Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Cương
Ngày gửi: 10h:17' 27-04-2017
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
MÔN: HÓA HỌC 8
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
I. Tính chất vật lí:
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
II. Tính chất hóa học:
1. Tác dụng với oxi:
2. Tác dụng với đồng (II) oxit:
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
CuO có màu đen
Không có hiện tượng gì ( màu của CuO không thay đổi)
Xuất hiện chất rắn màu đỏ, có hơi nước thoát ra
Giống nhau
Không có phản ứng xảy ra
Có phản ứng hóa học xảy ra
Cu
O
H
H
SƠ ĐỒ TƯỢNG TRƯNG CHO PHẢN ỨNG HÓA HỌC GIỮA KHÍ H2 VÀ CuO
Khí hiđro chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO. Do đó người ta nói rằng hiđro có tính khử (khử oxi).
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
I. Tính chất vật lí:
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
II. Tính chất hóa học:
1. Tác dụng với oxi:
2. Tác dụng với đồng (II) oxit:
Ở nhiệt độ thích hợp, khí hidro không những kết hợp với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Khí hidro có tính khử. Các phản ứng này đều tỏa nhiệt
Tính khử, tính oxi hóa, chiếm oxi, nhường oxi, nhẹ nhất.
nhẹ nhất
tính khử
nhường oxi
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
Bài tập: Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống cho các câu sau:
tính oxi hóa
chiếm oxi
- Trong các chất khí, hiđro là khí ………………………….Khí hiđro có………………………
Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có………………………………vì ………………………..của chất khác; CuO có tính………………………..
vì…………………..cho chất khác.
tính khử
I. Tính chất vật lí:
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
II. Tính chất hóa học:
1. Tác dụng với oxi:
2. Tác dụng với đồng (II) oxit:
II. Ứng dụng:
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
Bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
Hàn cắt kim loại
Sản xuất nhiên liệu
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
Sản xuất phân đạm
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
I. Tính chất vật lí:
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
II. Tính chất hóa học:
1. Tác dụng với oxi:
2. Tác dụng với đồng (II) oxit:
II. Ứng dụng:
Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
Bài tập:
Viết phương trình hóa học của các phản ứng H2 khử các oxit sau:
a) Fe2O3
b) HgO
c) PbO
d) FexOy
Bài tập:
Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:
Tính số gam đồng kim loại thu được.
Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO (tt)
Hướng dẫn về nhà
Nắm vững các nội dung bài 31
Hoàn thành các bài tập 5, 6 SGK / 109 vào vở bài tập
 
Gửi ý kiến