Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 25. Tính chất của phi kim

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PhuongLC
Người gửi: Hà Văn Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:28' 03-12-2011
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN BÁT XÁT
TRƯỜNG THCS PHÌN NGAN
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 9
GIÁO VIÊN : HÀ VĂN PHƯƠNG
Kim loại có những tính chất vật lý:
Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
Có tính dẻo và có ánh kim.
Kim loại có những tính chất vật lý và
tính chất hoá học chung nào?
Kim loại có những tính chất hóa học:
Tác dụng với phi kim.
Tác dụng với dung dịch axit.
Tác dụng với dung dịch muối.
Chương III : PHI KIM
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
? Quan sát mẫu chất phi kim : Brom,oxi, luu huỳnh, Cacbon, Clo, phot pho.
Em có nhận xét gì về trạng thái tồn tại các phi kim ? điều kiện thường?
Ngoài những tính chất vật lí nêu trên phi kim còn có những tính chất vật lí nào khác?
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
Phi kim có những tính chất vật lí nào?
-Ở điều kiện thường phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí.
- Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp.
- Một số phi kim độc:Cl2, Br2, I2
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
1/ Tác dụng với kim loại:
* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại
Tạo thành muối
Na + Cl2
Viết PTHH natri tác dụng với Clo và sắt tác dụng với lưu huỳnh?
Viết PTHH Oxi tác dụng với Cu ?
NaCl
Fe + S
FeS
* Oxi tác dụng với kim loại
Tạo thành oxit
Cu + O2
CuO
2
2
2
2
to
to
to
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
1/ Tác dụng với kim loại:
* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại
Tạo thành muối
Na + Cl2
NaCl
Fe + S
FeS
* Oxi tác dụng với kim loại
Tạo thành oxit
Cu + O2
CuO
2
2
2
2
to
to
to
Qua các phương trình trên em nào có nhận xét gì về tính chất của phi kim tác dụng với kim loại?
Nhận xét:
Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.
* Oxi tác dụng với hiđro
2/ Tác dụng với hiđro:
Hơi nước
Oxi tác dụng với hiđro tạo thành sản phẩm là chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra?
* Clo tác dụng với hiđro
Quan st thí nghi?m v nu hi?n tu?ng khí hidro chy trong khí Clo?
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
1/ Tác dụng với kim loại:
2/ Tác dụng với hiđro:
* Oxi tác dụng với hiđro Nu?c
* Clo tác dụng với hiđro
Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại
tạo thành muối hoặc oxit.
* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.
* Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit.
(SGK)
Hiện tượng: Hiđro cháy trong khí Clo tạo thành khí không màu. Màu vàng lục của khí Clo biến mất, giấy quỳ tím hóa đỏ.
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
* Vì khí hiđro clorua tan trong nước tạo thành dd axit clohidric làm quì tím hoá đỏ.
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
* Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.
3/ Tác dụng với oxi:
1/ Tác dụng với kim loại:
2/ Tác dụng với hiđro:
* Oxi tác dụng với hiđro
* Clo tác dụng với hiđro
Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại
tạo thành muối hoặc oxit.
* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.
* Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit.
Vì sao quì tím chuyển sang màu đỏ?
khí hiđro clorua
V?y Clo tác dụng với hiđro t?o thnh ch?t gì?
Hơi nước
Viết PTHH của Hiđro với Clo ?

