Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Trường
Ngày gửi: 15h:41' 14-01-2014
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng Các Thày Giáo, Cô Giáo
về dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng II
Năm học 2008-2009
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "+", bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "-" ?
Bài tập: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
x
x
x
x
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "+", bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "-" ?
Bài tập: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
x
x
x
x
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "+", bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu "-" ?
Bài tập: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
x
x
x
x
Số học 6
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
1. Tính chất của đẳng thức:
?1
Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì ?
Nếu a = b thì a + c = b + c
Nếu a + c = b + c thì a = b
Nếu a = b thì b = a
2. Ví dụ:
Tìm số nguyên x, biết:
x - 2 = - 3
Giải
x - 2 = - 3
x - 2 + 2 = - 3 + 2
x = - 3 + 2
x = - 1
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
1. Tính chất của đẳng thức:
2. Ví dụ:
Tìm số nguyên x, biết:
x - 2 = - 3
Giải
x - 2 = - 3
x - 2 + 2 = - 3 + 2
x = - 3 + 2
x = - 1
?2
Tìm số nguyên x, biết:
x + 4 = - 2
Giải
x + 4 = - 2
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
x = - 2 - 4
x = - 6
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
1. Tính chất của đẳng thức:
+ 2
+ 2
2. Ví dụ:
Tìm số nguyên x, biết:
x - 2 = - 3
Giải
x - 2 = - 3
x - 2 + 2 = - 3 + 2
x = - 3 + 2
x = - 1
?2
Tìm số nguyên x, biết:
x + 4 = - 2
Giải
x + 4 = - 2
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
x = - 2 - 4
x = - 6
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
1. Tính chất của đẳng thức:
+ 2
+ 2
2. Ví dụ:
3. Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
*Ví dụ:Tìm số nguyên x, biết:
a) x - 2 = - 6
b) x - (- 4) = 1
Giải
a) x - 2 = - 6
x = - 6 + 2
x = - 4
b) x - (- 4) = 1
x + 4 = 1
x = 1 - 4
x = - 3
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
1.Tính chất của đẳng thức:
Giải
2. Ví dụ:
3. Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
*Ví dụ:Tìm số nguyên x, biết:
a) x - 2 = - 6
b) x - (- 4) = 1
Giải
a) x - 2 = - 6
x = - 6
x = - 4
b) x - (- 4) = 1
x + 4 = 1
x = 1
x = - 3
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
1.Tính chất của đẳng thức:
2
+
4
-
Giải
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích?
x
x
x
x
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích?
x
x
x
x
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích?
x
x
x
x
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích?
x
x
x
x
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích?
x
x
x
x
2. Ví dụ:
3. Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
*Ví dụ:Tìm số nguyên x, biết:
a) x - 2 = - 6
b) x - (- 4) = 1
Giải
a) x - 2 = - 6
x = - 6 + 2
x = - 4
b) x - (- 4) = 1
x + 4 = 1
x = 1 - 4
x = - 3
Tiết 59
Quy tắc chuyển vế
1.Tính chất của đẳng thức:
?3
Tìm số nguyên x, biết:
x + 8 = (- 5) + 4
Giải
x + 8 = (- 5) + 4
x + 8 = - 1
x = - 1 - 8
x = - 9
Gọi x là hiệu của a và b. Ta có x = a - b
áp dụng quy tắc chuyển vế, chuyển - b sang vế trái ta được:
Ngược lại nếu có: x + b = a
Vậy hiệu (a - b) là một số x mà khi lấy x cộng với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng
Theo quy tắc chuyển vế, chuyển + b sang vế phải ta được: x = a - b
x + b = a
Nhận xét:
Bài 61 ( SGK/87)
Tìm số nguyên x, biết:
a) 7 - x = 8 - (- 7)
b) x - 8 = ( - 3) - 8
Giải
a) 7 - x = 8 - (- 7)
7 - x = 8 + 7
- x = 8 + 7 - 7
- x = 8
b) x - 8 = ( - 3) - 8
x - 8 = - 3 - 8
x = - 3 - 8 + 8
x = - 8
x = - 3
Bài 64 (SGK/87)
Cho a ? Z. Tìm số nguyên x, biết:
a) a + x = 5
b) a - x = 2
Giải
a) a + x = 5
x = 5 - a
b) a - x = 2
a - 2 = x
x = a - 2
Bài 66 (SGK/87)
Tìm số nguyên x, biết:
4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)
Giải
4 - 24 = x - 9
- 20 = x - 9
x - 9 = - 20
x = - 20 + 9
x = - 11
4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)
Củng cố
3. Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+"
1. Tính chất của đẳng thức:
Nếu a = b thì
Nếu a + c = b + c thì
Nếu a = b thì
a + c = b + c
a = b
b = a
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế
Làm bài tập số 62, 63, 65, 67, 68 (SGK/87)
Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe hạnh phúc
Chúc các em học giỏi chăm ngoan !
 
Gửi ý kiến