Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quãng đường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 09h:35' 19-03-2019
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Toán
Lớp 5C2
Quãng đường
Trường Tiểu học thị trấn Mậu A
Giáo viên: Nguyễn Thị Hiệp
Toán
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Toán
Ki?m tra bi cu
1. Nêu quy tắc, công thức tính vận tốc.
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019


a) Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô.
?km
Tóm tắt
1giờ
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
42,5km
….km?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 =
Đáp số: 170 km
170 (km)
a) Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô.
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Tóm tắt
1giờ
42,5km
….km?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km)
Đáp số: 170 km
(km/giờ)
(giờ)
Vận tốc
Thời gian
Quãng đường
(km)
Để tính quãng đường ô tô đi được ta làm thế nào?
Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.
a) Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô.
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Tóm tắt
1giờ
42,5km
….km?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km)
Đáp số: 170 km
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Gọi : s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.
s = v x t
Quy tắc:
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Bài toán 2:
Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đi được.
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Gọi : s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.
s = v x t
Quy tắc:
Tóm tắt:
t :
2 giờ 30 phút
12 km/giờ.
v :
s : ………km ?
Bài giải:
Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi được là:
12 x 2,5 =
30(km)
Đáp số: 30 km
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
a) Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô.
Tóm tắt
1giờ
42,5km
….km?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km)
Đáp số: 170 km
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Gọi : s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.
s = v x t
Quy tắc:
b) Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đi được.
Tóm tắt:
t :
2 giờ 30 phút
12 km/giờ.
v :
s : ………km ?
Bài giải:
Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số: 30 km

Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Bài 1( Trang 141): Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Tóm tắt:
Bài giải:
v :
15,2 km/giờ
t :
3 giờ
s :
… km?
Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:
15,2 x 3 = 45,6 (km)
Đáp số: 45,6 km
Bài 2( Trang 141): Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
v :
12,6 km/giờ
t :
15 phút
s :
… km?
Tóm tắt:
Bài giải:
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
Đổi 15 phút = 0,25 giờ
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Bài 2( Trang 141): Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
v :
12,6 km/giờ
t :
15 phút
s :
… km?
Tóm tắt:
Bài giải:
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
Đổi 15 phút = 0,25 giờ
Cách 1:
Cách 2:
Đổi 1 giờ = 60 phút
Vận tốc của người đi xe đạp với vận tốc km/phút là:
12,6 : 60 = 0,21 (km/phút)
Quãng đường đi được của người đó là:
0,21 x 15 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
Bài 1( Trang 141): Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Tóm tắt:
Bài giải:
v :
15,2 km/giờ
t :
3 giờ
s :
… km?
Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:
15,2 x 3 = 45,6 (km)
Đáp số: 45,6 km
Bài 2( Trang 141): Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
v :
12,6 km/giờ
t :
15 phút
s :
… km?
Tóm tắt:
Bài giải:
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
Đổi 15 phút = 0,25 giờ
Toán
Tiết 132: Quãng đường
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
a) Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô.
Tóm tắt
1giờ
42,5km
….km?
Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km)
Đáp số: 170 km
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Gọi : s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.
s = v x t
Quy tắc:
b) Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đi được.
Tóm tắt:
t :
2 giờ 30 phút
12 km/giờ.
v :
s : ………km ?
Bài giải:
Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số: 30 km

 
Gửi ý kiến