Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Vũ Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:19' 23-08-2010
Dung lượng: 763.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Bài 2:
M?NG THễNG TIN TON C?U INTERNET
Internet la gỡ?
1.Internet là gì?
Internet là mạng máy tính toàn cầu khổng lồ, kết nối hàng trăm nghìn mạng máy tính trên khắp thế giới.
Internet cung cấp nguồn tài nguyên thông tin hầu như vô tận, các chỉ dẫn bổ ích, hỗ trợ giảng dạy và học tập, giải trí, giao tiếp với nhau, mua bán trên mạng, truyền tệp, thư tín và nhiều khả năng khác.
5
2.Một số dịch vụ trên Internet.
a.Tổ chức và khai thác thông tin trên Web.

Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của internet là tổ chức khai thác thông tin trên World Wide Web (còn gọi là Web). Dịch vụ này tổ chức thông tin (gồm văn bản, hình ảnh,..) dưới các trang nội dung được gọi là các trang web. Người dùng có thể dễ dàng truy cập để xem nộ dung khi máy tính được nối với internet.
6
b.Tìm kiếm thông tin trên internet
M¸y t×m kiÕm:lµ c«ng cô ®­îc cung cÊp trªn internet gióp t×m kiÕm th«ng tin trªn ®ã dùa trªn c¬ së c¸c tõ khãa.
Danh môc th«ng tin: lµ trang web chøa c¸c danh s¸ch c¸c trang web kh¸c cã néi dung ®­îc ph©n theo c¸c chñ ®Ò.
VD: danh môc th«ng tin trªn c¸c trang web cña google hay yahoo
L­u ý:khi sö dông c¸c th«ng tin trªn m¹ng cÇn l­u ý tíi b¶n quyÒn.
7
c. Th­ ®Ön tö:
Thư điện tử ( E-mail) là dịch vụ trao đổi thông tin trên internet thông qua hộp thư điện tử. Sử dụng hộp thư điện tử
D. Hội thảo trưc tuyến.
Internet cho phép tổ chức các cuộc họp, hội thảo từ xa với sự tham gia của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau.
 
Gửi ý kiến