Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Cẩm Vân
Ngày gửi: 12h:13' 15-02-2017
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT
Rễ
Thân

Hoa
Quả
Hạt
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh sản
I. CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa
Các chức năng chính của mỗi cơ quan
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
3.Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống
6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
Đặc điểm chính về cấu tạo
b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
c. Gồm vỏ quả và hạt
d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ
a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút
?
?
?
?
?
AI NHANH? AI ĐÚNG?
Thân (4 - b)
Hoa (3 - d)
Lá (2 - e)
Quả (1 – c)
Rễ (6 - a)
Hạt (5 - g)
Các chức năng chính của mỗi cơ quan
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
3.Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống
6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
Đặc điểm chính về cấu tạo
b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
c. Gồm vỏ quả và hạt
d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ
a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút
Nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan
I. CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT
2. Sự thống nhất về chức năng giữa các bộ phận ở cây có hoa
QUANG HỢP
Nước
Muối khoáng
CO2
Lá muốn thực hiện chức năng quang hợp cần sự hỗ trợ của các cơ quan nào?
RỄ
THÂN

Sơ đồ: Mối quan hệ về chức năng của rễ, thân, lá
Hấp thụ nước và muối khoáng
Vận chuyển chất dinh dưỡng
Chế tạo chất hữu cơ nuôi cây
Nhận xét mối quan hệ về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa?
RỄ
THÂN

Vận chuyển chất dinh dưỡng
Chế tạo chất hữu cơ nuôi cây
Hấp thụ nước và muối khoáng
Khi hoạt động của lá giảm, ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ quan khác?
Trong trồng trọt, tại sao khi cung cấp đủ phân bón và nước cho cây trồng thì cho năng suất cao?
GHI NHỚ
I/- CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT:
Cây là một thể thống nhất vì:
* Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.
* Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
* Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây.
Sơ đồ tư duy: Tổng kết về cây có hoa
1
2
3
5
6
4
7
8
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Tên một loại chất lỏng quan trọng mà rễ hút vào cây.
Câu 1. Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI
Câu 2. Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI
Tên một cơ quan sinh dưỡng có cấu tạo gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất.
Câu 3. Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Tên một loại mạch có chức năng vận chuyển chất hữu cơ do lá đã chế tạo được.
Câu 4. Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Tên gọi chung cho nhóm các quả mơ, đào, xoài, dừa, …
Câu 5. Ô CHỮ GỒM 5 CHỮ CÁI
Tên một loại rễ biến dạng có ở thân cây trầu không, nhờ rễ này cây có thể leo lên cao
Câu 6. Ô CHỮ GỒM 3 CHỮ CÁI
Tên một cơ quan sinh sản ở cây có chức năng tạo thành cây mới, duy trì và phát triển nòi giống
Câu 7. Ô CHỮ GỒM 3 CHỮ CÁI
Tên một cơ quan sinh sản ở cây, có chứa các hạt phấn và noãn
Câu 8. Ô CHỮ GỒM 8 CHỮ CÁI
Quá trình lá cây sử dụng nước, khí cácbônic để chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi nhờ có chất diệp lục, khi có ánh sáng.
 
Gửi ý kiến