Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngyễn Thị Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:03' 17-08-2020
Dung lượng: 28.1 MB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 5: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT
 
 
TIẾT 5: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT
I/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1/ Axit làm đổi màu chất chỉ thị màu
Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
2/ Axit tác dụng với kim loại :
Dung dịch axit tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hidro.
3/ Axit tác dụng với bazơ :
Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước
(phản ứng trung hòa)
4/ Axit tác dụng với oxit bazơ
Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.
5/ Axit tác dụng với muối
Axit có thể tác dụng được với muối tạo thành axit mới và muối mới.
1
2
5
4
3
II, AXIT Mạnh và axit yếu :
Axit mạnh : HCl , H2SO4 , HNO3 , ...

Axit yếu : H2S , H2CO3 , ....
Axit mạnh có các tính chất hóa học: phản ứng nhanh với kim loại , với muối cacbonat ; dung dịch dẫn nhiệt tốt , ...

Axit yếu có các tính chất hóa học : phản ứng chậm với kim loại , với muối cacbonat ; dung dịch dẫn nhiệt kém , ... ư
Thế nào là axit mạnh , thế nào là axit yếu ?
VÌ SAO “VIÊN SỦI” CHO VÀO NƯỚC LẠI SỦI BỌT ?
Trong “viên sủi” có những chất hóa học có tác dụng chữa bệnh, ngoài ra còn có một ít bột natri hidrocacbonat NaHCO3 và bột axit hữu cơ như axit xitric (axit có trong quả chanh). Khi “viên sủi” gặp nước tạo ra dung dịch axit. Dung dịch này tác dụng với muối NaHCO3 sinh ra khí CO2. Khí này thoát ra khỏi cốc nước dưới dạng bọt khí.
TỰ PHA CHẾ CỐC NƯỚC CHANH CÓ GA (CÓ BỌT KHÍ)
TRò CHƠI

ÔNG MặT TRờI VUI NHộN
1
2
3
4
5
6
Câu hỏi 1 : Khi nhỏ dung dịch axit vào quỳ tím thì quỳ tím từ
màu tím chuyển thành màuư gì ?
Đáp án : Màu đỏ
Câu hỏi 2 : Kim loại nào sau đây không tác dụng với axit clohidric hoặc axit sunfuric loãng : Zn , Al , Fe , Cu , Ag ?
Đáp án : Ag và Cu
Câu hỏi 3 : Khi cho axit tác dụng với với oxit bazơ thì sản phẩm của nó là gì ?
 
Câu hỏi 4 : Axit mạnh tác dụng với muối nào nhanh ?


Đáp án : Muối cacbonat
Câu hỏi 5 : Axit yếu tác dụng với cái nào chậm ?
Đáp án : Kim loại và muối cacbonat
 
Đáp án : Màu xanh lam
Bài 1 : T? Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy vi?t các phương trình hóa học của phản ứng đi?u ch? magiê sunfat.

Hướng dẫn
Kim loại + Axit
Oxit Bazo + Axit
Bazo + Axit
GIẢI :
Mg + H2SO4 ? MgSO 4 + H2
MgO + H2SO4 ? MgSO4 + H2O
Mg(OH)2 + H2SO4 ? MgSO4 + 2 H2O
Bài 2: Có những chất sau : Cu, CuO, Mg, CaCO3 , Al2O3 , Fe(OH)3 , Fe2O3.
Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra các chất sau và viết PTPƯ ?a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí
b) Khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy
c) Dung dịch có màu xanh lam
d) Dung dịch có màu nâu nhạt
e) Dung dịch không có màu
? Hướng dẫn :khí sinh ra là khí Hidrô
? Hướng dẫn : Khí sinh ra là CO2 - Dùng t/c Muối Cacbonat tác dụng axit mạnh
 Höôùng daãn : dung dòch taïo thaønh laø CuCl2
 Höôùng daãn : dung dòch taïo thaønh laø FeCl3
 Höôùng daãn : dung dòch taïo thaønh laø MgCl2, AlCl3
Mg + 2HCl ? MgCl2 + H2
CaCO3 + 2 HCl ? CaCl2 + C O2 + H2 O
CuO + 2 HCl ? CuCl2 + H2 O
Fe2O3 + 6 HCl ? 2FeCl3 + 3 H2 O
Mg + 2HCl ? MgCl2 + H2
, Al2O3 + 6HCl 2 AlCl3 + 3H2O
HƯớng dẫn học bài ở nhà
1, Học thuộc tính chất hóa học của axit
2, Làm bài 1,2,3,4 < Sgk - trang 14>
3, Chuẩn bị bài sau : " MộT Số AXIT QUAN TRọNG "
a/ Thí nghiệm : (SGK)
b/ Hiện tượng :
c/ Nhận xét :
*……….
 
Gửi ý kiến