Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đăng Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:10' 08-05-2019
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 424
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!


Môn lịch sử
Lớp 8/2
Giáo viên : Mỹ Thể
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Vị chỉ huy tối cao của nghĩa quân Yên Thế là ai?
* Chọn câu trả lời đúng nhất
A
Đề Nắm
B
Đề Thám
C
Đề Thuật
B
Câu 2: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế thuộc tầng lớp:
A
Võ quan
B
Địa chủ
C
Nông dân
C
D
Sĩ phu
Câu 3: Phong Trào Nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian
A
Từ năm 1884 - 1913
B
Từ 1885 - 1895
C
Từ năm 1885 - 1913
D
Từ 1884 - 1914
Câu 4: Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là:
A
Bó hẹp trong một địa phương, dễ cô lập
B
Lực lượng quá chênh lệch
C
Chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến
C
D
Địa bàn hẹp, lực lượng Pháp mạnh, thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo.
D
* Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
A
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1.Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
TUYÊN QUANG
THÁI NGUYÊN
QUẢNG YÊN
BẮC NINH
HUẾ
GIA ĐỊNH
Tạ Văn Phụng (1861-1865)
Nông Hùng Thạc (năm 1862)
Thổ phỉ người Trung Quốc
Nguyễn Thịnh (năm 1862)
Khởi nghĩa của binh lính và dân phu (năm 1866)
Bản đồ phong trào đấu tranh của nhân dân nửa cuối thế kỉ XIX
HÀ NỘI
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
=> Trào lưu cải cách duy tân ra đời.
2. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
a. Nguyên nhân:
- Đất nước ngày càng nguy khốn
- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân -> các quan lại, sĩ phu đưa ra đề nghị cải cách.
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1.Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
=> Trào lưu cải cách duy tân ra đời.
2. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
a. Nguyên nhân:
- Đất nước ngày càng nguy khốn
- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân -> các quan lại, sĩ phu đưa ra đề nghị cải cách.
b. Nội dung:
- Đổi mới về các lĩnh vực nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá…
- Các nhà cải cách tiêu biểu: SGK/135
1868
Trần Đình Túc
Nguyễn Huy Tế
xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
1868
Đinh Văn Điền
xin đẩy mạnh khai hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng
1872
Viện Thương bạc
xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc, miền Trung
1863-
1871
Nguyễn Trường Tộ
đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công - thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, cải tổ giáo dục.
1877-
1882
Nguyễn Lộ Trạch
đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
xin đẩy mạnh khai hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán
xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc, miền Trung
đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công - thương nghiệp và tài chính
KINH TẾ
, chấn chỉnh quốc phòng
, chỉnh đốn võ
QUỐC PHÒNG, NGOẠI GIAO
bị
bảo vệ đất nước.
VĂN HÓA, GIÁO DỤC
Ông sinh trong một gia đình nho học
theo đạo Thiên Chúa. Từ nhỏ ông nổi
tiếng thông minh nhưng do chính sách
kì thị những người theo đạo nên không
được dự thi. Năm 1860 theo giám mục
Gô-chi-ê, Nguyễn Trường Tộ đã sang
Pháp, ở lại Pa-ri 2 năm, tranh thủ học tập,
quan sát, ông chú ý khảo sát kinh tế và
văn hoá phương Tây. Nhờ vậy kiến thức
được mở rộng. Năm 1863 ông về nước.
"Người thời nay phần nhiều không hiểu được thế sự xưa nay dời đổi ra sao,
cứ ca tụng đời xưa, cho rằng thời nay không thể nào bằng được.
Làm việc gì họ cũng muốn đi ngược theo xưa. Bọn Tống Nho sợ dĩ làm đất nước yếu hèn
đều do tư tưởng này mà ra cả. Thời đại nào có chế độ ấy, con người sinh vào thời nào
cũng đủ làm công việc của thời đại đó mà thôi" (Nguyễn Trường Tộ)
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1.Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
=> Trào lưu cải cách duy tân ra đời.
2. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
a. Nguyên nhân:
- Đất nước ngày càng nguy khốn
- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân -> các quan lại, sĩ phu đưa ra đề nghị cải cách.
b. Nội dung:
- Đổi mới về các lĩnh vực nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá…
- Các nhà cải cách tiêu biểu: SGK/135
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
=> Trào lưu cải cách duy tân ra đời.
2 . Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
a. Nguyên nhân:
- Đất nước ngày càng nguy khốn
- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân -> các quan lại, sĩ phu đưa ra đề nghị cải cách.
b. Nội dung:
- Đổi mới về các lĩnh vực nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá…
- Các nhà cải cách tiêu biểu: SGK/135
3. Kết cục của các đề nghị cải cách
- Cải cách duy tân không thực hiện được
b. Nguyên nhân:
- Cải cách còn mang tính lẻ tẻ, rời rạc.
- Chưa xuất phát từ cơ sở trong nước.
a. Kết cục:
1868
Trần Đình Túc
Nguyễn Huy Tế
xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
1868
Đinh Văn Điền
xin đẩy mạnh khai hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng
1872
Viện Thương bạc
xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc, miền Trung
1863-
1871
Nguyễn Trường Tộ
đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công - thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, cải tổ giáo dục.
1877-
1882
Nguyễn Lộ Trạch
đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
xin đẩy mạnh khai hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán
xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc, miền Trung
đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công - thương nghiệp và tài chính
KINH TẾ
, chấn chỉnh quốc phòng
, chỉnh đốn võ
QUỐC PHÒNG, NGOẠI GIAO
bị
bảo vệ đất nước.
VĂN HÓA, GIÁO DỤC
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
=> Trào lưu cải cách duy tân ra đời.
2. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
a. Nguyên nhân:
- Đất nước ngày càng nguy khốn
- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân -> các quan lại, sĩ phu đưa ra đề nghị cải cách.
b. Nội dung:
- Đổi mới về các lĩnh vực nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá…
- Các nhà cải cách tiêu biểu: SGK/135
3. Kết cục của các đề nghị cải cách
- Cải cách duy tân không thực hiện được
b. Nguyên nhân:
- Cải cách còn mang tính lẻ tẻ, rời rạc.
- Chưa xuất phát từ cơ sở trong nước.
a. Kết cục:
- Do chính sách bảo thủ của nhà Nguyễn
Vua Tự Đức nói:

