Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hoa
Ngày gửi: 08h:37' 31-05-2022
Dung lượng: 51.0 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
Tự nhiên xã hội
Bài 61: Trái Đất là một hành tinh trong hệ mặt trời
Khám phá cùng chúng mình nha
Xem video vă tr? l?i câc cđu h?i sau:
Trong h? M?t Tr?i c m?y hănh tinh?
T? M?t Tr?i ra xa d?n, Trâi D?t lă hănh tinh th? m?y?
T?i sao Trâi D?t du?c g?i lă hănh tinh trong h? M?t Tr?i?
Các hành tinh trong hệ Mặt Trời
Câc hănh tinh trong h? M?t Tr?i
1) Trong h? M?t Tr?i c m?y hănh tinh ?
- H? M?t Tr?i c 8 hănh tinh .
2) T? M?t Tr?i ra xa d?n , Trâi D?t lă hănh tinh th? m?y ?
- T? M?t Tr?i ra xa d?n, Trâi D?t lă hănh tinh th? 3.
3) V sao Trâi D?t du?c g?i lă
hănh tinh trong h? M?t Tr?i ?
- V Trâi D?t chuy?n d?ng quanh M?t Tr?i .
V?y h? M?t Tr?i g?m c nh?ng g ?
- H? M?t Tr?i g?m c M?t Tr?i vă 8 hănh tinh.
K?t lu?n
C 8 hănh tinh khng ng?ng chuy?n d?ng quanh M?t Tr?i, chng cng v?i M?t Tr?i t?o thănh h? M?t Tr?i.
Trong h? M?t Tr?i, hănh tinh năo c s? s?ng?
D? gi? cho Trâi D?t lun xanh, s?ch vă d?p, chng ta c?n ph?i lăm g?
Tr?ng, cham sc, b?o v? cđy xanh.
V?t râc, d? râc dng noi quy d?nh.
Gi? v? sinh mi tru?ng xung quanh.
K?t lu?n Ph?n I
Trâi D?t chuy?n d?ng quanh M?t Tr?i nín du?c g?i lă hănh tinh.
C 8 hănh tinh khng ng?ng chuy?n d?ng quanh M?t Tr?i, chng cng v?i M?t Tr?i t?o thănh h? M?t Tr?i.
Trong h? M?t Tr?i, Trâi D?t lă hănh tinh c s? s?ng.
M?t Trang
lă v? tinh c?a Trâi D?t
Quan sât hnh SGK vă tr? l?i cđu h?i:
Mối quan hệ giữa Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng
1. Ch? M?t Tr?i, Trâi D?t, M?t Trang.
2. Nêu hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
3. So sânh d? l?n c?a M?t Tr?i, Trâi D?t vă M?t Trang.
M?t Tr?i
Trâi D?t
M?t Trang
1. Ch? M?t Tr?i, Trâi D?t, M?t Trang.
2. Níu hu?ng chuy?n d?ng c?a M?t Trang quanh Trâi D?t.
Chi?u quay c?a M?t Trang quanh Trâi D?t ngu?c chi?u hay cng chi?u v?i kim d?ng h??
Chi?u quay c?a M?t Trang quanh Trâi D?t
ngu?c chi?u kim d?ng h?.
2. Níu hu?ng chuy?n d?ng c?a M?t Trang quanh Trâi D?t.
Dng
Tđy
M?t Trang chuy?n d?ng quanh Trâi D?t theo hu?ng cng chi?u quay c?a Trâi D?t quanh M?t Tr?i
3. So sânh d? l?n c?a M?t Tr?i, Trâi D?t vă M?t Trang.
Trâi D?t l?n hon M?t Trang,
cn M?t Tr?i l?n hon Trâi D?t nhi?u l?n.
D?a văo kch thu?c c?a M?t Tr?i, M?t Trang vă Trâi D?t, hêy s?p x?p chng theo th? t? t? nh? d?n l?n.
M?t Trang
Trâi D?t
M?t Tr?i
<
<
K?t lu?n
M?t Trang chuy?n d?ng quanh Trâi D?t theo hu?ng cng chi?u quay c?a Trâi D?t quanh M?t Tr?i.
Trâi D?t l?n hon M?t Trang, cn M?t Tr?i l?n hon Trâi D?t nhi?u l?n.
V sao M?t Trang du?c g?i lă
v? tinh c?a
Trâi D?t?
V? tinh lă m?t v?t th? quay quanh
m?t v?t th? khâc
V sao M?t Trang du?c g?i lă
v? tinh c?a
Trâi D?t?
M?t Trang chuy?n d?ng quanh Trâi D?t nín du?c g?i lă v? tinh c?a Trâi D?t
Ngoăi ra, chuy?n d?ng quanh Trâi D?t cn c v? tinh nhđn t?o do con ngu?i phng lín vu tr?.
V? tinh nhđn t?o dng d? quan sât Trâi D?t, ki?m tra mi tru?ng, th?i ti?t, thi?t l?p b?n d?.
M?t Trang c hnh d?ng nhu th? năo? Trín M?t Trang c s? s?ng khng?
M?t Trang c d?ng hnh c?u
Trên Mặt Trăng không có sự sống vì không có không khí và nước.
Neil Armstrong
20/07/1969
Ph?m Tuđn
23/07/1980 - 31/07/1980
K?t lu?n
M?t Trang chuy?n d?ng quanh Trâi D?t nín du?c g?i lă v? tinh c?a Trâi D?t.
Trâi D?t l?n hon M?t Trang, cn M?t Tr?i l?n hon Trâi D?t nhi?u l?n.
Trín M?t Trang khng c khng kh, nu?c vă s? s?ng.
C?ng c?
Sau khóa học học viên ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế tại doanh nghiệp và có thể tự xây dựng cho mình kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
Sau khóa học học viên ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế tại doanh nghiệp và có thể tự xây dựng cho mình kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
Sau khóa học học viên ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế tại doanh nghiệp và có thể tự xây dựng cho mình kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
THE END
JOVIS ACADEMY
Các môn học thực tiễn tại Jovis bao gồm PowerPoint, Excel, Power BI, RPA (UI Path).
 
Gửi ý kiến