Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Lý
Ngày gửi: 09h:20' 05-04-2013
Dung lượng: 538.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy giáo, cô giáo về dự giờ
Giỏo viờn: Mai Th? Lý
Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy giáo, cô giáo về dự giờ

Nêu cách giải bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó.

Bài1:
Hiệu của hai số là 30.Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai.Tìm hai số đó.

Giải
Ta có sơ đồ:
Số thứ nhất:
Số thứ hai:
?
?
30
Theo sơ đồ,hiệu số phần băng nhau là:
3 - 1 = 2 (phần)
Số thứ hai là:
30 : 2 = 15
Số thứ nhất là:
30 + 15 = 45
Đáp số: Số thứ nhất: 45
Số thứ hai: 15
Bài 3 : Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg.Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng số gạo tẻ.

Bài 3 : Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng số gạo tẻ.
?kg
Hiệu số phần bằng nhau là:
4 – 1 = 3 (phần)
Cửa hàng có số gạo nếp là:
540 : 3 = 180 (kg)
Cửa hàng có số gạo tẻ là:
180 + 540 = 720 (kg)
Đáp số:
Gạo nếp: 180 kg
Gạo tẻ: 720 kg

Bài 4:
Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:
Số cây cam:
Số cây dứa:
?cây
?cây

170 cây

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
6 - 1 = 5 ( phần )
Số cây cam là:
170 : 5 = 34 (cây)
Số cây dứa là:
34 + 170 = 204 (cây)

Đáp số: Cam: 34 cây
Dứa: 204 cây
Trong vườn có số cây cam ít hơn số cây dứa là 170 cây.
Tính số cây mỗi loại, biết rằng số cây cam bằng số cây dứa.
 
Gửi ý kiến