Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Traffic. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Công Thanh
Ngày gửi: 20h:11' 18-01-2021
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
Saturday, Jannuary 16th 2021
Period 56: A CLOSER LOOK 1
popular
useful
boring
educational
entertaining
historical
relaxing
funny
The Adjectives to describe TV programs are:

New words
người dẫn chương trình
người xem, khán giả
lịch phát sóng Tr.hình
BTV dự báo thời tiết
- MC (master of ceremony) (n)
- viewer (n)
- TV schedule (n)
- weatherman (n)
- newsreader (n)
- remote control (n)
Người đọc tin
điều khiển từ xa
Checking new words
người dẫn chương trình
người xem, khán giả
lịch phát sóng Tr.hình
BTV dự báo thời tiết
- MC (master of ceremony) (n)
- viewer (n)
- TV schedule (n)
- weatherman (n)
- newsreader (n)
- remote control (n)
Người đọc tin
điều khiển từ xa
1. Write the words/phrases in the box under the pictures.1. ___________________ 2. __________________ 3. _______________
4. __________________ 5. ________________ 6. _________________
MC
viewer
TV schedule
weatherman
remote control
newsreader
Listen, check your answers and repeat the words.
2. Choose a word from the box for each description below.
1. ___________: A man on a television or radio programme who gives a weather forecast.
2. ___________: Someone who reads out the reports on a television or radio news programme.
3. _____________: We use it to change the channel from a distance.
4. ___________: A person who announces for a TV event.
5. ____________: It is a button on the TV to change the volume.
6. ___________: A person who watches TV.volume button
MC
remote control
weatherman
newsreader
TV viewer
Some suggested answers:
1. newsreader: a person who reads news
2. weatherman: a man who gives a weather forecast
3. comedian: a person whose job is to make people laugh by telling jokes and funny stories
4. TV screen: a flat panel or area on a television on which images are displayed.
5. sports program: a program on TV which shows sports events or a planned series of future sports events.
6. animals program: a program on TV which shows the world of animals.
7. TV schedule: A list of events which are going to be shown on TV.
Pronunciation
/θ/ and /ð/
4. Listen and repeat the words.
there Thanksgiving anything
them weatherman both
theatre earth feather
neither than through
5. Which words in 4 have /θ/ and which have /ð/? Listen again and write them in the correct column.
Thanksgiving
there
anything
them
weatherman
both
theatre
earth
feather
through
than
neither
+
- Learn new words by heart.
- Practise saying words that have sounds /θ/ and /ð/
- Practise tongue twister at home.
- Do exercise A1,2 (page 4) in the workbook.
- Prepare for Unit 7: A closer look 2.
HOMEWORK
 
Gửi ý kiến