Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quãng đường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phi Hùng
Ngày gửi: 22h:32' 28-09-2014
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH
LỚP 5 B
MÔN : TOÁN
TOÁN
Thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2013
Toán :
Kiểm tra bài cũ

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km.Tính vận tốc của ca nô.
Bài giải
Thời gian ca nô đi hết .
7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút
1 giờ 15 phút = 1,25 giờ
Vận tốc của ca nô là .
30 :1,25 = 24(km/giờ)
Đáp số : 24 km/giờ.
Thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2013
Toán : QUÃNG ĐƯỜNG
1/Tìm hiểu bài
Ví dụ 1: Một ôtô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ôtô?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi trong 4 giờ là:
42,5 x 4 =
180 (km)
Đáp số : 180 km
Vận tốc
Thời gian
Quãng đường
Thứ hai, ngy 11 tháng 3 nam 2013
Toán : QUNG DU?NG
1/Tìm hiểu bài
Ghi nhớ:
Muốn tÝnh qu·ng ®­êng ta lÊy vËn tèc nh©n víi thêi gian.
Gọi vận tốc là v, thời gian là t, quãng đường là s .
Ta cú cụng th?c:
S= v x t
Thứ hai, ngy 11 tháng 3 năm 2013
Toán
Ví dụ 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong
2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được?
Cách 2
Bài Làm
Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi.
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số : 30 km
Đổi 2 giờ 30phút = .. phút
Đổi 2 giờ 30phút = .. phút
150
Mỗi phút người đó đi được số ki-lô-mét là.
12 : 60 =
0,2 (km)
Quãng đường người đó đi được trong 150 phút là :
0,2 x 150 =
30 ( km )
Thứ hai, ngy 11 tháng 3 năm 2013
Toán :Quóng du?ng

Vớ d? 2: M?t ngu?i di xe d?p v?i v?n t?c 12 km/gi? trong 2 gi? 30 phỳt .Tớnh quóng du?ng ngu?i dú dó di du?c .

Cỏch 2: Bi gi?i

đáp số: 30 km
Thứ hai, ngy 11 tháng 3 năm 2013
Toán
* Ghi nh? :
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
QUNG DU?NG
Ta có: s = v x t
2/ Luyện tập:
Bài 1: Một canô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường canô đi được trong 3 giờ?
Thứ hai, ngy 11 tháng 3 năm 2013
Toán
Quãng đường
Bài giải
Quãng đường canô đi trong 3 giờ là:
15,2 x 3 = 45,6 ( km )
đáp số : 45,6 km
2/ Luyện tập:
Bài 2: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường hết 15 phút
với vận tốc 15 km/giờ.Tính quãng đường ban An đã đi?
Thứ hai, ngy 11 tháng 3 năm 2013
Toán
Quãng đường
Thứ hai, ngy 11 tháng 3 năm 2013
Toán
Quãng đường
* Ghi nh?
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Ta có: s = v x t
V= 30 km,T= 1,5 giờ,S= ?
v = 30 km
t = 1,5 giờ S= 30 x 1,5 = 45 km
S = ?
Cùng nhớ lại – cùng vui
Nhìn kĩ,tính nhanh
TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC
LỚP 5 B XIN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO
MẠNH KHỎE – HẠNH PHÚC
TOÁN
 
Gửi ý kiến