần mở bài và kết bài cho đề văn trên( chọn chuyện Thánh Gióng và chủ đề Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Thánh Gióng)
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
II/ Luyện tập Mở bài
Mở bài: Thánh Gióng là một vị anh hùng đánh giặc nổi tiếng trong truyền thuyết. Khi sinh ra, Gióng là một chú bé kì lạ, đã lên ba mà vẫn không biết nói, biết cười, biết đi.
Kết bài: Để tưởng nhớ công ơn của người anh hùng đánh giặc cứu nước, vua Hùng đã phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà của Gióng.
I/ Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

Đề bài: Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em.
Hãy viết phần mở bài và kết bài cho đề văn trên( chọn chuyện Thánh Gióng và chủ đề Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Thánh Gióng)
Tiết 15: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
II/ Luyện tập
Mở bài: Ngày xưa tại làng Gióng có một chú bé rất lạ. Sau mười hai tháng nằm trong bụng mẹ, Gióng đã chào đời. Lên ba tuổi mà Gióng vẫn không biết đi cũng chẳng biết nói, cười.
Kết bài: Chú bé kì lạ ngày nào giờ đây đã trở thành người anh hùng bất tử. Nhớ công lao của Gióng, vua Hùng đã cho lập đền thờ Gióng ngay tại quê nhà và Phong cho Gióng là Phù Đổng Thiên Vương

h­íng dÉn häc sinh häc bµi
- NhËn diÖn ®Ò v¨n tù sù
N¾m ch¾c c¸c b­íc lµm bµi v¨n tù sù.
TËp lµm bµi v¨n tù sù theo c¸c b­íc ®· häc.
ChuÈn bÞ giÊy ®Ó viÕt bµi v¨n hai tiÕt.
 
Gửi ý kiến