Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Ngọc Minh
Ngày gửi: 21h:57' 13-02-2019
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Hình học 7
NGƯỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN NHẬT MINH
Tiết 61: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG
TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC
TRƯỜNG THCS THUẬN AN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Phát biểu tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng ?
2. Cho tam gic ABC cn t?i A, d l du?ng trung tr?c c?a BC. Ch?ng minh A thu?c d.
M  d => MA=MB
MA=MB => M  d
Với d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
d
. M
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Cho tam gic ABC cn t?i A, d l du?ng trung tr?c c?a BC. Ch?ng minh A thu?c d.

B
A
C
d
Vì tam giác ABC cân tại A nên AB=AC hay A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC. Mà d là đường trung trực của BC nên A
Vậy có điểm nào cách đều 3 đỉnh của
một tam giác?
Ti?t 61 - Bi 8:
TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG
TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC
1.Đường trung trực của tam giác
d là đường trung trực ứng với cạnh BC của tam giác ABC
Vẽ tam giác ABC, vẽ đường trung trực của cạnh BC .
+ Trong một tam giác đư?ng trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó.
Mỗi tam giác có mấy đường trung trực?
+ Moói tam giaực coự ba ủửụứng trung trửùc.
* Nh?n xột
1.Đường trung trực của tam giác
?1
Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này.
Chứng minh:
Giải:
Tam giác ABC, AB=AC
d vuông góc với BC tại M; MB =MC.
A thuộc d
(hay d là đường trung tuyến)
1.Đường trung trực của tam giác
?1
Trong một tam giác cân , đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này.
Chứng minh:
Giải:
+ Vì d là đường trung trực của cạnh BC do đó d là tập hợp tất cả các
điểm cách đều B và C.
1.Đường trung trực của tam giác
- Trong một tam giác cân , đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là ủửụứng phaõn giaực, ủửụứng trung tuyeỏn ứng với cạnh này.
* Lưu ý:
2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
?2
Hoạt động nhóm: Dïng th­íc vµ compa, dùng ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c ABC. Rót ra nhËn xÐt?
a/ Định lí:
O
M
b
.
.
N
c
.
d
E
2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
a/ Định lí:
Tam giác ABC
b là đường trung trực của AC
c là đường trung trực của AB
b và c cắt nhau tại O
O nằm trên đường trung trực của BC
OA = OB = OC.
b/ Bài toán:
Cho tam giác ABC. Vẽ hai du?ng trung trực của cạnh AB, AC. Hai du?ng trung trực này cắt nhau tại O. Chứng minh rằng:
a. O nằm trên đường trung trực của BC.
b. OA = OB = OC.
Cho tam giác ABC. Vẽ hai du?ng trung trực của cạnh AB, AC. Hai du?ng trung trực này cắt nhau tại O. Chứng minh rằng:
a. O nằm trên đường trung trực của BC.
b. OA = OB = OC.
2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Chứng minh:
+ Vì O nằm trên đường trung trực b của đoạn thẳng AC nên OA = OC . (1)
+ Vì O nằm trên đường trung trực c của đoạn thẳng AB nên OA = OB. (2)
Vậy ba đường trung trực của tam giác ABC cùng đi qua điểm O. Ta có : OA = OB = OC.
+Từ (1) và (2) => OB = OC ( = OA). => O nằm trên du?ng trung trực của BC.
2.Tính chất ba đuường trung trực của tam giác
a/ Định lí:
Vậy điểm nào cách đều 3 đỉnh của
một tam giác?
Điểm cách đều ba đỉnh của một tam
giác là giao điểm của ba du?ng
trung trực của tam giác đó.
c/ Chú ý:
2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
+ Đường tròn ngoại tiếp tam giác: Là đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác.
+ Giao điểm của ba đường trung trực gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.
a) Tam giác tù
b) Tam giác nhọn
c) Tam giác vuông
2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
1/ Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác là giao điểm của ba đường:
A. trung tuyến.
B. trung trực.
C. phân giác.
2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
2/ Nếu tam giác ABC vuông thì tâm của đường tròn ngoại tiếp nằm ở vị trí nào ?
A. Bên trong tam giác.
B. Bên ngoài tam giác
C. Trên cạnh huyền.
Nếu tam giác ABC vuông thì tâm của đường tròn ngoại tiếp nằm trên trung điểm của cạnh huyền.
3/ Củng cố
Bài tập 53/ trang80
Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng. Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau ?
Bài 53 (sgk/80).
Vị trí chọn để đào giếng là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC.
A
B
C
Coi địa điểm ba gia đình là ba đỉnh của tam giác ABC.
4/ Hu?ng dẫn về nhà
+ Ôn tập các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác, cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và compa.
+ Bài tập về nhà : Bài 52 (sgk/tr79),
bài 54 ->57 (sgk/tr80)
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em học sinh
CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TẬP
TỐT
 
Gửi ý kiến