Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

toan hoc 5 ôn tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Nguyễn Yến Như
Ngày gửi: 19h:20' 08-02-2022
Dung lượng: 102.2 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5
HÌNH TAM GIÁC.
CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
1, Hình tam giác
A
B
C
Hình tam giác ABC có:
+ 3 đỉnh:
+ 3 góc:
+ 3 cạnh:
cạnh AC.
cạnh BC,
cạnh AB,
A
B
C
đỉnh C.
đỉnh B,
đỉnh A,
góc đỉnh A,
góc đỉnh B,
góc đỉnh C.
A
B
C
M
N
K
D
E
G
Đường cao của hình tam giác
Đường cao của hình tam giác là đường thẳng vuông góc hạ từ đỉnh xuống cạnh dối diện.
H
AH là đường cao
ứng với đáy BC.
I
MI là đường cao
ứng với đáy KN.
DG là đường cao
ứng với đáy GE.
2, Chu vi hình tam giác
Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh.
A
B
C
a
b
c
P = a + b + c
Trong đó:
P: chu vi hình tam giác
a, b, c: độ dài các cạnh
3, Diện tích hình tam giác
A
B
C
H
Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.
a
h
S =
Trong đó:
S: diện tích hình tam giác
a: độ dài cạnh đáy
h: chiều cao
a x h
2
M
N
K
I
D
E
G
a
h
a
h
* Chú ý: Muốn tính diện tích hình tam giác vuông ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.
A
B
C
H
a
h
S =
a x h
2
S =
a x h
: 2
a x h
S
=
x 2
a
=
S
x 2
: h
h
=
S
x 2
: a
4, Luyện tập
Bài 1:
a, Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,5 cm và chiều cao 1,2 cm.
b, Tính độ dài đáy của hình tam giác có diện tích 129 m2 và chiều cao 240 dm
a, Bài giải
Diện tích hình tam giác đó là:
3,5
x 1,2
: 2
= 2,1
(cm2)
Đáp số: 2,1 cm2
b, Bài giải
Độ dài đáy của hình tam giác đó là:
129
x 2
: 24
= 10,75
(m)
Đáp số: 10,75 m
Đổi: 240dm = 24m
Bài 2: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m . Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó.
Bài giải
Chiều cao của hình tam giác ABC là:
5,265
x 2
: 2,7
= 3,9
(m)
Đáp số: 6,825 m2
h
5,265m2
2,7m
Diện tích hình tam giác ABC là:
3,5
x 3,9
: 2
= 6,825
(m2)
? m2
Bài 3: Hình tam giác ABC vuông góc tại A, có chu vi bằng 8,4 m. Biết độ dài cạnh AB bằng độ dài cạnh AC, độ dài cạnh BC bằng độ dài cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC.
Bài giải
2,8
x 2,1
: 2
= 2,94
(m2)
Đáp số: 2,94 m2
3
4
3
5
Diện tích hình tam giác vuông ABC là:
Cạnh AB:
Cạnh AC:
Cạnh BC:
Theo bài ra, ta có sơ đồ:
Tổng số phần bằng nhau là:
4 + 3 + 5
= 12 (phần)
Độ dài cạnh AB là:
8,4
: 12
x 4
= 2,8
(m)
Độ dài cạnh AC là:
8,4
: 12
x 3
= 2,1
(m)
B
A
C
Bài 1:
a, Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 2,8 cm và chiều cao 2,4 cm.
b, Tính độ dài đáy của hình tam giác có diện tích 1,5 cm2 và chiều cao 25 mm
Bài 2: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 5,6m . Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,5 m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,875m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó.
Bài 3: Hình tam giác ABC vuông góc tại A, có chu vi bằng 3,6 m. Biết độ dài cạnh AB bằng độ dài cạnh AC, độ dài cạnh BC bằng độ dài cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC.
3
4
3
5
5, Bài tập
 
Gửi ý kiến