Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Chung
Ngày gửi: 08h:45' 31-03-2018
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Tỉ lệ bản đồ
Độ dài thu nhỏ
Độ dài thật
1 : 1 000
1 cm
1 : 300
1 dm
1 : 10 000
1 mm
. . . cm
. . . dm
. . . mm
1 000 cm
300 dm
10 000mm
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Toán
Bài toán 1:
Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300
Tỉ lệ 1 : 300
2cm
Trên bản đồ cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B). Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét?
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Toán
ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ
2cm

+ Trên bản đồ, độ daøi của cổng trường thu nhỏ là mấy xăng-ti-mét?
+ Bản đồ Trường mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ nào?

Tỉ lệ 1 : 300.
Tỉ lệ 1 : 300
+ 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trên bản đồ, độ của cổng trường thu nhỏ là 2 cm.
1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật trên bản đồ là 300cm.
+ 2 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét?

2 cm trên bản đồ ứng với 2 x 300 = 600 (cm).
Bài giải:
Chiều rộng thật của cổng trường là:
2 x 300 = 600 (cm)
600 cm = 6 m
Đáp số: 6 m
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Toán
ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Bài toán 2:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.
+ Độ dài thu nhỏ trên bản đồ của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài bao nhiêu mi-li-mét?

Độ dài thu nhỏ trên bản đồ của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 102 mm?
+ Bản đồ được vẽ với tỉ lệ nào?
Tỉ lệ 1 : 1 000 000.

+ 1 mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu mi-li-mét?
1mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1 000 000 mm.

+ 102 mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu mi-li-mét?

102 mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là:
102 x 1 000 000 = 102 000 000 (mm).
Bài giải
Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là:
102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm )
102 000 000 mm = 102 km

Đáp số: 102 km
Muốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với maãu soá cuûa tỉ lệ bản đồ
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Toán
ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Thực hành
Bài 1:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Tỉ lệ bản đồ
Độ dài thu nhỏ
Độ dài thật
1 : 500 000
. . . cm
1 : 15 000
. . . dm
1 : 2 000
. . . mm
2 cm
3 dm
50 mm
1 000 000 cm
45 000 dm
100 000 mm

Tỉ lệ 1 : 500 000
+ Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là bao nhiêu?
+ Hãy đọc tỉ lệ bản đồ?

Là 2 cm
+ Vậy độ dài thật là bao nhiêu?
Độ dài thật là: 2 cm x 500 000 = 1 000 000cm

+ Vậy điền mấy vào ô trống thứ nhất?
Điền 1 000 000cm vào ô trống thứ nhất.

Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Toán
ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Thực hành
Bài 2:
Trên bản đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét ?
Bài giải
Chiều dài thật của phòng học là:
4 x 200 = 800 ( cm )
800 cm = 8 m

Đáp số: 8 m
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Toán
ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Củng cố:
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường Ái Nghĩa – Đà Nẵng đo được 3cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Ái Nghĩa –Đà Nẵng?
3 000 000 cm
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018
Toán
ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ
DẶN DÒ
- Về nhà xem lại bài
-Chuẩn bị: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ(TT)

CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE!

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC TỐT!
 
Gửi ý kiến