Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Long Cư
Ngày gửi: 10h:08' 27-11-2014
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô
Về Dự giờ và thăm lớp 3/1
Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Thanh
Toán
Tính giá trị của biểu thức:
210 + 70 - 5
72 : 9 x 3
= 8 x 3
= 275
= 24
Kiểm tra bài cũ:
= 280 - 5
Toán
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
= 60 + 7
60 + 35 : 5
*
*
Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
= 67
= 86 - 40
86 – 10 x 4
= 46
Toán
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
Bi 1:Tính giá trị của biểu thức:
a) 253 + 10 x 4
b) 500 + 6 x 7
= 253 + 40
= 500 + 42
= 293
= 542
41 x 5 - 100
=205 - 100
= 105
30 x 8 + 50
= 240 + 50
= 290
93 - 48 : 8
= 93 - 6
= 87
69 + 20 x 4
= 69 + 80
= 149
Toán
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
Bi 2: Dỳng ghi D, sai ghi S:
a) 37 – 5 x 5 = 12

180 : 6 + 30 = 60

30 + 60 x 2 = 150

282 -100 : 2 = 91
b) 13 x 3 - 2 = 13

180 + 30 : 6 = 35

30 + 60 x 2 = 180

282 -100 : 2 = 232
Đ
Đ
Đ
S
S
S
S
Đ
? Quả
? Quả
? Quả
? Quả
? Quả
Bài tập 3:
Toán:
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
*
*
Bài giải
Số quả táo cả mẹ và chị hái được là:
60 + 35 = 95 ( quả)
Số quả táo mỗi hộp có là:
95 : 5 = 19 ( quả)
Đáp số : 19 quả táo
Bi 3:
Toán:
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
*
*
Bi 4: Da`nh cho ho?c sinh gio?i
Toán:
*
*
Trò chơi: Thử tài tính nhẩm
100-10 x 4
20 + 10 : 2
7 x 10 + 30
9 : 9 + 19
2
3
4
1
Toán:
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
*
*
DẶN DÒ:
- Học sinh về nhà học thuộc qui tắc
- Chuẩn bị bài mới:Luyện tập
 
Gửi ý kiến