Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toán 3 - Giảm đi một số lần

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thiện
Ngày gửi: 19h:07' 23-10-2016
Dung lượng: 26.6 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện : nguyễn đức thiện
Nhiệt liệt Chào mừng các thầy cô giáo
về dự GIờ THĂM LớP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NGHĨA LỘ
TRƯỜNG TH&THCS LÊ HỒNG PHONG
môn TOáN
Tuần 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Tiết 37 TOÁN
Gấp 3 lần
2 x 3 = 6
Tuần 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Tiết 37 TOÁN
Hàng trên: 6 con gà
Hàng dưới: 6 : 3 = 2 (con gà)
Số con gà ở hàng trên giảm 3 lần thì được số con gà ở hàng dưới.
2cm
Độ dài đoạn thẳng AB: 8cm
Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD.
Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2 (cm)
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.
Số con gà ở hàng trên giảm mấy lần thì được số con gà ở hàng dưới ?
Độ dài đoạn thẳng AB giảm mấy lần thì được độ dài đoạn thẳng CD ?
Tuần 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Tiết 37 TOÁN
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài 1: Viết (theo mẫu):
12 : 4 = 3
12 : 6 = 2
48 : 4 = 12
48 : 6 = 8
36 : 4 = 9
36 : 6 = 6
24 : 4 = 6
24 : 6 = 4
Tuần 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Tiết 37 TOÁN
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài 2: Giải bài toán (theo bài giải mẫu):
a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi ?
Tóm tắt
Bài giải (mẫu)
Có:
Còn lại:
Số quả bưởi còn lại là:
40 : 4 = 10 (quả)
Đáp số: 10 quả bưởi
Bài 2: Giải bài toán (theo bài giải mẫu):
Tuần 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Tiết 37 TOÁN
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ ?
Tóm tắt
Bài giải
Làm bằng tay:
Làm bằng máy:
Làm bằng máy hết số giờ là:
30 : 5 = 6 (giờ)
Đáp số: 6 giờ
? giờ
Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 8cm.
Tuần 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Tiết 37 TOÁN
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.
b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4cm.
2cm
Tuần 8 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Tiết 37 TOÁN
Hàng trên: 6 con gà
Hàng dưới: 6 : 3 = 2 (con gà)
Số con gà ở hàng trên giảm 3 lần thì được số con gà ở hàng dưới.
2cm
Độ dài đoạn thẳng AB: 8cm
Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD.
Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2 (cm)
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.
kính chúc các thầy cô
 
Gửi ý kiến