Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Traffic. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Jeon Jungkook
Ngày gửi: 13h:05' 11-03-2017
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thị Khánh Thư)
Wellcom to
Hy Vọng Group
Member’s Group
Nguyễn Phương Mai
Luyện Thị Thanh Vân
Phạm Thị Hải Yến
Đỗ Thị Khánh Thư
Đỗ Quốc Huy
Trương Việt Trung
Nguyễn Thị Huyền Oanh
Presentation Content


Pose The Problems
Content:
1. Cause
2. Consequence
3. Solution
III. Conclude
I.Pose The Problems
Now, Traffic Problem is one of the most important problem of the world. Traffic Problem only frequently take place in big cities.
ACCORDING TO STATISTICAL TABLES IN THE WORLD BY WHO
And in Vietnam
Traffic accidents
Playing football in street
Don`t obey the traffic lights
Don’t wear helmets
Illegal street racing
Many road are narrow and bumpy

Traffic Jam
Too many people using the road
Too many vehiclesTraffic accidents
Cmt: Ô tô trôi
Ăn đứt….Lạc trôi

Traffic jam


These are some rules about road safety.
Pedestrians
Always look carefully where you go.
Use the pavement for footpath.
Walk across the street at the zebre crossing.
Wait for the traffic light to turn green before you cross the street.
Wear white or light- coloured clothes in the dark.
Drivers
Always fasten your seatbelt when you drive.
Don’t drive if you feel tired or after you drink alcohol.
Don’t park in front of a zebra crossing.
Strictly obey traffic signals.
Cyclists and motorists
Always keep both hands on the handle bars.
Always wear a helmet when you ride a motorbike.
Give a signal before you turn left or right.
Use front and back lights at night.
Don’t carry a passenger in front of you.
Some common traffic signs
Stop Sign
Road work sign
Police Station Sign
Traffic Light Ahead 
Hospital Ahead
Traffic accidents and traffic jam are common problems in the world. This has a huge influence on health and people` lives. Therefore we have to obey traffic rules when traveling on vehicles.

Thank you for listening
 
Gửi ý kiến