“ Nguyễn Trường Tộ quá tin ở các điều y đề nghị…Tại sao lại thúc giục nhiều đến thế, khi mà các phương pháp cũ của trẫm đã rất đủ để điều khiển quốc gia rồi”
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách
nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
=> Trào lưu cải cách duy tân ra đời.
2. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
a. Nguyên nhân:
- Đất nước ngày càng nguy khốn
- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân -> các quan lại, sĩ phu đưa ra đề nghị cải cách.
b. Nội dung:
- Đổi mới về các lĩnh vực nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá…
- Các nhà cải cách tiêu biểu: SGK/135
3. Kết cục của các đề nghị cải cách
- Cải cách duy tân không thực hiện được
b. Nguyên nhân:
- Cải cách còn mang tính lẻ tẻ, rời rạc.
- Chưa xuất phát từ cơ sở trong nước.
a. Kết cục:
- Do chính sách bảo thủ của nhà Nguyễn
c. Ý nghĩa:
- Tấn công vào tư tưởng bảo thủ của nhà Nguyễn.
- Chuẩn bị cho trào lưu duy tân mới, ra đời đầu thế kỉ XX.
*Giống nhau
*Khác nhau
? So sánh điểm giống và khác nhau giữa cải cách duy tân ở nước ta với cải cách duy tân Minh Trị ở Nhật Bản trong thời kì này?
THẢO LUẬN THEO BÀN
Lực lượng tiến hành cải cách
Kết quả
*Giống nhau:
- Đều là những cải cách tiến bộ nhằm cứu vãn tình thế nguy nan của đất nước.
- Đều diễn ra vào cuối thế kỉ XIX trong bối cảnh đất nước có nguy cơ bị biến thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây
*Khác nhau
? So sánh điểm giống và khác nhau giữa cải cách duy tân ở nước ta với cải cách duy tân Minh Trị ở Nhật Bản trong thời kì này?
THẢO LUẬN THEO BÀN
Lực lượng tiến hành cải cách
Kết quả
Thiên hoàng Mây-ghi tổ chức và thực hiện.
Do các sĩ phu, quan lại đề xướng.
Thành công, đưa Nhật tiến lên CNTB.
Không thực hiện được và trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.
Thiên hoàng Minh Trị
Các nhà cải cách duy tân
Tiến hành cuộc Duy tân Minh Trị (1868)
Kết quả: Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành nước tư bản công nghiệp
Vua Tự Đức
Bảo thủ, lỗi thời, từ chối mọi cải cách
Hậu quả: Cản trở sự phát triển của tiền đề mới; xã hội luẩn quẩn, bế tắc.
Một số thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước
Du?ng Khnh L - Lm D?ng
Cáp treo vươt biển
TP. Nha Trang
Một số thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước
Việt Nam gia nhập TPP
Khai thác dầu mỏ
Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam gia nhập TPP
Baøi 28 TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX
Tiết 45
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
1
Cơ quan này đã xin mở 3 cửa biển
B
2
Trước thực trạng đất nước ngày càng nguy khốn các sĩ phu đã đề nghị ..
A
3
Đây là người đã có đề nghị cải cách toàn diện nhất
U
4
Người đã dâng 2 bản Thời vụ sách
T
5
Người cùng với Phan Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
H
6
Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX?
O
GỢI Ý
Thái độ của nhà Nguyễn trước các đề nghị cải cách vào nửa cuối thế kỉ XIX.
TỪ KHÓA
Tiết 45 Bài 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
a. Chính trị:
- Thực dân Pháp mở rộng chiến tranh, đánh chiếm ra cả nước
Triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
- Bộ máy chính quyền mục ruỗng.
b. Kinh tế:
- Kinh tế kém phát triển.
- Tài chính cạn kiệt.
c. Xã hội:
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp diễn ra sâu sắc
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
=> Trào lưu cải cách duy tân ra đời.
2. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
a. Nguyên nhân:
- Đất nước ngày càng nguy khốn
- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân -> các quan lại, sĩ phu đưa ra đề nghị cải cách.
b. Nội dung:
- Đổi mới về các lĩnh vực nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá…
- Các nhà cải cách tiêu biểu: SGK/135
3 . Kết cục của các đề nghị cải cách
- Cải cách duy tân không thực hiện được
b. Nguyên nhân:
- Do chính sách bảo thủ của nhà Nguyễn
- Cải cách còn mang tính lẻ tẻ, rời rạc.
- Chưa xuất phát từ cơ sở trong nước.
c. Ý nghĩa:
- Tấn công vào tư tưởng bảo thủ của nhà Nguyễn.
- Chuẩn bị cho trào lưu duy tân mới, ra đời đầu thế kỉ XX.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1, Nêu suy nghĩ của bản thân khi cơ hội cải cách, duy tân của dân tộc bị bỏ qua? 2, Sưu tầm các ti liệu về phong trào cải cách, duy tân cuối thế kỷ XIX? 3, Xem laùi kieỏn thửực tửứ baứi 24 - 28 ủeồ tieỏt sau laứm baứi taọp lũch sửỷ.
a. Kết cục:
 
Gửi ý kiến