Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuc Van Quan
Ngày gửi: 16h:38' 20-09-2020
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 5: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT
 
 
 
 
TIếT 5 - Bài 3
TíNH CHấT HóA HọC CủA AXIT
Tiết 5 - Bài 3 : TíNH CHấT HóA HọC CủA AXIT
I, TíNH CHấT HóA HọC CủA AXIT :
1, Axit lµm ®æi mµu chÊt chØ thÞ (quú tÝm) :
a, ThÝ nghiÖm ( Sgk ) :
b, HiÖn tưîng:
- Giấy quỳ tím từ màu tím chuyển sang màu đỏ .
c, NhËn xÐt :
Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
? Đây là dấu hiệu nhận biết dung dịch axit .
2, Axit t¸c dông víi kim lo¹i :
a, ThÝ nghiÖm ( Sgk ) :
b, HiÖn tưîng:
- Kim loại bị hòa tan , đồng thời có bọt khí không màu bay ra ngoài .
c, NhËn xÐt :
 
 
Tiết 5 - Bài 3 : TíNH CHấT HóA HọC CủA AXIT
3, Axit tác dụng với bazơ :
I, TíNH CHấT HóA HọC CủA AXIT :
a, ThÝ nghiÖm ( Sgk ) :
b, HiÖn tưîng:
 
c, NhËn xÐt :
 
 
4, Axit tác dụng với oxit bazơ :
a, ThÝ nghiÖm ( Sgk ) :
b, HiÖn tưîng:
 
 
c, NhËn xÐt :
 
Tiết 5 - Bài 3 : TíNH CHấT HóA HọC CủA AXIT
I, TíNH CHấT HóA HọC CủA AXIT :
II, AXIT Mạnh và axit yếu :
Axit mạnh : HCl , H2SO4 , HNO3 , ...

Axit yếu : H2S , H2CO3 , ....
Thế nào là axit mạnh , thế nào là axit yếu ?
Axit mạnh có các tính chất hóa học: phản ứng nhanh với kim loại , với muối cacbonat ; dung dịch dẫn nhiệt tốt , ...

Axit yếu có các tính chất hóa học : phản ứng chậm với kim loại , với muối cacbonat ; dung dịch dẫn nhiệt kém , ... ư
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
HóA HọC 9
TRò CHƠI

ÔNG MặT TRờI VUI NHộN
1
2
3
4
5
6
Câu hỏi 1 : Khi nhỏ dung dịch axit vào quỳ tím thì quỳ tím từ
màu tím chuyển thành màuư gì ?
Đáp án : Màu đỏ
Câu hỏi 2 : Kim loại nào sau đây không tác dụng với axit clohidric hoặc axit sunfuric loãng : Zn , Al . Fe , CuO , Ag ?
Đáp án : Ag
Câu hỏi 3 : Khi cho axit tác dụng với với oxit bazơ thì sản phẩm của nó là gì ?
 
Câu hỏi 4 : Axit mạnh tác dụng với muối nào nhanh ?


Đáp án : Muối cacbonat
Câu hỏi 5 : Axit yếu tác dụng với cái nào chậm ?
Đáp án : Kim loại
 
Đáp án : Màu xanh lam
HƯớng dẫn về nhà
1, Học thuộc tính chất hóa học của axit
2, làm bài 1 , 2 , 4 < Sgk >
3, Chuẩn bị bài sau : " MộT Số AXIT QUAN TRọNG "
QúY THầY CÔ GIáO Đã Về Dự GIờ
Hóa Học 9
 
Gửi ý kiến