Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §12. Tính chất của phép nhân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hương Thảo
Ngày gửi: 20h:58' 07-09-2016
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 446
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
GD
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ
LỚP 6A1
TIẾT 64: LUYỆN TẬP
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Thảo
KIỂM TRA BÀI CŨ
?1/ Nhắc lại các tính chất của phép nhân?
?2/ Thế nào là lũy thừa bậc n của số nguyên a?
Tiết 64: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH CHẤT CỦA PHÉPNHÂN
I/ Lý thuyết:
Các tính chất của phép nhân
+TC giao hoán: a.b=b.a
+TC kết hợp: (a.b).c=a.(b.c)
+TC Phân phối: a.(b+c)=a.b+a.c
a.(b – c)=a.b – a.c
+TC nhân với 1: a.1=1.a=a.
 
II/ Luyện tập
Dạng 1: So sánh
BT 97/sgk: So sánh
a, (-16).(1253).(-8).(-4).(-3) với 0.
b, 13.(-24).(-15).(-8).4 với 0.
Lời giải
a, Ta thấy (-16).(1253).(-8).(-4).(-3) có 4 thừa số âm nên tích là số nguyên dương.
Vì vậy: (-16).(1253).(-8).(-4).(-3) > 0
b, Ta thấy 13.(-24).(-15).(-8).4 có 3 thừa số âm nên tích là số nguyên âm.
Vì vậy: 13.(-24).(-15).(-8).4 < 0.
II/ LUYỆN TẬP
Cách 1:
(-57).(67-34) - 67(34-57)
= (-57).33-67.(-23)
= -1881+1451
= -340


Cách 2:
(-57).(67-34) - 67(34-57)
= (-57).67+57.34-67.34 +(-67).(-57)
=(-57).(67-67)+ 34.(57-67)
= 0+ 34. (-10)
= -340.
Dạng 2: Thực hiện phép tính.
BT 92b/sgk: Thực hiện phép tính
(-57).(67-34) - 67(34-57)
Lời giải
BT98/sgk: Tính giá trị biểu thức
a, (-125). (-13) . (-a) , với a=8
b, (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b, với b=20.

Lời giải:
a, Thay a=8, ta được:
(-125). (-13) . (-8)
=[(-125).(-8)].(-13)
=(1000).(-13)
=-13000.

b, Thay b=20, ta được:
(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).20
=[(-1).(-2)].[(-3).(-4)].[(-5).20]
=2.12.100
=2400.
Câu 1: Nếu ta đổi chỗ các thừa số của một tích thì
tích không thay đổi. Đây là tính chất gì của phép nhân
1
2
3
4
5
6
7
8
Câu 2: Điền vào chỗ trống ( . . . )
Tích của một số nguyên với số 0 bằng …………………
Câu 3: Điền vào chỗ trống (…)
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt
đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước ……… nhận được.
Câu 4: Điền vào chỗ trống (. . .)
-1 là số …………… của -2.
Câu 5: Muốn nhân một số với một tổng ta nhân số đó với từng
số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại
Đây là tính chất gì của phép nhân
Câu 6: Điền vào chỗ Trống (……)
Trong một tích các số nguyên âm khác không 0 :
Nếu có một số lẻ thừa số ………thì tích mang dấu “-”
Câu 7: Điền vào chỗ Trống (……)
Bình phương của hai số ………. thì bằng nhau
Câu 8: Điền vào chỗ trống (……)
Lũy thừa bậc …. của một số nguyên âm là một số nguyên dương
HD ô đặc biệt
G
Ô

Q
N
Y
N
U
Hướng dẫn ô đặc biệt: Đây là tên của vị vua và
là người chỉ huy chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Hướng dẫn về nhà
nắm vững các tính chất của phép nhân: công thức
và phát biểu thành lời.
Lũy thừa của một số nguyên.
Làm bài tập về nhà : 95,96,98,99/ sgk.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến