Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Mỹ Ngọc
Ngày gửi: 11h:25' 05-10-2021
Dung lượng: 497.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ.
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT:
1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ:
a. Taùc duïng vôùi nöôùc:
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) tương ứng.
PT: CaO + H2O -> Ca(OH)2
? Oxit được chia thành những loại nào? Lấy ví dụ minh họa cho mỗi loại?
? Nhớ lại kiến thức hóa học 8 (Bài 36 – Nước). Hãy cho biết: Nước tác dụng với oxit bazơ tạo thành sản phẩm gì?
Ngoài CaO thì còn có một số oxit bazơ khác cũng tác dụng với nước: K2O, Na2O, Li2O, BaO
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT:
1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ:
a. Taùc duïng vôùi nöôùc:
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) tương ứng.
PT: CaO + H2O -> Ca(OH)2
b. Tác dụng với axit:
PT: CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
Hãy quan sát thí nghiệm sau:
? Viết PTHH cho thí nghiệm?
? Kết luận về tính chất: oxit bazơ tác dụng với axit?
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT:
1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ:
a. Taùc duïng vôùi nöôùc:
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) tương ứng.
PT: CaO + H2O -> Ca(OH)2
b. Tác dụng với axit:
PT: CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
c. Tác dụng với Oxit axit:
Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối tương ứng
PT: CaO + CO2 -> CaCO3
? Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi để vôi bột (CaO) lâu ngày trong tự nhiên?
- Hiện tượng: CaO bị vón cục, rất cứng!
Giải thích: vôi bột (CaO) để lâu ngày trong tự nhiên đã tiếp xúc và phản ứng với cacbon đioxit (CO2) trong không khí tạo thành Canxi cacbonat (CaCO3 – thành phần chính của đá vôi) nên vón cục rất cứng.
Có nhận xét gì về tính chất: oxit bazơ tác dụng với oxit axit?
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT:
1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ:
a. Taùc duïng vôùi nöôùc:
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) tương ứng.
PT: CaO + H2O -> Ca(OH)2
b. Tác dụng với axit:
PT: CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
c. Tác dụng với Oxit axit:
Một số oxit ba zơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối tương ứng
PT: CaO + CO2 -> CaCO3
2. Tính chất hóa học của Oxit axit:
a. Tác dụng với nước:
P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4
Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit tương ứng.
? Nhớ lại kiến thức hóa học 8 (Bài 36 – Nước). Hãy cho biết: Nước tác dụng với oxit axit tạo thành sản phẩm gì?
? Viết PTHH?
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT:
1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ:
a. Taùc duïng vôùi nöôùc:
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) tương ứng.
PT: CaO + H2O -> Ca(OH)2
b. Tác dụng với axit:
PT: CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
c. Tác dụng với Oxit axit:
Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối tương ứng
PT: CaO + CO2 -> CaCO3
2. Tính chất hóa học của Oxit axit:
a. Tác dụng với nước:
P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4
Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit tương ứng.
b. Tác dụng với bazơ:
Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
PT:
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT:
1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ:
a. Taùc duïng vôùi nöôùc:
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) tương ứng.
PT: CaO + H2O -> Ca(OH)2
b. Tác dụng với axit:
PT: CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
c. Tác dụng với Oxit axit:
Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối tương ứng
PT: CaO + CO2 -> CaCO3
2. Tính chất hóa học của Oxit axit:
a. Tác dụng với nước:
P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4
Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit tương ứng.
b. Tác dụng với bazơ:
Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
PT:
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
c. Tác dụng với oxit bazơ:
(Xem phần 1.c)
Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT.
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT.
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT:
1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ:
a. Taùc duïng vôùi nöôùc:
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) tương ứng.
PT: CaO + H2O -> Ca(OH)2
b. Tác dụng với axit:
PT: CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
c. Tác dụng với Oxit axit:
Một số oxit ba zơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối tương ứng
PT: CaO + CO2 -> CaCO3
2. Tính chất hóa học của Oxit axit:
a. Tác dụng với nước:
P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4
Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit tương ứng.
b. Tác dụng với bazơ:
Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
PT:
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
c. Tác dụng với oxit bazơ:
(Xem phần 1.c)
II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT:
Dựa vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân loại oxit thành:
Oxit bazơ: là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước: CuO; Na2O; MgO…
Oxit axit: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước: CO2; P2O5; SO3…
Oxit lưỡng tính: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit tạo thành muối và nước: ZnO; Al2O3…
Oxit trung tính: là những oxit không tác dụng với axit, ba zơ, nước: CO, NO
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, làm BT 1-> 6SGK, tr 6
- Nghiên cứu bài 2: Một số oxit quan trọng.

 
Gửi ý kiến