Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bảng chia 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Kim Quý
Ngày gửi: 07h:25' 19-06-2018
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Môn : Toán
Lớp 2 B
Toán :
Kiểm tra bài cũ:
1. Cho phép nhân, viết hai phép chia :
a) 2 x 7 = 14
b) 2 x 4 = 8
14 : 2 = 7
8 : 2 = 4
14 : 7 = 2
8 : 4 = 2
Toán :
Bảng chia 2
2 : 2 = 1
4 : 2 = 2
6 : 2 = 3
8 : 2 = 4
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
16 : 2 = 8
18 : 2 = 9
20 : 2 =10
2 x 4 =
8 : 2 =
8
4
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 =10
2 x 6 =12
2 x 7 =14
2 x 8 =16
2 x 9 =18
2 x10=20
Toán :
Bảng chia 2
2 : 2 = 1
4 : 2 = 2
6 : 2 = 3
8 : 2 = 4
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
16 : 2 = 8
18 : 2 = 9
20 : 2 =10
2 x 4 =
8 : 2 =
8
4
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 =10
2 x 6 =12
2 x 7 =14
2 x 8 =16
2 x 9 =18
2 x10=20
Toán :
Bảng chia 2
2 x 4 =
8 : 2 =
8
4
2 : 2 = 1
4 : 2 = 2
6 : 2 = 3
8 : 2 = 4
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
16 : 2 = 8
20 : 2 =10
18 : 2 = 9
Toán :
Bảng chia 2
2 x 4 =
8 : 2 =
8
4
2 : 2 = 1
4 : 2 = 2
6 : 2 = 3
8 : 2 = 4
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
16 : 2 = 8
20 : 2 =10
18 : 2 = 9
Toán :
Bảng chia 2
Bài 1: Tính nhẩm :
4 : 2 =
3
6 : 2 =
10 : 2 =
5
2
2 : 2 =
8 : 2 =
12 : 2 =
1
4
6
20 : 2 =
14 : 2 =
18 : 2 =
10
7
9
16 : 2 =
8
Toán :
Bảng chia 2
Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn . Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?
Tóm tắt :
2 bạn : 12 cái kẹo
1 bạn : … cái kẹo ?
Bài giải :
Số cái kẹo mỗi bạn được chia là:
12 : 2 = 6 (cái kẹo)
Đáp số : 6 cái kẹo
Bài 2:
Mỗi bạn được chia số kẹo là:
Bảng chia 2
2 : 2 =
4 : 2 =
6 : 2 =
8 : 2 =
10 : 2 =
12 : 2 =
14 : 2 =
16 : 2 =
18 : 2 =
20 : 2 =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Toán :
- Cc em h?c thu?c b?ng chia 2
- Chu?n b? bi : M?t ph?n hai
Bảng chia 2
Toán:
Xin chào tạm biệt thầy cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến