Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toán Tuổi thơ cấp trường khối lớp 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Xuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:54' 28-02-2019
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC LỘC BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH
Khối 4
Toán tuổi thơ
GIAO LƯU
Lộc Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2019
PHẦN THI CÁ NHÂN
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
800
8 000
B
A
80 000
800 000
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Giá trị của chữ số 8 trong số 857643 là
1104
3648
B
A
4800
4752
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Thực hiện phép tính
23 x 48 + 48 + 48 x 76 =
76
760
B
A
7600
76000
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Chuyển đổi 76 000 000 m2 = ... km2 ?
18 cm
81 cm
B
A
36 cm
63 cm
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Tính chu vi hình vuông với cạnh a = 9cm
14982
14289
B
A
14298
19428
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Tính 64182-12300x4 =
65280 m2
6528 m2
B
A
65028 m2
652800 m2
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Chuyển đổi
65dam2 28m2 = ............... m2.
2 năm
3 năm
B
A
4 năm
5 năm
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Hiện nay Bảo 14 tuổi, An 8 tuổi. Hỏi trước đây
mấy năm thì tuổi của Bảo gấp ba lần tuổi An?
786 cm2
678 cm2
B
A
876 cm2
768 cm2
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Độ dài đáy của một hình bình hành bằng 48cm, gấp 3 lần chiều cao. Diện tích của hình bình hành đó là: .........cm2
VIII
IX
B
A
X
XI
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Tĩnh Hải quân (do Ngô Quyền lãnh đạo) đánh với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng Năm đó thuộc thế kỷ nào?
B
A
C
So sánh 2 phân số và
<
=
>
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
78 cm
88 cm
B
A
92 cm
98 cm
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 468cm2. Biết nếu tăng chiều dài thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 126cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật đã cho là ……
1998x1998 < 1997x1999
1998x1998 = 1997x1999
B
A
1998x1998 > 1997x1999
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
So sánh tích sau: 1998x1998 và 1997x1999
21
41
B
A
61
91
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Tìm số tự nhiên A, biết rằng A là số nhỏ nhất có hai chữ số mà khi chia A cho 2; 3; 5 hoặc 9 đều có số dư là 1.
174
184
B
A
194
204
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Tích của hai số tự nhiên là 23. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 8 lần thì tích mới thu được là?
124 kg
1 240 kg
B
A
12 400 kg
124 000 kg
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?
32 m
48 m
B
A
64 m
72 m
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Một hình chữ nhật có chiều rộng là 16m và có chu vi bằng chu vi một hình vuông cạnh 24m. Chiều dài của hình chữ nhật đó là …….. m.
887
999
B
A
1051
1075
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Tìm số bé biết hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ ?
58 m
60 m
B
A
64 m
66 m
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Cho một hình chữ nhật, nếu ta tăng chiều rộng thêm 7cm và giảm chiều dài đi 8cm ta được một hình vuông có chu vi là 64. Tính chu vi hình chữ nhật đó
84 chữ số
85 chữ số
B
A
86 chữ số
87 chữ số
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Để viết các số tự nhiên liên tiếp từ sô 45 đến số 87 cần tất cả bao nhiêu chữ số?
62
64
B
A
66
68
D
C
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Tìm số tự nhiên A, biết số A lớn hơn trung bình cộng của A và các số 38; 45; 67 là 9 đơn vị.
 
Gửi ý kiến