Qua các phương trình trên em nào rút ra nhận xét gì về phi kim tác dụng với Hiđro ?
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
Lưu huỳnh cháy trong Oxi
Quan sát hieän töôïng viết phương trình phaûn öùng ñoát löu huyønh trong oxi?
Quan sát hiện tượng viết phương trình phản ứng Phoát pho chaùy trong oxi?
Khói trắng
Không màu
Phot pho cháy trong Oxi
4P(r) + 5O2(k) 2P2O5(r)
S (r) + O2(k) SO2(k)
t0
t0
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
* Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.
4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim:
* Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.
3/ Tác dụng với oxi:
1/ Tác dụng với kim loại:
2/ Tác dụng với hiđro:
* Oxi tác dụng với hiđro
* Clo tác dụng với hiđro
Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại
tạo thành muối hoặc oxit.
* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.
* Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit.
Qua 2 phương trình trên em nào có nhận xét gì về phi kim tác dụng với khí oxi ?
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
Xét một số phản ứng:
Fe + Cl2 →
2FeCl3
to
Fe + S →
FeS
to
F2 + H2 →
2HF ↗
Ngay bóng tối
Cl2 + H2 →
2HCl ↗
ás
S + H2 →
H2S ↗
300o
C + H2 →
1000oc
CH4 ↗
Dựa vào hoá trị của Fe và điều kiện của các phản ứng trên, em hãy sắp xếp các phi kim thành một dãy theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần
2
3
III
2
II
THẢO LUẬN NHÓM
Fe + Cl2 →
2FeCl3
to
Fe + S →
FeS
to
F2 + H2 →
2HF ↗
Ngay bóng tối
Cl2 + H2 →
2HCl ↗
ás
S + H2 →
H2S ↗
300o
C + H2 →
1000oc
CH4 ↗
2
3
III
2
II
Cl, S
F, Cl, S, C
Suy ra thứ tự là
F, Cl, S,C
Bằng nhiều thực nghiệm chứng minh F , O , Cl ….là những phi kim hoạt động mạnh, F là phi kim mạnh nhất .S, P ,C , Si…. là những phi kim hoạt động yếu hơn
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
* Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.
4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim:
* Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.
3/ Tác dụng với oxi:
1/ Tác dụng với kim loại:
2/ Tác dụng với hiđro:
* Oxi tác dụng với Hiđro
* Clo tác dụng với hiđro
Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại
tạo thành muối hoặc oxit.
* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.
* Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit.
(SGK/75)
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
BÀI TẬP: TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 1: Là tên chất tham gia còn khuyết trong PTHH sau:
.......+ 02 (k)  P205 (r)
Câu 2: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng phi kim tác dụng với oxi
Câu 3: Là công thức hóa học của chất sản phẩm trong PTHHsau:
H2 (k) + I2 (k) ........
Câu 4: Là các trạng thái tồn tại của phi kim ở nhiệt độ thường?
Câu 5: Là trạng thái chất sản phẩm của phản ứng giữa phi kim với khí hidro?
Câu 6: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng giữa nhiều phi kim với kim loại?
1
2
3
4
5
6
P
H
O
T
P
H
O
O
X
I
T
H
I
R
N,
L

N
G,
K
H
Í

K
H
Í
M
U

Í
Từ hàng dọc:Là loại chất khi tác dụng với khí hiđro tạo thành hợp chất khí với hiđro
H
P
K
I
M
I
A
KẾT QUẢ
Trò chơi ô chữ hôm nay gồm 6 hàng ngang.Từ chìa khóa nằm ở hàng dọc có màu đỏ
Thể lệ của trò chơi- Mỗi đội lần lượt chọn một hàng ngang để trả lời ,nếu không trả lời đúng nhường quyền trả lời cho đội bạn.Sau 4 hàng ngang mở ra mới được đoán từ chìa khóa ( Nếu đội nào đoán sai từ chìa khóa bị dừng cuộc chơi)
Cách tính điểm: - Mở được một hàng ngang : 10đ
- Mở được từ chìa khóa : 40đ
TL
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
* Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.
4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim:
* Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.
3/ Tác dụng với oxi:
1/ Tác dụng với kim loại:
2/ Tác dụng với hiđro:
* Oxi tác dụng với Hiđro
* Clo tác dụng với hiđro
Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại
tạo thành muối hoặc oxit.
* Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.
* Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit.
(SGK)
Bài tập:
Viết các phương trình của các cặp chát sau đây(ghi rỏ điệu kiện nếu có)
a/ Khí flo và hiđro
b/ lưu huỳnh và oxi
c/ Bột sắt và lưuhuỳnh
d/ Cac bon và oxi
e/ Khí hiđro và lưuhuỳnh
a/ F2 + H2 2HF
b/ S + O2 SO2
c/ Fe + S FeS
d/ C + O2 CO2
e/ H2 + S H2S
Ngay bóng tối
t0
t0
t0
t0
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào?
1/ Tác dụng với kim loại:
2/ Tác dụng với hiđro:
3/ Tác dụng với oxi:
4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim:
III/ Luyện tập:
Hướng dẫn về nhà
1/ Học: - Học kỹ tính chất lý, hoá học của phi kim, mức độ hoạt động hoá học của phi kim.
3/ Bài mới: Xem trước bài CLO
+ Clo có những tính chất vật lí nào?
+ Tìm hiểu xem ngoài những tính chất hóa học chung của phi kim, Clo còn có những tính chất hóa học nào khác?


Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
Chúc các thầy cô giáo
mạnh khoẻ - Hạnh phúc,
các em đạt kết quả cao
trong học tập

Xin chân thành cảm ơn
quý th?y cụ v các em !
 
Gửi ý kiến