Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà thị hiền
Ngày gửi: 06h:36' 16-08-2021
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 ngườiChào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay
Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2019
Khoa học

Câu 1: Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật ?
* Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp.
Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2019
Khoa học

Câu 2: Trong quá trình quang hợp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ?
*Trong quá trình quang hợp thực vật hút khí Các-bo-níc và thải ra khí oxi.

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2019
Khoa họcCâu 3:Trong quá trình hô hấp thực vật hút khí gì và thải ra khí gì?
* Trong quá trình hô hấp thực vật hút khí oxi và thải ra khí các-bô-níc.
Kiểm tra bài cũ
Hoạt động 1: Quá trình sống của thực vật.
Thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2020
Khoa học
Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật
1. Quan sát tranh, em hãy cho biết cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào ?

(Thảo luận nhóm 2)
2phút
HÌNH 1:
Quan sát tranh, em hãy cho biết cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào ?
*Các chất khoáng
( Đất)
*Không khí
*Ánh sáng mặt trời
*Nước
NƯỚC
2. Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?
Khí ôxi
Khí các-bô-níc
Khí ôxi
Khí các-bô-níc
Hơi nước
Chất khoáng
Nước
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
Chất khoáng khác
LẤY VÀO
THẢI RA
THẢI RA
* Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải:
- Thải ra môi trường: khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác…
- Lấy từ môi trường: nước, các chất khoáng có trong đất, khí các-bô-níc, khí ô-xi.
* Quá trình trên được gọi là quá trình “Trao đổi chất của thực vật”.

- Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra hơi nước khí các-bô-níc, khí ô-xi, các chất khoáng khác,…
Hoạt động 1: Quá trình sống của thực vật:
KẾT LUẬN
THỰC VẬT
Thải ra
Hấp thụ
Khí ……..
Khí ………….
*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.
Hoạt động 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.
a, Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra như thế nào?
Ô-xi
Các-bô-níc
Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2020
Khoa học
Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật
*Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
Hoạt động 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.
KẾT LUẬN
-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
THỰC VẬT
Hấp thụ
Thải ra
Khí các-bô-níc
Nước
Các chất khoáng
Khí ô-xi
Hơi nước
Các chất
khoáng khác
* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.
b,Trao đổi thức ăn ở thực vật.

*Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.
Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019
Khoa học
Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật
KẾT LUẬN
THỰC VẬT
Thải ra
Hấp thụ
Khí ……..
Khí ………….
*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.
Ô-xi
Các-bô-níc
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
THỰC VẬT
Hấp thụ
Thải ra
Khí các-bô-níc
Nước
Các chất khoáng
Khí ô-xi
Hơi nước
Các chất
khoáng khác
* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.
- Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
- Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô- níc).Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.
Ghi nhớ:
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
5
4
1
6
3
2
Ử L Í
Câu 5: Trước khi thải ra môi trường, chất thải phải qua quá trình gì?
K H N G K H í
Câu 4: Thực vật cần gì để quang hợp và hô hấp?
Câu 1: Đây là khí không duy trì sự cháy?
H Í N I T O
Câu 6: Không khí chuyển động tạo thành gì?
G Ĩ
Câu 3: Đây là khí thực vật thải ra trong quá trình hô hấp?
K H C A C B Ơ N I C
Câu 2: Cây, cỏ, rong, rêu được gọi chung là gì?
T ? C V ? T
5
4
3
2
1
0
K
H
Í
Ô
X
I
K
H
Í
Ô
X
I
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến