Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:13' 10-08-2010
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 696
Số lượt thích: 0 người

PHOØNG GIAÙO DUÏC-ÑAØO TAÏO AN NHÔN

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC SOÁ 2 NHÔN THAØNH

TOÅ KHOÁI 4&5
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO
VEÀ DÖÏ TIEÁT DAÏY THÖÛ NGHIEÄM TREÂN MAÙY
MOÂN: TOÁN LỚP 5

GIAÙO VIEÂN: ĐINH THANH
NAÊM HOÏC : 2010 – 2011
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ

TIẾT DẠY THỂ NGHIỆM TRÊN MÁY
L?P 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NHƠN THÀNH
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ MÔN TOAÙN
L?P 5
Ngu?i th?c hi?n: ĐINH THANH
Toán: LUYỆN TẬP (tiết 76)
MỤC TIÊU : GIÚP HS:
Rèn kĩ năng tìm tỉ số phần trăm của hai số.
Làm quen với các khái niệm: Thực hiện một số phần trăm kế hoạch; tiền vốn, tiền bán, tiền lãi; số phần trăm lãi.
Làm quen với các phép tính với tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số.

Toán : LUYỆN TẬP
MỤC TIÊU :
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Một trường tiểu học có 1850 học sinh.Trong năm học vừa qua có 1110 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hỏi số HSG chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?
Giải:
Tỉ số % của học sinh giỏi của trường đó và học sinh toàn trường là:
1110 : 1850 = 0,6 = 60%
Đáp số : 60%
Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2010
Toán
Tiết 76: LUY?N T?P
1. Tớnh (theo m?u) :
a) 27,5% + 38%
b) 30% - 16%
c) 14,25 x 4
d) 216% : 8
Mẫu:
6% + 15% =
21%
112,5% - 13% =
14,2% x 3 =
60% : 5 =
99,5%
42,6%
12%
a) 27,5% + 38% =
b) 30% - 16% =
c) 14,25 x 4 =
d) 216% : 8 =
65,5%
14%
57%
27%
2.Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn
Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết
tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và
hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:
a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực
hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch
cả năm ?
b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện
được bao nhiêu phần trăm và vượt kế
hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm ?
Tóm tắt:
Kế hoạch cả năm : 20ha
Đến tháng 9 : 18ha
Hết năm : 18ha
Hỏi: Hết tháng 9 : ? %kế hoạch
Hết năm : ? %kế hoạch
Giải :
a) Theo kế hoạch cả năm, đến hết tháng 9 thôn Hòa An thực hiện là :
18 : 20 = 0,9 = 90%
b) Đến hết năm, thôn Hòa An đã thực hiện được kế hoạch là :
23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%
Thôn Hòa An đã vượt mức kế hoạch
là: 117,5% - 100% = 17,5%
Đáp số: a) 90% b) 117,5% và 17,5%
3. Một người bỏ ra 42 000đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng.
a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm ?
Tóm tắt:
Cho: Tiền vốn : 42 000 đồng
Tiền bán : 52 500 đồng
Hỏi: Tiền bán : ? % Tiền vốn
Tiền lãi : ? % tiền vốn
Giải:
Tỉ số phần trăm tiền bán rau
và tiền vốn là:
52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%
b)Coi tiền vốn là 100% thì tiền
Bán rau là 125%. Do đó, phần
Trăm tiền lãi là:
125 % - 100% = 25% (tiền vốn)
Đáp số : a)125 % b) 25%
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
KIỂM TRA BÀI CŨ :
DẠY BÀI MỚI :
CỦNG CỐ - DẶN DÒ :
Toán : LUY?N T?P
KNH G?I L?I CHO THN I - DON K?T.
CHÚC SỨC KHỎE THẦY CÔ
Giáo viên ch? nhi?m
và các em học sinh
LỚP 5A
CHN THNH
CHC S?C KH?E
CC TH?Y - CƠ
No_avatarf

hay

bài này dc

No_avatar

bai nay duocSáng mắt vì $

No_avatarf

bài này ko biết có đúng ko ?Lưỡng lự

No_avatarf

Baj nay hay tuyet cam on co Đjnh Thanh nhjeu ak. Mong co koa thoj gjan ranh de soan cho tuj e may baj gjang hay nua nha. Chan thanh cam on co

