Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Bích Thảo
Ngày gửi: 22h:36' 15-09-2021
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC EM!
www.themegallery.com
Company name
?Hình ảnh bên cho ta thông điệp gì?
- Toàn bộ thế giới có thể được khám phá chỉ bằng cách nháy chuột.
- Công nghệ giúp chúng ta làm được điều đó là WWW – World Wide Web.
Em hãy tìm hiểu thêm kiến thức để trả lời câu hỏi trên thông qua bài học hôm nay.
TIẾT 4:
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET
www.themegallery.com
Company name
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
1.Tổ chức thông tin trên Internet
2. Truy cập Web.
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet
www.themegallery.com
Company name
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
I. Tổ chức thông tin trên Internet
? Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng nào?
Với hàng triệu máy chủ lưu thông tin, Internet là một kho dữ liệu khổng lồ. Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản
www.themegallery.com
Company name
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
I. Tổ chức thông tin trên Internet
? Vậy Siêu văn bản là gì?
a. Siêu văn bản và trang web
Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác
? Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ gì?
Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
Trang web có địa chỉ: vnschool.net/vuihoche2009/index.htm
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
I. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang web
Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác
Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
? Thế nào là một trang web?
Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.
Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web.
Tóm lại: Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng các trang web. Mỗi trang web có địa chỉ truy cập riêng.
? Thế nào là địa chỉ trang web?
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
I. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang web
Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác
Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.
Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web.
Tóm lại: Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng các trang web. Mỗi trang web có địa chỉ truy cập riêng.
b. Website, địa chỉ website và trang chủ.
? Website là gì ?
Địa chỉ Website là gì?
Website: là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website
? Cho ví dụ về địa chỉ Website?
Ví dụ: WWW.moet.gov.vn
? Khi truy cập vào một website, bao giờ cũng có một trang web được mở ra đầu tiên. Trang đó gọi là gì ?
Trang chủ của một website (Homepage): là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập vào website đó. Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
I. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang web
Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác
Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.
Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web.
Tóm lại: Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng các trang web. Mỗi trang web có địa chỉ truy cập riêng.
b. Website, địa chỉ website và trang chủ.
Website: là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website
Ví dụ: WWW.moet.gov.vn
Trang chủ của một website (Homepage): là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập vào website đó. Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.
? Em hãy nêu một vài ví dụ về địa chỉ Website mà em biết?
Một số địa chỉ Website:
+ Mạng của bộ giáo dục và đào tạo:
www.moet.gov.vn
+ Báo dân trí: www.dantri.com.vn
+ vietnamnet.vn
+ vi.wikipedia.org
BÀI TẬP
Bài tập 1:
1. Siêu văn bản (hypertext) là?
Loại văn bản tích hợp
Loại văn bản tích hợp một dạng dữ liệu
Loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau
Loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh... và siêu liên kết (hyperlink) tới các siêu văn bản khác
www.themegallery.com
Company name
A. uml
C. hml
Bài 2: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
D. tml
B. html
www.themegallery.com
Company name
A. Địa chỉ trang chủ
C. Trang chủ
Bài 3: Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ truy cập chung tạo thành?
D. Website
B. Địa chỉ của website
www.themegallery.com
Company name
A. Địa chỉ trang chủ
C. Trang chủ
Câu 4: Mỗi khi truy cập vào 1 website, bao giờ cũng có 1 trang web được mở ra đầu tiên. Trang web đó được gọi là?
D. Website
B. Địa chỉ của website
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
1. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang web
b. Website, địa chỉ website và trang chủ.
2. Truy cập web
? Để truy cập được vào trang Web người dùng phải sử dụng phần mềm nào?
a. Trình duyệt web.
? Vậy: Trình duyết Web là gì??
`Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW
? Kể tên một số trình duyết Web mà em biết?
*) Một số trình duyết Web
+ Internet Explorer (IE)
+ Mozilla Firefox
+ Opera
+ Google Chrome, Cốc cốc, …
? Làm thế nào để truy cập được trang Web?
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
1. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang web
b. Website, địa chỉ website và trang chủ.
2. Truy cập web
a. Trình duyệt web.
`Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW
*) Một số trình duyết Web
+ Internet Explorer (IE)
+ Mozilla Firefox
+ Opera
+ Google Chrome, Cốc cốc, …
b. Truy cập trang web.
Cách truy cập vào một trang web:
+ Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ
+ Nhấn Enter.
? Làm thế nào để tìm kiếm thông tin trên Internet?
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet
a. Máy tìm kiếm
? Máy tìm kiếm là gì?
Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
? Em hãy nêu những máy tìm kiếm thông tin mà em biết?
Có nhiều máy tìm kiếm như:
 Google: www.google.com.vn
 Yahoo: www.yahoo.com
 Microsoft: www.bing.com
Lưu ý: Phần lớn các máy tìm kiếm được cung cấp trên các trang WEB
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET (t1)
1. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang web
b. Website, địa chỉ website và trang chủ.
2. Truy cập web
a. Trình duyệt web.
`Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW
*) Một số trình duyết Web
+ Internet Explorer (IE)
+ Mozilla Firefox
+ Opera
+ Google Chrome, Cốc cốc, …
b. Truy cập trang web.
Cách truy cập vào một trang web:
+ Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ
+ Nhấn Enter.
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet
a. Máy tìm kiếm
Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
Có nhiều máy tìm kiếm như:
 Google: www.google.com.vn
 Yahoo: www.yahoo.com
 Microsoft: www.bing.com
b. Sử dụng máy tìm kiếm
? Em hãy trình bày các bước để tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm?
Thực hiện:
1. Truy cập vào máy tìm kiếm .
2. Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá
3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút Tìm kiếm.
Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách các liên kết
www.themegallery.com
Company name
A. TCP/IP
C. WWW
Câu 5: Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống nào?
D. HTTP
B. HTML
www.themegallery.com
Company name
A. Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ
C. Nhấn Enter.
Câu 6: Để truy cập trang web ta cần thực hiện?
D. A và C
B. Nhập địa chỉ trang web vào ô tìm kiếm
www.themegallery.com
Company name
A. Truy cập máy tìm kiếm
C. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút Tìm kiếm
Câu 7: Các bước tìm kiếm thông tin trên Internet?
D. Cả A, B và C
B. Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa 
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học
Trả lời câu hỏi SGK.
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: Bài thực hành 1. SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB
2. Truy cập Web.
1.Tổ chức thông tin trên Internet
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet
 
Gửi ý kiến