Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tin học 6. Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 19h:48' 05-11-2018
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 1 người (và tạm biệt)
?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hệ điều hành là gì? Hãy nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành?
- Hệ điều hành là một phần mềm của máy tính.
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
+ Cung cấp giao diện cho người dùng.
+ Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21– Bài 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
Đây cũng chính là hình thức tổ chức thông tin của máy tính.
Thư mục
Tệp tin
Thư mục
Tổ chức thông tin theo cấu trúc hình cây
Quan sát
Thư mục
Tệp tin
Ổ đĩa
5
Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây.
Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây gồm các Tệp tin và Thư mục.
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
1. Tệp tin
Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc có thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21– Bài 11
1. Tệp tin
Các dạng tệp:
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21– Bài 11
1. Tệp tin
Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.
Quy ước đặt tên tệp:
Tên
Mở rộng
.
- Phần tên không quá 255 kí tự
Không được chứa các kí tự đặc biệt như: *, / , <>, ? ,..
Phần mở rộng Chỉ ra kiểu tệp tin (văn bản, hình ảnh…), không nhất thiết phải có.
Một số phần mở rộng của các tệp như:
Tệp văn bản : .DOC,..
Tệp hình ảnh : .JPG,..
Tệp âm thanh : .MP3; .MP4,…
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
1. Tệp tin
Các tệp tin cũng được phân biệt với nhau bằng tên tệp:
Tên. Mở rộng
.
Ví dụ:
Bai_tap.doc
Tên tệp tin
Phần mở rộng
Bài tập: Em hãy chỉ ra trong các tệp tin sau đây đâu là phần tên tệp đâu là phần mở rộng
Quan sát
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Tự nhiên
Xã hội
14
Quan sát
THƯ VIỆN
15
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
Sách sắp xếp lộn xộn
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
Sắp xếp lại:
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
Sách được sắp xếp theo khối lớp  dễ dàng tìm kiếm.
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
2. Thư mục
Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục chứa các tệp hoặc các thư mục khác gọi là thư mục con.
Mỗi thư mục cũng được đặt tên để phân biệt
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
2. Thư mục
Thư mục được tổ chức phân cấp, các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này có tên gọi là tổ chức cây.
C:\
“\” kí hiệu thư mục gốc của ổ đĩa C
Thư mục mẹ
Thư mục con
C:\
Máy tính
Phần cứng
Phần mềm
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
Thư mục mẹ
Thư mục con
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
2. Thư mục
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
Bài tập:
Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN
2. Thư mục TOAN chứa gì?
3. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc đúng hay sai?
C:\
THUVIEN
TROCHOI
Dai.bt
Hinh.bt
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 21 – Bài 11
Lớp 6
Tổ 2
Thẻ HS của Nga
\
\
Đường dẫn
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 22 – Bài 11

Cây thư mục
Để đến được một tệp hay thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó.
Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
3. Đường dẫn
C:\ THUVIEN \ KHTN \ TOAN \ Hinh.bt
C:\ THUVIEN \ KHXH
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 22 – Bài 11
Đường dẫn đến tệp “Tin hoc 6.doc” là:
C:\Hoctap\Mon Tin\Tin hoc 6.doc
Hãy viết đường dẫn đến tập tin Tin học 6.doc ?
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 22 – Bài 11
4. Các thao tác chính với tệp và thư mục
Xem thông tin về các tệp và thư mục
Tạo mới
Xóa
Đổi tên
Sao chép
Di chuyển
Ghi nhớ!
* Thông tin trên đĩa được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục
* Các thao tác chính với tệp và thư mục: xem, tạo mới, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết 22 – Bài 11
BÀI TẬP
Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư
mục sau đây và nêu cách giải quyết.

2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là gì?
3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là gì?
4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là gì?
Trả lời: Điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục dưới là có 2 thư mục trùng tên “Trò chơi” trong thư mục “Phần mềm”. Giải quyết: Đổi tên 1 trong 2 thư mục trùng tên đó.
1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết.
2. Thư mục con của thư mục “Phần cứng” là thư mục “CPU”, “Bàn phím” và “Chuột”
3. Thư mục mẹ của thư mục “Phần mềm” là thư mục “Máy tính”.
4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Trò chơi” và thư mục “Chuột” là thư mục “Trò chơi” có chứa tệp, còn thư mục “Chuột” là thư mục rỗng.
- Học thuộc bài và phần ghi nhớ
Trả lời câu hỏi và bài tập trang 47/SGK
Xem trước Bài 12 “Hệ điều hành Windows
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Kết thúc
 
Gửi ý kiến