Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

TN-Dẫn truyền xunh thần kinh (ST)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thi Hoai Thuong
Ngày gửi: 16h:48' 31-05-2013
Dung lượng: 423.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
CÂU 1: Xinap là:
Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh.

Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ.

Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến.

Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với các loại tế bào khác: tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào tuyến.
A
B
C
D
CÂU 2: Cấu tạo của xinap gồm:
Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap.

Chùy xinap, khe xinap, màng sau xinap.

Túi chứa chất trung gian, khe xinap, màng sau xinap.

Ti thể, màng trước xinap, chất trung gian, màng sau xinap.
A
B
C
D
CÂU 3: Chất trung gian hóa học phổ biến ở thú là:
Axeticolin và serotonin.

Axeticolin và dopamin

Axeticolin và noradrenalin.

Dopamin và serotonin.
A
C
B
D
CÂU 4: Sau khi túi chứa chất trung gian hóa học bị vỡ, chất trung gian hóa học sẽ được giải phóng tới:
Màng trước xináp.

Màng sau xináp.

Túi chứa chất trung gian hóa học khác.

Khe xináp.
A
B
C
D
CÂU 5: Tốc độ lan tryền của điện thế hoạt động khi đi qua xináp chậm hơn so với trên sợi thần kinh là do:

Lan tryền qua xináp trải qua nhiều giai đoạn.

Lan truyền qua xináp nhờ quá trình khuyếch tán chất trung gian hóa học qua một dịch lỏng.
Lan truyền trên sợi thần kinh giống kiểu lan truyền trên dây dẫn điện.

A và B đúng.
A
B
C
D
6
Câu 6. Điền vào chỗ trống những cụm từ thích hợp.
Khi xung thần kinh truyền đến chùy xi náp thì:
Canxi từ (1) tràn vào (2)
Canxi làm vỡ các (3) giải phóng các chất (4) vào khe xináp
Các chất trung gian hóa học gắn vào (5)
Dịch mô
Thụ thể màng sau xi náp
Hóa học trung gian
Bóng xi náp
Chùy xi náp
5
4
3
2
1
0
Câu 7 : Xináp là diện tiếp xúc giữa

A. Tế bào thần kinh với tế bào thần kinh
B. Tế bào thần kinh với tế bào cơ
C. Tế bào thần kinh với tế bào tuyến
D. Cả ba câu a, b và c đều đúng.
ĐÁP ÁN D
Câu 8: Trong xináp hóa học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở :
A. Khe xináp
B. Màng trước xináp
C. Màng sau xináp
D. Chùy xináp
5
4
3
2
1
0
ĐÁP ÁN C
Câu 9: Chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào của xináp?

Màng trước xináp
Màng sau xináp
Chùy xináp
Khe xináp
5
4
3
2
1
0
ĐÁP ÁN C
Câu 10: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

Khe xinap  Màng trước xinap  Chùy xinap  Màng sau xinap

B. Màng trước xinap  Chùy xinap  Khe xinap  Màng sau xinap

C. Màng trước xinap  Khe xinap  Chùy xinap  Màng sau xinap

D. Chùy xinap  Màng trước xinap  Khe xinap  Màng sau xinap
5
4
3
2
1
0
ĐÁP ÁN D
Câu 11: Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xinap?

Các chất trung gian hóa học ( CTGHH) gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp.

B. Các CTGHH trong các bóng được Ca++ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau.

C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

D. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca++ di vào trong chùy xinap
5
4
3
2
1
0
ĐÁP ÁN C
Câu 12: Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành:
Axêtat và côlin
Axêtin và côlin
Axit axêtic và côlin
estera và côlin
5
4
3
2
1
0
ĐÁP ÁN A
 
Gửi ý kiến