Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thành Minh
Ngày gửi: 20h:10' 14-04-2019
Dung lượng: 11.8 MB
Số lượt tải: 530
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN HỘI GiẢNG 26/3
Tiết 131:TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG
GV:Nguyễn Thanh Thúy
Trường THCS Đình Tổ
I- Khái niệm văn bản nhật dụng .
Em hiểu như thế nào về khái niệm này ?
Thảo luận nhóm
( 4 em / nhóm - thời gian : 3 phút)
Tổng kết phần VĂN BẢN NHẬT DỤNG
Tiết 131:
I- Khái niệm văn bản nhật dụng :
- Không phải là khái niệm thể loại.
- Không chỉ kiểu văn bản.
- Chỉ đề cập đến chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản.
VBND có phải là khái niệm thể loại không? Những đặc điểm cần lưu ý của khái niệm này là gì?
?văn bản nhật dụng có thể sử dụng mọi thể loại, mọi kiểu văn bản.
Em hiểu thế nào là tính cập nhật? Tính cập nhật với tính thời sự có liên quan gì với nhau?
Tính cập nhật là tính thời sự kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày, cuộc sống hiện tại gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội. Tuy nhiên những văn bản nhật dụng trong chương trình đã học vừa có tính cập nhật, vừa có tính lâu dài.
II- Nội dung các VB nhật dụng đã học :
Kể tên các văn bản nhật dụng đã đựơc học trong chương trình toàn cấp ?
Những văn bản này tập trung viết về các nội dung nào ?
Tổ 1 : lớp 6; Tổ 2 : lớp 7;
Tổ 3 : lớp 8; Tổ 4 : lớp 9.

Thảo luận nhóm
( theo đơn vị Tổ - thời gian : 5 phút)
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử
Cầu Long Biên thời xưa
Cầu Long Biên năm 1925
Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò: chứng nhân, người làm chứng sống động của Thủ đô Hà Nội, một thế kỉ đầy đau thương và anh hùng của ND Việt Nam.
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
*Vẻ đẹp của động:
Động khô:
Một số hình ảnh về động nước của động PhongNha
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử
Giới thiệu danh lam thắng cảnh
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
"Đất là mẹ"
- Là nơi sản sinh, nuôi sống muôn loài.
- Cái gì con người làm cho đất đai là làm cho ruột thịt của mình.
- Con người cần sống hòa hợp với môi trường, đất đai và phải biết cách bảo vệ nó.
Böùc thö cuûa thuû lónh da ñoû

Qua böùc thö traû lôøi yeâu caàu mua ñaát cuûa cuûa toång thoáng Mó Phreng-klin,thuû lónh da ñoû ñaõ daët ra moät vaán ñeà coù tính chaát toaøn nhaân loaïi : con ngöôøi phaûi soáng hoaø hôïp vôùi thieân nhieân, phaûi chaêm lo baûo veä moâi tröôøng vaø thieân nhieân nhö baûo veä maïng soáng cuûa chính mình .
Con người phải sống hoà hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình .
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử
Giới thiệu danh lam thắng cảnh
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình, trẻ em
Văn hoá dân gian
Ca Huế trên sông Hương
Cố đô Huế nổi tiếng không chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng với các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình .
Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hoá - âm nhạc thanh lịch và tao nhã , một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng cần được bảo tồn và phát triển .
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
Môi trường
Mọi người đều làm như thế !
Không tìm thấy thùng rác !
Đang vội ...
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
Ôn dịch, thuốc lá
Nạn nghiện thuốc lá gây những tổn thất to lớn cho sức khoẻ và tính mạng con người . Muốn chống lại nó cần phải có quyết tâm cao và biện pháp triệt để .
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
Dân số và tương lai loài người.
Khoảng 4 tỷ người trong số 6,5 tỷ người trên thế giới sống ở Châu Á. Trong 10 nước có số dân lớn nhất trên thế giới có 7 nước thuộc Châu Á.
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình, trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
11.Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
Quyền sống của con người.
Dân số và tương lai loài người.
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình, trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
11.Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
12. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
13.Phong cách Hồ Chí Minh.
Quyền sống của con người.
Chống chiến tranh , bảo vệ hoà bình thế giới.
Hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Dân số và tương lai loài người.
Noäi dung cuûa caùc vaên baûn nhaät duïng vöøa keå laø nhöõng vaán ñeà thöôøng xuyeân ñöôïc baùo ñaøi ñeà caäp, laø noäi dung chuû yeáu cuûa nhieàu nghò quyeát, chæ thò cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, cuûa nhieàu thoâng baùo, coâng boá cuûa caùc toå chöùc quoác teá.
Những vấn đề, nội dung của các văn bản đã học có liên quan đến cuộc sống thường nhật như thế nào ?
Đề tài, chủ đề của các vấn đề trên có tính chất như thế nào ?
Coù tính caäp nhaät thôøi söï. Caäp nhaät laø gaén vôùi cuoäc soáng böùc thieát , haèng ngaøy song tính böùc thieát phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa coäng ñoàng, caùi thöôøng nhaät phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà laâu daøi cuûa söï phaùt trieån lòch söû xaõ hoäi.
Cám ơn Quý thầy cô
đã đến dự giờ của chúng tôi
Hãy luôn là bạn tốt của nhau
 
Gửi ý kiến