No_avatar

Đang làm gì đó

No_avatar

PHOØNG GIAÙO DUÏC-ÑAØO TAÏO AN NHÔN

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC SOÁ 2 NHÔN THAØNH

TOÅ KHOÁI 4&5
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO 
VEÀ DÖÏ TIEÁT DAÏY THÖÛ NGHIEÄM TREÂN MAÙY
MOÂN: TOÁN LỚP 5

GIAÙO VIEÂN: ĐINH THANH
NAÊM HOÏC : 2010 – 2011
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ

TIẾT DẠY THỂ NGHIỆM TRÊN MÁY
L?P 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NHƠN THÀNH
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ MÔN TOAÙN 
L?P 5
Ngu?i th?c hi?n: ĐINH THANH
Toán: LUYỆN TẬP (tiết 76) 
MỤC TIÊU : GIÚP HS:
Rèn kĩ năng tìm tỉ số phần trăm của hai số.
Làm quen với các khái niệm: Thực hiện một số phần trăm kế hoạch; tiền vốn, tiền bán, tiền lãi; số phần trăm lãi.
Làm quen với các phép tính với tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số.

Toán : LUYỆN TẬP
MỤC TIÊU :
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Một trường tiểu học có 1850 học sinh.Trong năm học vừa qua có 1110 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hỏi số HSG chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?
Giải:
Tỉ số % của học sinh giỏi của trường đó và học sinh toàn trường là:
1110 : 1850 = 0,6 = 60%
Đáp số : 60%
Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2010
Toán
Tiết 76: LUY?N T?P 
1. Tớnh (theo m?u) :
a) 27,5% + 38%
b) 30% - 16%
c) 14,25 x 4 
d) 216% : 8 
Mẫu:
6% + 15% =
21%
112,5% - 13% =
14,2% x 3 = 
60% : 5 =
99,5%
42,6%
12%
a) 27,5% + 38% =
b) 30% - 16% =
c) 14,25 x 4 = 
d) 216% : 8 =
65,5%
14%
57%
27%
2.Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn
Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết
tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và
hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:
a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực
hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch
cả năm ?
b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện
được bao nhiêu phần trăm và vượt kế
hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm ?
Tóm tắt: 
Kế hoạch cả năm : 20ha 
Đến tháng 9 : 18ha 
Hết năm : 18ha 
Hỏi: Hết tháng 9 : ? %kế hoạch 
Hết năm : ? %kế hoạch 
Giải : 
a) Theo kế hoạch cả năm, đến hết tháng 9 thôn Hòa An thực hiện là :
18 : 20 = 0,9 = 90% 
b) Đến hết năm, thôn Hòa An đã thực hiện được kế hoạch là :
23,5 : 20 = 1,175 = 117,5% 
Thôn Hòa An đã vượt mức kế hoạch
là: 117,5% - 100% = 17,5%
Đáp số: a) 90% b) 117,5% và 17,5%
3. Một người bỏ ra 42 000đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng.
a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm ?
Tóm tắt:
Cho: Tiền vốn : 42 000 đồng
Tiền bán : 52 500 đồng
Hỏi: Tiền bán : ? % Tiền vốn
Tiền lãi : ? % tiền vốn
Giải:
Tỉ số phần trăm tiền bán rau
và tiền vốn là:
52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%
b)Coi tiền vốn là 100% thì tiền
Bán rau là 125%. Do đó, phần
Trăm tiền lãi là:
125 % - 100% = 25% (tiền vốn)
Đáp số : a)125 % b) 25% 
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
KIỂM TRA BÀI CŨ :
DẠY BÀI MỚI :
CỦNG CỐ - DẶN DÒ :
Toán : LUY?N T?P 
K�NH G?I L?I CH�O TH�N �I - DO�N K?T.
CHÚC SỨC KHỎE THẦY CÔ
Giáo viên ch? nhi?m
và các em học sinh
LỚP 5A
CH�N TH�NH
CH�C S?C KH?E
C�C TH?Y - CƠ 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