Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng thị thu hằng
Ngày gửi: 16h:37' 11-04-2020
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 319
Số lượt thích: 0 người
Rễ
Thân

Hoa
Quả
Hạt
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh sản
Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức
năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa.

2. Sự thống nhất về chức năng giữa các
cơ quan ở cây có hoa .

.
I. CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa
Rễ
Thân

Hoa
Quả
Hạt
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh sản
Các chức năng chính của mỗi cơ quan
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
3.Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống
6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
Đặc điểm chính về cấu tạo
b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
c. Gồm vỏ quả và hạt
d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ
a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút
?
?
?
?
?
AI NHANH? AI ĐÚNG?
Thân (4 - b)
Hoa (3 - d)
Lá (2 - e)
Quả (1 – c)
Rễ (6 - a)
Hạt (5 - g)
Các chức năng chính của mỗi cơ quan
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
3.Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống
6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
Đặc điểm chính về cấu tạo
b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
c. Gồm vỏ quả và hạt
d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ
a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút
Nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất:
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa:
 Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.
QUANG HỢP
Nước
Muối khoáng
CO2
I. CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT
2. Sự thống nhất về chức năng giữa các bộ phận ở cây có hoa
Lá muốn thực hiện chức năng quang hợp cần sự hỗ trợ của các cơ quan nào?
RỄ
THÂN

Sơ đồ: Mối quan hệ về chức năng của rễ, thân, lá
Hấp thụ nước và muối khoáng
Vận chuyển chất dinh dưỡng
Chế tạo chất hữu cơ nuôi cây
Nhận xét mối quan hệ về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa?
 Giữa các cơ quan ở cây có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất.

 Khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và ngược lại
I. Cây là một thể thống nhất:
2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa:
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
RỄ
THÂN

Vận chuyển chất dinh dưỡng
Chế tạo chất hữu cơ nuôi cây
Hấp thụ nước và muối khoáng
Khi hoạt động của lá giảm, ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ quan khác?
Trong trồng trọt, tại sao khi cung cấp đủ phân bón và nước cho cây trồng thì cho năng suất cao?
GHI NHỚ
I/- CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT:
Cây là một thể thống nhất vì:
* Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.
* Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
* Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây.
Sơ đồ tư duy: Tổng kết về cây có hoa
1
2
3
5
6
4
7
8
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Tên một loại chất lỏng quan trọng mà rễ hút vào cây.
Câu 1. Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI
Câu 2. Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI
Tên một cơ quan sinh dưỡng có cấu tạo gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất.
Câu 3. Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Tên một loại mạch có chức năng vận chuyển chất hữu cơ do lá đã chế tạo được.
Câu 4. Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Tên gọi chung cho nhóm các quả mơ, đào, xoài, dừa, …
Câu 5. Ô CHỮ GỒM 5 CHỮ CÁI
Tên một loại rễ biến dạng có ở thân cây trầu không, nhờ rễ này cây có thể leo lên cao
Câu 6. Ô CHỮ GỒM 3 CHỮ CÁI
Tên một cơ quan sinh sản ở cây có chức năng tạo thành cây mới, duy trì và phát triển nòi giống
Câu 7. Ô CHỮ GỒM 3 CHỮ CÁI
Tên một cơ quan sinh sản ở cây, có chứa các hạt phấn và noãn
Câu 8. Ô CHỮ GỒM 8 CHỮ CÁI
Quá trình lá cây sử dụng nước, khí cácbônic để chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi nhờ có chất diệp lục, khi có ánh sáng.
 
Gửi ý kiến